Indgreb i ophavsretsloven bør undgås

Skrevet af

Anne-Sophie Lunding-Sørensen, Nanna Gyldenkærne

13 august, 2015

Steen Bording Andersen (Danmarks Biblioteksforeningsformand, red) advokerer, i modsætning til mange andre kulturpolitikere, for indgreb i ophavsretslovgivningen på europæisk plan med henblik på at sikre fri låneret til digitale udgivelser.
Som forfattere er vi naturligt inte-resserede i, at litteraturen er tilgængelig via bibliotekerne, også i digital form. Vi vil gerne have vores bøger læst, men det er på ingen måde i litteraturens interesse, at biblioteksudlån erstatter bogsalg. Vi ønsker tværtimod, at de to former for distribution af litteraturen trives side om side, også for e-bøgernes vedkommende. Og i den forbindelse er det afgørende, at både forlag og forfattere fortsat kan have en indtægt fra salg af e-bøger til private.
Man kan ikke bare sidestille e-bogen og den fysiske bog og sige, at de skal være omfattet af samme regelsæt. Indholdet kan være ens, men de to medier lægger op til vidt forskellige brugsmønstre og dermed også forskellige aftaleformer. Papirbogen er en fysisk genstand, som mange mennesker har lyst til at have stående på reolen. Men hvorfor købe en e-bog, hvis man bare hente den på eReolen i samme øjeblik, man får lyst til at læse den? Og hvorfor give en e-bog som gave, hvis modtageren selv gratis kan hente den med et par klik?

SBA fremhæver borgernes fri og lige adgang til information, læring og kulturel udfoldelse som et argument for en ændring af ophavsretsloven. For papirbøgernes vedkommende har den fri og lige adgang imidlertid aldrig betydet, at alle havde øjeblikkelig og gratis adgang til alt via bibliotekerne. Der har altid været forskellige former for ‘friktion’ i form af materialevalg, reserveringskøer osv. Og uanset hvilke former for friktion (fx i form af karenstid) forlag og biblioteker diskuterer sig frem til for e-bøgerne, kan der næppe siges at være tale om et stort demokratisk problem, så længe det samme indhold er tilgængeligt på papir.
Ingen kan vist undgå at vide, at det har voldt store problemer at nå frem til den gældende aftale om eReolen, men det er bestemt ikke et argument for at lave indgreb i ophavsretslovgivningen, som SBA foreslår. I det konkrete tilfælde vil det tværtimod være hasarderet at lave et ophavsretsligt indgreb med risiko for at smadre en i forvejen usikker balance. Mere principielt vil det være et alvorligt tilbageskridt, hvis de nordiske lande, som har en veludviklet tradition for at lave frivillige aftaler på ophavsretsområdet, fremover bliver underlagt en EU-lovgivning, der udspringer af behov og interesser, som ikke er vores.

Nanna Gyldenkærne, forfatter og formand for gruppen af forfattere og illustratorer i Dansk Forfatterforening. Foto: nederst.
Anne-Sophie Lunding-Sørensen, forfatter og formand for den skønlitterære gruppe i Dansk Forfatterforening og medlem af DBs Repræsentantskab. Foto: øverst.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...