IVA Studerende til DB Topmøde 2017 i Korsør

Skrevet af

15 juni, 2017

Den store fætter-kusinefest

Fagligt og rent praktisk fik jeg et kæmpe udbytte af topmødet i den forstand, at jeg fik understreget, at jeg er klar til og rustet til arbejdsmarkedet, skriver Maria Kolt Pedersen fra IVA/Københavns Universitet, specialeskrivende på kandidaten.

Danmarks Biblioteksforenings Topmøde 2017 var mit første. Jeg deltog som en studerende, der snart skal ud i det virkelige liv og omsætte teori til praksis. Inden afgang til Korsør havde der været en del snak om, hvad det var, og hvad det gik ud på – og denne debat/snak fortsatte under mødet, festivitasen og efterfølgende. Det, der gik igen, var fætter-kusine aspektet. Alle kender hinanden og ser frem til gensynet med kolleger og politikere fra nær og fjern. ‘Fætter-kusinefesten’ kan til tider have en negativ klang, og det er altid svært at komme til orde i en sammentømret gruppe. Men sådan fungerede det ikke. Dels grundet en nysgerrighed omkring, hvad der sker i uddannelsen netop nu, dels den Nadja Pass samtalesalon, der skabte dialog og genkendelse gennem hele topmødet, og dels de bekendtskaber, jeg allerede havde, som gerne introducerede mig videre. Dertil var jeg afsted med en medstuderende, hvilket klart gjorde det nemmere at opsøge småsnak rundt omkring.

Emnet for årets møde, demokrati og dannelse, ser jeg som utroligt spændende, vigtige elementer og gode emner til at skabe debat. Mit udbytte kan drages af oplægsholdernes konklusioner. For gennem de forskellige oplæg og småsnakke på gangene fik jeg en bedre forståelse af, hvad der foregår på bibliotekerne i dag, hvad der er til debat. Programmets 7-minutters aktualitetsoplæg viste ikke kun, hvad der sker, men også hvordan, der arbejdes med projekter og i netværk.

På studiet er det blevet diskuteret et utal af gange, hvad biblioteket er, kan og skal være, hvilket også var tilfældet her – hvor er vi om 30 år? Det, der tydeligst slog igennem for mig var, at plejer er død, og vi skal nytænke alle aspekter, men med respekt for traditionen og ånden.

Min studietid synger på sidste vers, og specialet er skudt i gang. Jeg skriver i samarbejde med min studiegruppe om kulturpolitik og relationen mellem det offentlige, kulturinstitutioner og filantropiske fonde. Vi er ved at indsamle empiri, og dét, der går igen i vores interviews, er, at sparring, samarbejde og netværk på tværs giver bedre resultater. Samarbejde og netværk blev netop også gjort til vigtige elementer under topmødet.

Hele artiklen kan læses på https://www.db.dk/2017-tilbageblik

 

DB Topmødet – oplagt aftager-studenter-platform

Jeg har haft den fornøjelse at have været på Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde. Jeg var med for at få inspiration og blive klogere på den aktuelle bibliotekspolitiske situation. Derudover har jeg planer om at skrive speciale om vigtigheden af praktik både for universiteterne og arbejdsmarkedet.

Det var derfor rigtigt givende at møde repræsentanter for vores kommende aftagere og få indblik i deres udfordringer og hverdag, fortæller Tue Scheel Nielsen, 3. semesterstuderende på kandidaten, IVA/Københavns Universitet.

Omvendt kunne jeg fortælle om IVAs fokus på praksisorienterede forløb og praktik samt uddele en fin flyer, hvis aftagerne var interesserede i at benytte sig af studerende.

Sammenhængen mellem studiet og den ‘virkelige” verden er netop det, som resten af min taletid vil omhandle. For hvad er det, en studerende kan opleve og drage fordel af på et bibliotekspolitisk topmøde?

Med en overskrift der lyder “Dannelse, deltagelse og demokrati” og et generelt fokus på bibliotekets formål i dagens samfund, så var lighedstegnene tydelige med det, vi bliver undervist i. Oplægget fra Kirsten Drotner om digital dannelse kunne lige så godt have foregået i en forelæsningssal på KU. Jeg syntes, at mange af de ting, vi lærer, gik igen. Det var ret forfriskende at se vores teori komme til live i flere af de korte oplæg som f.eks. “Fra bibliotek til Youtube dannelse”, det nye Herning bibliotek og de samarbejdskonstellationer, der blev beskrevet.

Generelt fik jeg mange idéer til opgaver, som mine medstuderende med fordel kunne benytte i projekter. Tilsvarende så jeg eksempler på, at projekter ville blive styrket af at have os studerende involveret enten i form af projekt, frivillig eller studentermedhjælper. Især i fake news kampagnen eller i kampagnen “1+1 giver 98” vil det være oplagt med en studerende. Hvis der skal laves en uge, der viser, hvad bibliotekerne kan gøre for samfundet, så kan vi bidrage med andre vinkler, energiske tiltag og samtidig få lov at afprøve vores viden i praksis indenfor digitale platforme og borgerinddragelse.

Hele artiklen kan læses på https://www.db.dk/2017-tilbageblik

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...