IFLA Global Vision – danske indspark

Skrevet af

Knud Schulz

13 juni, 2018

Hvordan skal bibliotekerne udvikle sig? Det står ikke alene højt på agendaen i de enkelte lande jorden over, det står også højt på IFLA’s dagsorden via en række temasatte møder rundt omkring i verden inden verdenskongressen i august i Malaysia i år.

Også danske biblioteksfolk bidrager aktivt til arbejdet og ikke alene på internationalt plan. Den 23. maj mødtes omkring 30 engagerede og energiske biblioteks-medarbejdere sammen med repræsentanter for samarbejdspartnere og Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen i Aarhus. Med opgaven at formulere forslag til idéer til aktiviteter, der både globalt, men også nationalt og lokalt kan udvikle bibliotekerne i retning af den nye globale biblioteksvision.

På arbejdsmødet drøftedes muligheder for at synliggøre bibliotekernes værdi i lokalsamfundene, anvende data om effekter, skabe fortællinger om bibliotekernes betydning og ikke mindst forstærke netværksudviklingen. Rapporten fra denne workshop, som er den første nationale aktivitet, findes på kortlink.dk/u923.

Steen Bording Andersen (A), DB formand og kulturudvalgsformand i Aarhus, åbnede visionsmødet og understregede vigtigheden af at bidrage til det internationale i en global verden, hvor udfordringerne er fælles.

Vi har fokus på børn- og unges rettigheder som fri og lige adgang til information, læsning, læsefærdigheder og kulturel udvikling f.eks. gennem udvikling og opdatering af Guidelines for området. Bl.a. gennem inddragelse af danske modeller for biblioteksindretning som Dorte Skot-Hansens 4-rumsmodel, fortalte Søren Dahl Mortensen, formand for IFLA’s Standing Committee/Section Children and young Adults og projektleder ved Odense Bibliotekerne.

NIN – Det nye nordiske IFLA Network
På mødet blev NIN-gruppen præsenteret – et åbent netværk, der har haft sit første arbejdsmøde i Malmø i maj. Her mødtes repræsentanter fra Danmark Norge, Finland (via Skype) og Sverige, som mener, at de, der arbejder i nogle af IFLA-sektionerne eller andet, bør mødes på nordisk plan mellem WLIC-konferencerne. Bl.a. drøftedes muligheden for at lave en fælles nordisk eksponering på IFLA 2019, der afholdes i Athen. Gruppen er et åbent netværk.

Baggrunden for visionsprocessen
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) gennemførte i 2017 en langrække arbejdsmøder over hele verden som samlede idéer og synspunkter til en global biblioteksvision. Denne proces kulminerede med en online afstemning for biblioteksmedarbejdere og andre. I alt har op imod 30.000 bidraget i processen. Resultatet af denne proces findes nu som 10 highlights og 10 muligheder til arbejdet med at udvikle biblioteker over hele verden til fremtiden, www. ifla.org/node/11905.

Næste trin i processen her i 2018 er at udvikle idéer til, hvordan det enkelte bibliotek og land kan skabe udvikling med den globale vision som fællesnævner. Alle idéerne samles i et stort katalog som bibliotekerne fremover kan udnytte som idé-bank.

KNUD SCHULZ, medlem af IFLA Governing Board

 

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...