Interview med Tine Jørgensen: Bibliotekarforbundets generalforsamling 2016

Skrevet af

Hellen Niegaard

16 december, 2016

Bibliotekarforbundet (BF) er med ca. 4.500 medlemmer landets største fagforening på biblioteksområdet og holdt generalforsamling den sidste lørdag i oktober på Nyborg Strand. Formand Tine Jørgensen fortæller her, hvordan det gik, og hvilke udfordringer forbundet og dets medlemmer står over for.

– Jeg er utrolig glad for, at vi fik en god debat om BF’s politiske strategi, hvor flere var på talerstolen end tidligere år. De, der markerede sig, kom med stærke input, refleksioner og synspunkter til strategien. Det er med til at kvalificere det arbejde, som jeg og den kommende hovedbestyrelse står overfor. Og så var jeg naturligvis stolt over at blive genvalgt som formand. Generalforsamlingen viste mig stor tillid og opbakning, og det vil jeg gøre alt for at leve op til. Lyder vurderingen her i november fra den 35-årige Tine Jørgensen, der er fuldtidsformand i det snart 50-årige forbund.

BF blev oprindelig stiftet helt tilbage i 1923 som Biblioteksfunktionærernes Sammenslutning, en del af Danmarks Biblioteksforening, men man skilte sig i 1969 ud af DB og dannede en regulær fagforening.

Hvor ser du de største udfordringer for BF som fagforening, for bibliotekarer som sådan og for biblioteker lige nu?

– Dét, vi ønsker at komme længst med i den kommende periode, er udover rekruttering at undersøge hvilken fagforening, medlemmerne synes BF skal være fremadrettet, og her er det ambitionen at få medlemmerne involveret endnu mere i det faglige arbejde.

For bibliotekarerne er en af de største udfordringer at forklare og få politikerne til at lytte til, hvilken værdi, de skaber i det daglige arbejde. Og indimellem at få lov at vise koblingerne mellem det historiske oplysnings- og kulturprojekt, som biblioteket er, de mange spændende projekter og den hverdag, der er på bibliotekerne med udvikling og drift.

De store besparelser på bibliotekerne er og bliver en stor udfordring. Der er skåret ind til benet. Samtidig oplever vi, at bibliotekerne naturligt får mange nye opgaver eksempelvis omkring integration af flygtninge, den nye åbne folkeskole og digitaliseringen af Danmark.

Dét begynder samlet set for alvor at mærkes på både budgetter og ressourcer. Bibliotekerne er Danmarks mest besøgte kulturinstitution, der skaber folkeoplysning og uddannelse i hele landet. Men det er ikke altid mit indtryk, at omverdenen forstår, at det ikke er flødeskum, men rugbrød til samfundets motor, som bibliotekerne og medarbejderne leverer. Der arbejdes på livet løs med den daglige drift og med utroligt mange positive projekter, som peger fremad og viser lyst til udvikling. Fremadrettet er det derfor fortsat meget vigtigt at sikre balancen mellem udvikling og det klassiske bibliotek med plads til den gode service og samtalen, der sikrer fordybelse og dannelse, som er værdier, vi som samfund skal værne om.
 

BF har vedtaget et sæt aktuelle fokusområder: ’Attraktiv Fagforening’, ’Tilfredse Medlemmer’, Kompetencer og Arbejdsliv’ og ’Stærk Faglig Stemme’. Hvad handler de mere konkret om?

– Med de fire fokusområder har Hovedbestyrelsen først og fremmest udstukket kursen for det politiske arbejde i de kommende to år. Det handler om at skaffe viden om medlemmernes ønsker og behov, og om at få medlemmerne til at engagere sig på deres arbejdspladser og i BF. Arbejdsliv og kompetencer er et ekstremt vigtigt fokusområde, fordi bibliotekerne forandrer sig så meget, som de gør. Derfor skal man som medlem kende sine styrker og være god til at sætte ord på dem. Det skal BF bidrage til, at man gør.
Stærk Faglig Stemme handler om, at vi har brug for en større synlighed af, hvad vores medlemmer gør bedst, og at vi gerne vil markere BF tydeligere eksempelvis bibliotekspolitisk – gerne sammen med de øvrige organisationer i sektoren.
Samtidig skal vi også fortsat markere os indenfor fagforeningens mere klassiske områder som løn og arbejdsvilkår, psykisk arbejdsmiljø, stress, SU og uddannelsespolitik.
På Generalforsamlingen var der flere, der udtrykte ønske om en debattøruddannelse. Fordi de enkelte medlemmer gerne vil klædes på til at debattere og gøre deres stemme synlig. Det er noget, vi vil se på, hvordan vi kan udvikle. Og noget, jeg tror, vil være til gavn for bibliotekssektoren generelt. 
 

Styrket og større: Hvis du havde frit slag, hvor ville du som formand gerne bringe BF hen udviklingsmæssigt om 5 år – og hvilke midler ville det kræve?

Med flytning fra egen bygning på Lindevangs Allé til Akademikerhuset i starten af året og den netop gennemførte tilpasning af BFs organisation, har vi skabt et solidt fundament for de kommende år, som betyder, at BF fremadrettet kan være en selv-stændig fagforening. Der er mange fordele ved at være en mindre fagforening, der er i stand til at agere agilt. Så når jeg ser i krystalkuglen, har BF de kommende år formået at rekruttere flere både privatansatte, andre fagligheder på bibliotekerne og så især de studerende, som vi har fokus på de kommende år.
BF skal være en fagforening med stærke netværk indenfor kultur, viden og data – både på og udenfor bibliotekerne, samtidig med at rådgivningen og interessevaretagelsen skal være i top.

Tine Jørgensen (i rød jakke på foto) kom til BF som fuldtidsformand fra et job som project- og bidmanager i IBM i 2015. Hun er cand.scient.bibl. fra Det Informationsvidenskabelige Akademi/KU fra 2010. Og blev af Berlingske Business i sommer udpeget som en af 100 lovende unge ledere og udviklingsfolk i Talent 2016.

BF’s medlemmer er helt med på formandens og hovedbestyrelsens linje. Selv siger medlemmerne i en november-rundspørge på forbundets Facebook, at BF ville være en bedre forening hvis: Man f.eks. havde fokus på større appel til og styrket rekruttering blandt yngre bibliotekarer. Endnu flere muligheder for at netværke, også mere uformelt. Og i øvrigt satsede mere på at være opsøgende og på større synlighed for uddannelsesinstitutionerne på området.
 

■ Bibliotekarforbundets medlemmer er ansat på både det offentlige og private arbejdsmarked for biblioteker, information og kulturformidling. Fælles for dem alle er, at de besidder kompetencer indenfor strukturering, indsamling og deling af viden. Typiske uddannelser blandt medlemmerne er bibliotekar, cand. scient. bibl., cand. IT og cand. mag. Mere om Bibliotekarforbundet på www.bf.dk.

 

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...