IVA Studerende til DB Topmøde 2017 i Korsør

Skrevet af

15. juni, 2017

Den store fætter-kusinefest

Fagligt og rent praktisk fik jeg et kæmpe udbytte af topmødet i den forstand, at jeg fik understreget, at jeg er klar til og rustet til arbejdsmarkedet, skriver Maria Kolt Pedersen fra IVA/Københavns Universitet, specialeskrivende på kandidaten.

Danmarks Biblioteksforenings Topmøde 2017 var mit første. Jeg deltog som en studerende, der snart skal ud i det virkelige liv og omsætte teori til praksis. Inden afgang til Korsør havde der været en del snak om, hvad det var, og hvad det gik ud på – og denne debat/snak fortsatte under mødet, festivitasen og efterfølgende. Det, der gik igen, var fætter-kusine aspektet. Alle kender hinanden og ser frem til gensynet med kolleger og politikere fra nær og fjern. ‘Fætter-kusinefesten’ kan til tider have en negativ klang, og det er altid svært at komme til orde i en sammentømret gruppe. Men sådan fungerede det ikke. Dels grundet en nysgerrighed omkring, hvad der sker i uddannelsen netop nu, dels den Nadja Pass samtalesalon, der skabte dialog og genkendelse gennem hele topmødet, og dels de bekendtskaber, jeg allerede havde, som gerne introducerede mig videre. Dertil var jeg afsted med en medstuderende, hvilket klart gjorde det nemmere at opsøge småsnak rundt omkring.

Emnet for årets møde, demokrati og dannelse, ser jeg som utroligt spændende, vigtige elementer og gode emner til at skabe debat. Mit udbytte kan drages af oplægsholdernes konklusioner. For gennem de forskellige oplæg og småsnakke på gangene fik jeg en bedre forståelse af, hvad der foregår på bibliotekerne i dag, hvad der er til debat. Programmets 7-minutters aktualitetsoplæg viste ikke kun, hvad der sker, men også hvordan, der arbejdes med projekter og i netværk.

På studiet er det blevet diskuteret et utal af gange, hvad biblioteket er, kan og skal være, hvilket også var tilfældet her – hvor er vi om 30 år? Det, der tydeligst slog igennem for mig var, at plejer er død, og vi skal nytænke alle aspekter, men med respekt for traditionen og ånden.

Min studietid synger på sidste vers, og specialet er skudt i gang. Jeg skriver i samarbejde med min studiegruppe om kulturpolitik og relationen mellem det offentlige, kulturinstitutioner og filantropiske fonde. Vi er ved at indsamle empiri, og dét, der går igen i vores interviews, er, at sparring, samarbejde og netværk på tværs giver bedre resultater. Samarbejde og netværk blev netop også gjort til vigtige elementer under topmødet.

Hele artiklen kan læses på https://www.db.dk/2017-tilbageblik

 

DB Topmødet – oplagt aftager-studenter-platform

Jeg har haft den fornøjelse at have været på Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde. Jeg var med for at få inspiration og blive klogere på den aktuelle bibliotekspolitiske situation. Derudover har jeg planer om at skrive speciale om vigtigheden af praktik både for universiteterne og arbejdsmarkedet.

Det var derfor rigtigt givende at møde repræsentanter for vores kommende aftagere og få indblik i deres udfordringer og hverdag, fortæller Tue Scheel Nielsen, 3. semesterstuderende på kandidaten, IVA/Københavns Universitet.

Omvendt kunne jeg fortælle om IVAs fokus på praksisorienterede forløb og praktik samt uddele en fin flyer, hvis aftagerne var interesserede i at benytte sig af studerende.

Sammenhængen mellem studiet og den ‘virkelige” verden er netop det, som resten af min taletid vil omhandle. For hvad er det, en studerende kan opleve og drage fordel af på et bibliotekspolitisk topmøde?

Med en overskrift der lyder “Dannelse, deltagelse og demokrati” og et generelt fokus på bibliotekets formål i dagens samfund, så var lighedstegnene tydelige med det, vi bliver undervist i. Oplægget fra Kirsten Drotner om digital dannelse kunne lige så godt have foregået i en forelæsningssal på KU. Jeg syntes, at mange af de ting, vi lærer, gik igen. Det var ret forfriskende at se vores teori komme til live i flere af de korte oplæg som f.eks. “Fra bibliotek til Youtube dannelse”, det nye Herning bibliotek og de samarbejdskonstellationer, der blev beskrevet.

Generelt fik jeg mange idéer til opgaver, som mine medstuderende med fordel kunne benytte i projekter. Tilsvarende så jeg eksempler på, at projekter ville blive styrket af at have os studerende involveret enten i form af projekt, frivillig eller studentermedhjælper. Især i fake news kampagnen eller i kampagnen “1+1 giver 98” vil det være oplagt med en studerende. Hvis der skal laves en uge, der viser, hvad bibliotekerne kan gøre for samfundet, så kan vi bidrage med andre vinkler, energiske tiltag og samtidig få lov at afprøve vores viden i praksis indenfor digitale platforme og borgerinddragelse.

Hele artiklen kan læses på https://www.db.dk/2017-tilbageblik

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...