Indtryk fra Chicago

Skrevet af

9. december, 2013

Ved et tre timers besøg en fredelig eftermiddag i september, er der både plusser og minusser. Arkitekturen er fortsat imponerende og ligeledes det gedigne interiør. Og ved at bevæge sig rundt i hele huset glæder man sig over den megen gode kunst, der udsmykker lokalerne. Bibliotekets vægge rummer også mange spændende citater om biblioteker, bl.a. af Oprah Winfrey. En folder fortæller om de enkelte kunstnere. En anden om de spændende forfatterarrangementer, der løbende afvikles på biblioteket.

I det fysiske bibliotek er det, der imponerer mest, den aktive ungdomsafdeling, YOUmediea, og afdelingen med populære og aktuelle medier, kaldet The Popular Library. Det undrer, at der ikke er mange brugere bortset fra i lokalet med pc’erne med internetadgang. Måske gør størrelsen af udlånslokalerne, at folk forsvinder lidt.
Synligt i lokalerne, og de første man møder, er de uniformerede vagter, som optræder formelt venlige, men ikke altid med det store overskud af library-spirit i kontakten med brugerne. Vagterne synes næsten i overtal i forhold til de venlige og hjælpsomme bibliotekarer.

Uden at kende bibliotekets økonomiske konditioner synes jeg, at udlånslokalerne trænger til en opdatering. Lokalerne er meget traditionelt indrettede og mangler dynamik i redigeringen og formidlingen af materialerne. Det er ikke muligt at købe en kop kaffe eller en sandwich på biblioteket. En smuk vinterhave på 9. etage kan desværre ikke besøges, mens jeg er der – var pågældende dag udlejet til et bryllupsarrangement.

Biblioteket har fortsat og fuldt fortjent megen veneration over for bibliotekets initiativtager, den første afroamerikanske borgmester i byen fra 1983 til sin død i 1987, Harold Washington. En permanent udstilling viser, hvor meget Washington engagerede sig i at få skabt dette bibliotek.

Det bliver spændende at følge biblioteket i de kommende år. Som omtalt i Danmarks Biblioteker nr. 4, 2013 har man for nylig fået en 1 mio. dollars stor donation fra Gates-Foundation sammen med Aarhus, som p.t. bygger på Nordeuropas største folkebibliotek, Dokk1, på Aarhus havn. Hvad dette konkret vil betyde for brugerne er endnu åbent. Vil det bringe lidt mere begejstring i formidlingen af bibliotekets service overfor millionbyens indbyggere? Forhåbentlig – i alle tilfælde er målet med midlerne fællesudviklingsarbejde til innovation – bl.a. skal man udvikle nye formidlingsværktøjer.

Fakta:
Chicago Central Library eller Harold Washington Library Center anses med sine 70.200 m2 for at være verdens største folkebibliotek. Indviet: 1991. Ark: Hammond, Beeby and Babka.

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...