Internettet holder øje med dig…

Skrevet af

16. august, 2017

Danmarks Biblioteksforenings sommerundersøgelse har fokus på bl.a. borgernes brug af sociale medier og på hvordan de bruger de informationer, de får derfra. Noget som har stor betydning for vores lyst og evne til at indgå i samtalen med hinanden som forudsætning for demokratiet.

Undersøgelsen viser bl.a., at 87% er af det indtryk, at de på nettet modtager målrettede reklamer, og 94% svarer, at de har indtryk af, at Google i en vis grad bruger oplysninger om den enkeltes aktivitet på nettet til at målrette reklamer og andet indhold til netop dem. Mens lidt over halvdelen, 51%, har indtryk af, at de modtager målrettede nyheder på nettet.

”Det ser ud til, at borgerne efterhånden har en ret klar opfattelse af, hvordan reklamer benyttes og placeres på nettet. Til gengæld ligger der stadig et stykke oplysningsarbejde forude for at få slået fast, at nyheder også langt hen ad vejen vises afhængigt af ens øvrige

ageren på nettet. Big data og algoritmer styrer nemlig rigtig meget af det, vi præsenteres for på nettet”, siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (A). Troværdighed er netop et af de helt grundlæggende elementer bag Sådan spotter du FAKE NEWS indsatsen, som landets biblioteker ruller ud over hele landet i disse måneder via DB-plakaten om samme tema. www.db.dk/files/A0_fakenews_demokrati_tryk.pdf.

3 ud af 4 er bekymret over registrering på nettet
I undersøgelsen ser Danmarks Biblioteksforening nærmere på borgernes oplevelse af at benytte nettet, herunder de sociale medier, i så stort et omfang, som det er tilfældet for rigtig mange af os i dag. Undersøgelsen viser, at en markant del af danskerne er bekymrede over at få registreret deres adfærd på nettet. Samtidig er der et tydeligt behov for mere oplysning om, hvordan de gemte data bruges.

Hele 71% er enig eller meget enig i udsagnet “Jeg er bekymret over, at f.eks. Google og Facebook registrerer og gemmer mine aktiviteter på nettet”. Mens 83% er enig eller meget enig i at ”Der er behov for mere information om, hvordan digitale medier bruger og gemmer min aktivitet på nettet til at målrette nyheder og reklamer.”

”Fra politisk side skal der arbejdes på at sikre folk nemme muligheder for at kunne sige fra, når de ikke ønsker, at deres private oplysninger bliver gemt. Danmark er et af de lande, hvor digitaliseringen generelt og den personlige brug af de digitale muligheder for alvor er slået igennem. Det giver en masse fordele, men undersøgelsen dokumenterer også, at borgerne bliver stadigt mere bevidste om de negative sider, som det digitaliserede samfund også fører med sig. At der gemmes private oplysninger, når vi benytter nettet, er der tydeligvis stor bevidsthed om, men det er overraskende, at behovet for mere information om, hvordan private oplysninger gemmes er så stort, som undersøgelsen her viser”, siger Steen B. Andersen (A), DB-formanden, der også er kulturudvalgsformand i Aarhus, på baggrund af undersøgelsen.

Bibliotekerne er allerede gået i gang med at klæde borgerne på til at færdes mere sikkert på nettet. I samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK er kampagnen ”Sikker når du klikker” blevet iværksat, og biblioteker i hele landet er med til at sætte fokus på de mange gode råd til sikker internetfærden, som kampagnen fortæller om.
 

Læs mere om undersøgelsen og dens delresultater på db.dk/undersøgelser – 2017.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...