Ingen e-adgang uden kvalitetsvurdering

Skrevet af

Lise Vandborg

12 oktober, 2012

Helt centralt i relanceringen af Litteratursiden bliver nemlig en langt tættere forbindelse mellem litteraturformidling og lån af digitalt materiale, e-bøger og lydbøger. Men for mig er det helt afgørende i debatten om bibliotekernes brug af ressourcer til udlån af digitale materialer –  hvad enten det gælder litteratur, musik eller film – at bibliotekerne kvalitetsvurderer materialet. For Litteratursiden vil det sige, at de bøger, der kan lånes som e-bog, er udvalgt til at blive anmeldt på sitet.

Modsat service, hvor biblioteket er spundet ind i forretningsmodeller, som ligner dem, der eksisterer på det kommercielle marked – som f. eks. på Bibzoom, – hvor materialet ikke er genstand for en redaktionel udvælgelse, men kan lånes, fordi der kunne etableres en aftale om dette materiale, kan man diskutere, hvorvidt der er forskel på den kommercielle og den offentlige tjeneste. 

For mig giver det kun mening for bibliotekerne at stille materialerne til rådighed på nettet, hvis indholdet kobles tæt sammen med formidling, herunder vurdering af materialet, som bibliotekarerne dagligt praktiserer i mødet med lånerne.
For Litteratursiden har den redaktionelle udvælgelse af hvilke bøger, som skal omtales på sitet, altid været en af hjørnestenene. Dette til– og fravalg er med til at give bibliotekerne den troværdighed, som adskiller et site som Litteratursiden fra et kommercielt site.

Ligesom bibliotekerne allerede for mange år siden flyttede fokus i det fysiske bibliotek fra at stille materialer til rådighed til at formidle dem, er det vigtigt, at vi i dag i det digitale bibliotek ikke blot gør materialerne tilgængelige, men at vi har en holdning til dem. Det er et af Litteratursidens uundværlige bidrag til det kommende digitale bibliotek.

En anden vigtig rolle for bibliotekerne og dermed Litteratursiden er at engagere borgerne til at deltage i den offentlige debat, dels på nettet, dels i bibliotekernes fysiske rum. Det var baggrunden for et andet af Litteratursidens seneste initiativer med at koordinere debatarrangementer samt arrangementer med forskere på bibliotekerne, hvor vi får sitets digitale indhold til at understøtte formidlingen i det fysiske rum og herigennem støtter den demokratiske proces såvel digitalt som i det fysiske bibliotek.

Følg os på Litteratursiden.dk.

Klimakrisen er konkret, nærværende og højaktuel

LEDER Klimakrisen, den globale opvarmning mv. er almindeligt anerkendt… efterhånden. COP27, klimakonferencen, er netop afsluttet med et magert resultat. En erklæring fra ...

Set fra MIN stol – Vi udvikler boligområder og fællesskaber med kultur

Vi har et højt velfærdsniveau i Gladsaxe Kommune, men vi kan altid blive bedre og arbejder på forskellige måder med styrkelse af kernevelfærden bl.a. ved at medtænke ...