Informations- og kulturprofil trækker unge til Det Informationsvidenskabelige Akademi

Skrevet af

Hellen Niegaard

14 august, 2011

Ansøgningerne til de videregående uddannelser slog alt i år og nåede op omkring 75.000. Rekordmange blev optaget; 57.000 kom ind. Heraf godt 27.000 på universiteterne. Også Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) oplevede markant fremgang i år med 55 % flere ansøgere i København og 21 % i Aalborg. Det er andet år i træk, specialuniversitet under Kulturministeriet, som i 2010 skiftede navn fra Danmarks Biblioteksskole, oplever en så markant fremgang, oplyser man.

En glad rektor, Per Hasle, mener, at tilstrømningen bl.a. skyldes de store forandringer, man inden for de sidste par år har gennemført med muligheder for tværfaglighed. Konkret kan man i dag bygge en IVA-uddannelse sammen med andre universitetsuddannelser gennem samarbejde med dels Københavns Universitets Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og dels Aalborg Universitets Institut for Kommunikation, Humanistisk Informatik. IVA har, mener han, nu tydeligt markeret sig som en fuldt udfoldet universitetsuddannelse med en klar profil indenfor feltet information og kultur. Per Hasle siger i en pressemeddelelse: “Vores uddannelse har fokus på videndeling mellem mennesker og på at finde og anvende information og kultur på tværs af medier. De unges valg viser en stigende interesse for at være med der, hvor information og kultur bruges til at skabe forbindelser og skabe nyt.”  

Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening og medlem af IVA’s aftagerpanel er godt tilfreds med tilgangen: “Vi står over for stor aldersrelateret personaleudskiftning både i folke- og forskningsbibliotekerne, – dét forhold og de store udfordringer bibliotekerne har på det digitale område kræver masser af nye kræfter og nye kompetencer. Dejligt, at unge vil arbejde med videndeling, information og kultur og nu igen går efter en IVA-uddannelse!”.

     

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...