IFLA Global Vision – danske indspark

Skrevet af

13. juni, 2018

Hvordan skal bibliotekerne udvikle sig? Det står ikke alene højt på agendaen i de enkelte lande jorden over, det står også højt på IFLA’s dagsorden via en række temasatte møder rundt omkring i verden inden verdenskongressen i august i Malaysia i år.

Også danske biblioteksfolk bidrager aktivt til arbejdet og ikke alene på internationalt plan. Den 23. maj mødtes omkring 30 engagerede og energiske biblioteks-medarbejdere sammen med repræsentanter for samarbejdspartnere og Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen i Aarhus. Med opgaven at formulere forslag til idéer til aktiviteter, der både globalt, men også nationalt og lokalt kan udvikle bibliotekerne i retning af den nye globale biblioteksvision.

På arbejdsmødet drøftedes muligheder for at synliggøre bibliotekernes værdi i lokalsamfundene, anvende data om effekter, skabe fortællinger om bibliotekernes betydning og ikke mindst forstærke netværksudviklingen. Rapporten fra denne workshop, som er den første nationale aktivitet, findes på kortlink.dk/u923.

Steen Bording Andersen (A), DB formand og kulturudvalgsformand i Aarhus, åbnede visionsmødet og understregede vigtigheden af at bidrage til det internationale i en global verden, hvor udfordringerne er fælles.

Vi har fokus på børn- og unges rettigheder som fri og lige adgang til information, læsning, læsefærdigheder og kulturel udvikling f.eks. gennem udvikling og opdatering af Guidelines for området. Bl.a. gennem inddragelse af danske modeller for biblioteksindretning som Dorte Skot-Hansens 4-rumsmodel, fortalte Søren Dahl Mortensen, formand for IFLA’s Standing Committee/Section Children and young Adults og projektleder ved Odense Bibliotekerne.

NIN – Det nye nordiske IFLA Network
På mødet blev NIN-gruppen præsenteret – et åbent netværk, der har haft sit første arbejdsmøde i Malmø i maj. Her mødtes repræsentanter fra Danmark Norge, Finland (via Skype) og Sverige, som mener, at de, der arbejder i nogle af IFLA-sektionerne eller andet, bør mødes på nordisk plan mellem WLIC-konferencerne. Bl.a. drøftedes muligheden for at lave en fælles nordisk eksponering på IFLA 2019, der afholdes i Athen. Gruppen er et åbent netværk.

Baggrunden for visionsprocessen
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) gennemførte i 2017 en langrække arbejdsmøder over hele verden som samlede idéer og synspunkter til en global biblioteksvision. Denne proces kulminerede med en online afstemning for biblioteksmedarbejdere og andre. I alt har op imod 30.000 bidraget i processen. Resultatet af denne proces findes nu som 10 highlights og 10 muligheder til arbejdet med at udvikle biblioteker over hele verden til fremtiden, www. ifla.org/node/11905.

Næste trin i processen her i 2018 er at udvikle idéer til, hvordan det enkelte bibliotek og land kan skabe udvikling med den globale vision som fællesnævner. Alle idéerne samles i et stort katalog som bibliotekerne fremover kan udnytte som idé-bank.

KNUD SCHULZ, medlem af IFLA Governing Board

 

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...