IFLA: Spændende chance til at styrke opsøgende biblioteksarbejde

Skrevet af

Søren Dahl Mortensen

13 oktober, 2015

Sektionens vigtigste formål er at støtte tilvejebringelsen af biblioteksservice og læsefremmende initiativer for børn og unge i hele verden. Det var med nysgerrighed, jeg mødte op til komitéens arbejde i Cape Town. Jeg var blevet valgt ind, men hvad bestod arbejdet i, og hvilke forventninger er der?

Efter en lang nats flyvning med flere pitstop landede jeg i Cape Town, SA – og allerede i lufthavnen blev jeg mødt af IFLA-frivillige, som kunne guide mig ind til konferencecentret og hotelområdet. Det første møde med min nye sektion blev afholdt to timer efter min ankomst, og det var med spænding, jeg fandt frem til det. Heldigvis med god guidning fra Kirsten Boelt fra Aalborg, som har arbejdet i gruppen igennem flere år og gik af som sekretær på mødet.

Komitéen består af små 20 medlemmer, og en del af agendaen forekom fjernt fra min hverdag. Med ny formand afventer vores komité udspil om det fremtidige arbejde. Et forslag på mødet var fokus på Best Practices for biblioteksarbejdet med børn og unge. Sektionen har før arbejdet med bl.a. en guideline for gode billedbøger og biblioteksveje til at hjælpe børn og unge ud af analfabetisme og understøtte læsning i udviklingslandene.

Best Practices kan indeholde mange aspekter. Jeg meldte mig til dette arbejde. Umiddelbart syntes det at være det mest spændende. Med et håb om at kunne være med til at sætte en dagsorden omkring det opsøgende biblioteksarbejde, hvor mine interesser er arbejdet med børnehavebiblioteker og arrangementer i byrummet i samarbejde med andre kulturinstitutioner. Internationalt kan jeg se nogle perspektiver til at styrke bibliotekstilbud til børn og unge ad den vej, som jeg håber at være med til at præge.

IFLA 2015 var et meget spændende møde – langt væk – og med udfordringer langt fra min/vores hverdag, men også med idéer, som jeg umiddelbar kunne tage med hjem og dele med andre, f.eks. flere af de læsefremmende initiativer og projekter. Jeg har tidligere arbejdet med internationalt arbejde i IPA – International Play Association, som arrangerer konferencer om børns muligheder for leg og udfoldelse i byrummet. Jeg har deltaget et par år i IPA’s konferencer, den ene gang med oplæg om Odense Centralbiblioteks store Harry Potter festival, som vi arrangerer hvert efterår i byrummet.  Internationalt arbejde giver normalt gode kontakter og mulighed for at finde ny inspiration og samarbejdspartnere. 

Med mit arbejde i IFLA håber jeg, at kunne få gode idéer til den type aktiviteter, og at kunne give gode idéer videre fra det danske biblioteksvæsen.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...