Indgreb i ophavsretsloven bør undgås

Skrevet af

13. august, 2015

Steen Bording Andersen (Danmarks Biblioteksforeningsformand, red) advokerer, i modsætning til mange andre kulturpolitikere, for indgreb i ophavsretslovgivningen på europæisk plan med henblik på at sikre fri låneret til digitale udgivelser.
Som forfattere er vi naturligt inte-resserede i, at litteraturen er tilgængelig via bibliotekerne, også i digital form. Vi vil gerne have vores bøger læst, men det er på ingen måde i litteraturens interesse, at biblioteksudlån erstatter bogsalg. Vi ønsker tværtimod, at de to former for distribution af litteraturen trives side om side, også for e-bøgernes vedkommende. Og i den forbindelse er det afgørende, at både forlag og forfattere fortsat kan have en indtægt fra salg af e-bøger til private.
Man kan ikke bare sidestille e-bogen og den fysiske bog og sige, at de skal være omfattet af samme regelsæt. Indholdet kan være ens, men de to medier lægger op til vidt forskellige brugsmønstre og dermed også forskellige aftaleformer. Papirbogen er en fysisk genstand, som mange mennesker har lyst til at have stående på reolen. Men hvorfor købe en e-bog, hvis man bare hente den på eReolen i samme øjeblik, man får lyst til at læse den? Og hvorfor give en e-bog som gave, hvis modtageren selv gratis kan hente den med et par klik?

SBA fremhæver borgernes fri og lige adgang til information, læring og kulturel udfoldelse som et argument for en ændring af ophavsretsloven. For papirbøgernes vedkommende har den fri og lige adgang imidlertid aldrig betydet, at alle havde øjeblikkelig og gratis adgang til alt via bibliotekerne. Der har altid været forskellige former for ‘friktion’ i form af materialevalg, reserveringskøer osv. Og uanset hvilke former for friktion (fx i form af karenstid) forlag og biblioteker diskuterer sig frem til for e-bøgerne, kan der næppe siges at være tale om et stort demokratisk problem, så længe det samme indhold er tilgængeligt på papir.
Ingen kan vist undgå at vide, at det har voldt store problemer at nå frem til den gældende aftale om eReolen, men det er bestemt ikke et argument for at lave indgreb i ophavsretslovgivningen, som SBA foreslår. I det konkrete tilfælde vil det tværtimod være hasarderet at lave et ophavsretsligt indgreb med risiko for at smadre en i forvejen usikker balance. Mere principielt vil det være et alvorligt tilbageskridt, hvis de nordiske lande, som har en veludviklet tradition for at lave frivillige aftaler på ophavsretsområdet, fremover bliver underlagt en EU-lovgivning, der udspringer af behov og interesser, som ikke er vores.

Nanna Gyldenkærne, forfatter og formand for gruppen af forfattere og illustratorer i Dansk Forfatterforening. Foto: nederst.
Anne-Sophie Lunding-Sørensen, forfatter og formand for den skønlitterære gruppe i Dansk Forfatterforening og medlem af DBs Repræsentantskab. Foto: øverst.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...