IFLA: Spændende chance til at styrke opsøgende biblioteksarbejde

Skrevet af

Søren Dahl Mortensen

13 oktober, 2015

Sektionens vigtigste formål er at støtte tilvejebringelsen af biblioteksservice og læsefremmende initiativer for børn og unge i hele verden. Det var med nysgerrighed, jeg mødte op til komitéens arbejde i Cape Town. Jeg var blevet valgt ind, men hvad bestod arbejdet i, og hvilke forventninger er der?

Efter en lang nats flyvning med flere pitstop landede jeg i Cape Town, SA – og allerede i lufthavnen blev jeg mødt af IFLA-frivillige, som kunne guide mig ind til konferencecentret og hotelområdet. Det første møde med min nye sektion blev afholdt to timer efter min ankomst, og det var med spænding, jeg fandt frem til det. Heldigvis med god guidning fra Kirsten Boelt fra Aalborg, som har arbejdet i gruppen igennem flere år og gik af som sekretær på mødet.

Komitéen består af små 20 medlemmer, og en del af agendaen forekom fjernt fra min hverdag. Med ny formand afventer vores komité udspil om det fremtidige arbejde. Et forslag på mødet var fokus på Best Practices for biblioteksarbejdet med børn og unge. Sektionen har før arbejdet med bl.a. en guideline for gode billedbøger og biblioteksveje til at hjælpe børn og unge ud af analfabetisme og understøtte læsning i udviklingslandene.

Best Practices kan indeholde mange aspekter. Jeg meldte mig til dette arbejde. Umiddelbart syntes det at være det mest spændende. Med et håb om at kunne være med til at sætte en dagsorden omkring det opsøgende biblioteksarbejde, hvor mine interesser er arbejdet med børnehavebiblioteker og arrangementer i byrummet i samarbejde med andre kulturinstitutioner. Internationalt kan jeg se nogle perspektiver til at styrke bibliotekstilbud til børn og unge ad den vej, som jeg håber at være med til at præge.

IFLA 2015 var et meget spændende møde – langt væk – og med udfordringer langt fra min/vores hverdag, men også med idéer, som jeg umiddelbar kunne tage med hjem og dele med andre, f.eks. flere af de læsefremmende initiativer og projekter. Jeg har tidligere arbejdet med internationalt arbejde i IPA – International Play Association, som arrangerer konferencer om børns muligheder for leg og udfoldelse i byrummet. Jeg har deltaget et par år i IPA’s konferencer, den ene gang med oplæg om Odense Centralbiblioteks store Harry Potter festival, som vi arrangerer hvert efterår i byrummet.  Internationalt arbejde giver normalt gode kontakter og mulighed for at finde ny inspiration og samarbejdspartnere. 

Med mit arbejde i IFLA håber jeg, at kunne få gode idéer til den type aktiviteter, og at kunne give gode idéer videre fra det danske biblioteksvæsen.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...