Indtryk fra Chicago

Skrevet af

Karl Pedersen

9 december, 2013

Ved et tre timers besøg en fredelig eftermiddag i september, er der både plusser og minusser. Arkitekturen er fortsat imponerende og ligeledes det gedigne interiør. Og ved at bevæge sig rundt i hele huset glæder man sig over den megen gode kunst, der udsmykker lokalerne. Bibliotekets vægge rummer også mange spændende citater om biblioteker, bl.a. af Oprah Winfrey. En folder fortæller om de enkelte kunstnere. En anden om de spændende forfatterarrangementer, der løbende afvikles på biblioteket.

I det fysiske bibliotek er det, der imponerer mest, den aktive ungdomsafdeling, YOUmediea, og afdelingen med populære og aktuelle medier, kaldet The Popular Library. Det undrer, at der ikke er mange brugere bortset fra i lokalet med pc’erne med internetadgang. Måske gør størrelsen af udlånslokalerne, at folk forsvinder lidt.
Synligt i lokalerne, og de første man møder, er de uniformerede vagter, som optræder formelt venlige, men ikke altid med det store overskud af library-spirit i kontakten med brugerne. Vagterne synes næsten i overtal i forhold til de venlige og hjælpsomme bibliotekarer.

Uden at kende bibliotekets økonomiske konditioner synes jeg, at udlånslokalerne trænger til en opdatering. Lokalerne er meget traditionelt indrettede og mangler dynamik i redigeringen og formidlingen af materialerne. Det er ikke muligt at købe en kop kaffe eller en sandwich på biblioteket. En smuk vinterhave på 9. etage kan desværre ikke besøges, mens jeg er der – var pågældende dag udlejet til et bryllupsarrangement.

Biblioteket har fortsat og fuldt fortjent megen veneration over for bibliotekets initiativtager, den første afroamerikanske borgmester i byen fra 1983 til sin død i 1987, Harold Washington. En permanent udstilling viser, hvor meget Washington engagerede sig i at få skabt dette bibliotek.

Det bliver spændende at følge biblioteket i de kommende år. Som omtalt i Danmarks Biblioteker nr. 4, 2013 har man for nylig fået en 1 mio. dollars stor donation fra Gates-Foundation sammen med Aarhus, som p.t. bygger på Nordeuropas største folkebibliotek, Dokk1, på Aarhus havn. Hvad dette konkret vil betyde for brugerne er endnu åbent. Vil det bringe lidt mere begejstring i formidlingen af bibliotekets service overfor millionbyens indbyggere? Forhåbentlig – i alle tilfælde er målet med midlerne fællesudviklingsarbejde til innovation – bl.a. skal man udvikle nye formidlingsværktøjer.

Fakta:
Chicago Central Library eller Harold Washington Library Center anses med sine 70.200 m2 for at være verdens største folkebibliotek. Indviet: 1991. Ark: Hammond, Beeby and Babka.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...