IFLA: Spændende chance til at styrke opsøgende biblioteksarbejde

Skrevet af

13. oktober, 2015

Sektionens vigtigste formål er at støtte tilvejebringelsen af biblioteksservice og læsefremmende initiativer for børn og unge i hele verden. Det var med nysgerrighed, jeg mødte op til komitéens arbejde i Cape Town. Jeg var blevet valgt ind, men hvad bestod arbejdet i, og hvilke forventninger er der?

Efter en lang nats flyvning med flere pitstop landede jeg i Cape Town, SA – og allerede i lufthavnen blev jeg mødt af IFLA-frivillige, som kunne guide mig ind til konferencecentret og hotelområdet. Det første møde med min nye sektion blev afholdt to timer efter min ankomst, og det var med spænding, jeg fandt frem til det. Heldigvis med god guidning fra Kirsten Boelt fra Aalborg, som har arbejdet i gruppen igennem flere år og gik af som sekretær på mødet.

Komitéen består af små 20 medlemmer, og en del af agendaen forekom fjernt fra min hverdag. Med ny formand afventer vores komité udspil om det fremtidige arbejde. Et forslag på mødet var fokus på Best Practices for biblioteksarbejdet med børn og unge. Sektionen har før arbejdet med bl.a. en guideline for gode billedbøger og biblioteksveje til at hjælpe børn og unge ud af analfabetisme og understøtte læsning i udviklingslandene.

Best Practices kan indeholde mange aspekter. Jeg meldte mig til dette arbejde. Umiddelbart syntes det at være det mest spændende. Med et håb om at kunne være med til at sætte en dagsorden omkring det opsøgende biblioteksarbejde, hvor mine interesser er arbejdet med børnehavebiblioteker og arrangementer i byrummet i samarbejde med andre kulturinstitutioner. Internationalt kan jeg se nogle perspektiver til at styrke bibliotekstilbud til børn og unge ad den vej, som jeg håber at være med til at præge.

IFLA 2015 var et meget spændende møde – langt væk – og med udfordringer langt fra min/vores hverdag, men også med idéer, som jeg umiddelbar kunne tage med hjem og dele med andre, f.eks. flere af de læsefremmende initiativer og projekter. Jeg har tidligere arbejdet med internationalt arbejde i IPA – International Play Association, som arrangerer konferencer om børns muligheder for leg og udfoldelse i byrummet. Jeg har deltaget et par år i IPA’s konferencer, den ene gang med oplæg om Odense Centralbiblioteks store Harry Potter festival, som vi arrangerer hvert efterår i byrummet.  Internationalt arbejde giver normalt gode kontakter og mulighed for at finde ny inspiration og samarbejdspartnere. 

Med mit arbejde i IFLA håber jeg, at kunne få gode idéer til den type aktiviteter, og at kunne give gode idéer videre fra det danske biblioteksvæsen.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...