Internettet holder øje med dig…

Skrevet af

Michael Hartz Larsen

16 august, 2017

Danmarks Biblioteksforenings sommerundersøgelse har fokus på bl.a. borgernes brug af sociale medier og på hvordan de bruger de informationer, de får derfra. Noget som har stor betydning for vores lyst og evne til at indgå i samtalen med hinanden som forudsætning for demokratiet.

Undersøgelsen viser bl.a., at 87% er af det indtryk, at de på nettet modtager målrettede reklamer, og 94% svarer, at de har indtryk af, at Google i en vis grad bruger oplysninger om den enkeltes aktivitet på nettet til at målrette reklamer og andet indhold til netop dem. Mens lidt over halvdelen, 51%, har indtryk af, at de modtager målrettede nyheder på nettet.

”Det ser ud til, at borgerne efterhånden har en ret klar opfattelse af, hvordan reklamer benyttes og placeres på nettet. Til gengæld ligger der stadig et stykke oplysningsarbejde forude for at få slået fast, at nyheder også langt hen ad vejen vises afhængigt af ens øvrige

ageren på nettet. Big data og algoritmer styrer nemlig rigtig meget af det, vi præsenteres for på nettet”, siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (A). Troværdighed er netop et af de helt grundlæggende elementer bag Sådan spotter du FAKE NEWS indsatsen, som landets biblioteker ruller ud over hele landet i disse måneder via DB-plakaten om samme tema. www.db.dk/files/A0_fakenews_demokrati_tryk.pdf.

3 ud af 4 er bekymret over registrering på nettet
I undersøgelsen ser Danmarks Biblioteksforening nærmere på borgernes oplevelse af at benytte nettet, herunder de sociale medier, i så stort et omfang, som det er tilfældet for rigtig mange af os i dag. Undersøgelsen viser, at en markant del af danskerne er bekymrede over at få registreret deres adfærd på nettet. Samtidig er der et tydeligt behov for mere oplysning om, hvordan de gemte data bruges.

Hele 71% er enig eller meget enig i udsagnet “Jeg er bekymret over, at f.eks. Google og Facebook registrerer og gemmer mine aktiviteter på nettet”. Mens 83% er enig eller meget enig i at ”Der er behov for mere information om, hvordan digitale medier bruger og gemmer min aktivitet på nettet til at målrette nyheder og reklamer.”

”Fra politisk side skal der arbejdes på at sikre folk nemme muligheder for at kunne sige fra, når de ikke ønsker, at deres private oplysninger bliver gemt. Danmark er et af de lande, hvor digitaliseringen generelt og den personlige brug af de digitale muligheder for alvor er slået igennem. Det giver en masse fordele, men undersøgelsen dokumenterer også, at borgerne bliver stadigt mere bevidste om de negative sider, som det digitaliserede samfund også fører med sig. At der gemmes private oplysninger, når vi benytter nettet, er der tydeligvis stor bevidsthed om, men det er overraskende, at behovet for mere information om, hvordan private oplysninger gemmes er så stort, som undersøgelsen her viser”, siger Steen B. Andersen (A), DB-formanden, der også er kulturudvalgsformand i Aarhus, på baggrund af undersøgelsen.

Bibliotekerne er allerede gået i gang med at klæde borgerne på til at færdes mere sikkert på nettet. I samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK er kampagnen ”Sikker når du klikker” blevet iværksat, og biblioteker i hele landet er med til at sætte fokus på de mange gode råd til sikker internetfærden, som kampagnen fortæller om.
 

Læs mere om undersøgelsen og dens delresultater på db.dk/undersøgelser – 2017.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...