Jægerspris Bibliotek. Nu integreret Folkebibliotek og PLC

Skrevet af

14. april, 2020

Det har længe ligget i kortene, at biblioteket i Jægerspris skulle flytte sammen med Jægerspris Skole, så vi fik et integreret bibliotek, og i begyndelsen af i år blev idéen en realitet.

Vi åbnede for herlighederne lørdag den 18. februar med overvældende rykind og markant politisk bevågenhed – bl.a. taler fra borgmester, formand for henholdsvis fritidsudvalget og uddannelsesudvalget. Der blev uddelt knap 700 fastelavnsboller, der var rollespil mv. for børnene, jazzmusik for de voksne og mange glade og tilfredse besøgende.

Budgetvedtagelse og mål

Ved budgetvedtagelsen 2018 blev det vedtaget, at planerne skulle føres ud i livet: “Det giver skolens elever og kommunens borgere mulighed for at benytte faciliteterne sammen og samtidig. Her vil man kunne møde et personale, der arbejder tværfagligt både med udlån, kultur og læringsvejledning. Målet er, at det skal styrke skolens læringscenter og fortsat udvikle et attraktivt bibliotek med let fysisk adgang for borgerne ved fortsat at være åbent bibliotek udenfor bemandingstiden.”

Så opgaven var klar. Det var den endelige placering ikke. Jægers-pris Skole består af to skoler, der ligger side om side adskilt af en sportsplads. Befolkningsunderlaget har udviklet sig, så alle elever i dag kan rummes på den ene skole. På den baggrund skal beslutningen også ses som en optimeret brug af kommunens lokaler. Ved budgetvedtagelsen blev det samtidig besluttet, at to specialskoler skulle flyttes til Jægerspris Skole. Så vi var mange medspillere om opgaven.

Proces og afsæt

Vi var i den heldige situation, at alle parter fra begyndelsen så det som en spændende opgave. Fra bibliotekets side har der væ-ret fuld opbakning hele tiden, og alle involverede kastede sig over opgaven fra dag et.

En væsentlig årsag til det gode forløb har været samarbejdet med tegnestuen RUM, som er arkitekter på hele projektet og står bag forslagene om fordelingen af lokaler. Indledningsvis drøftede alle parter de forskellige behov og ønsker. RUM kom derefter med tre scenarier, som vi drøftede hver især, og vi var helt enige om det samme forslag.

Den politiske godkendelse af Helhedsplanen – samling af funktioner i Jægerspris – blev vedtaget i marts 2019.

Helhedsplanen betød, at Jægerspris Skole 0.- 9. klasse blev samlet på en matrikel, og biblioteket blev placeret sammen med de to specialskoler og den ene af de to idrætshaller på den anden matrikel.

Indretning med RUM

Vi gik nu i gang med den spændende opgave: indretningen. Alt foregik i et tæt samarbejde med tegnestuen RUM og kommunens interne projektleder. Vi valgte BCI/Lammhults til indretning af bibliotekets område. Budgettet var ikke overvældende: 500.000 kroner til inventar og nyt IT-udstyr, så der var i høj grad tale om genbrug og kreativ tænkning. Beløbet blev dog efter fremlæg-gelse af de endelige planer hævet til 760.000. Dertil kom 470.000 kroner, som biblioteket har sparet sammen gennem de sidste år til netop dette projekt.

Forhøjelsen skyldes, at arealet til biblioteket er betragteligt udvidet. Der skal være plads til, at en hel klasse kan arbejde samtidig, og vi skulle indrette en foyer, som tidligere var et lidt lukket lokale for idrætsudøverne, men nu er fælles for idræt og bibliotek. Forældrene kan f.eks. sidde med en avis eller en bog, mens de venter på deres børn, og idrætsfolkene kan hygge sig efter træning.

Skolernes Fællessamling og Lokalhistorisk Arkiv, som begge er en del af bibliotekets virksomhed, skulle ligeledes flyttes til de nye rammer.

Signalfarve, fælles foyer og zoner

RUM har anvendt rød signalfarve for at vise, at her foregår noget nyt og anderledes. Borgerne bliver udendørs budt velkommen af en høj rød væg, hvorpå der skal stå: Bibliotek – Idrætshal – Lokalarkiv.

På pladsen foran indgangen er der en markant rød stor plantekumme, og der kommer røde bogstaver på asfalten.

I foyeren går det røde gulv igen og leder frem til biblioteket, hvor den røde farve igen leder videre til de forskellige afdelinger i biblioteket. Indgangen er som sagt fælles for alle parter: Arkiv, bibliotek, skoleelever og idrætsudøvere. Væggene ved de to indgange i foyeren er beklædt med folie, der indikerer henholdsvis bibliotek og idræt.

Selve biblioteket er opdelt i zoner for at tilgodese både børnehaver, skoleelever og de voksne biblioteksbrugere.

Overfor småbørnsområdet breder voksenafdelingen sig. Det er det blå/grønne område, hvor de gamle reoler er genbrugt, og gavlene er nu beklædt med træ. I midten af rummet er der et stort hyggeområde med godt lys fra et ovenlysvindue.

Småbørnsområdet er med hvide reoler (de eneste nye reoler). Midt i området er der et markant stort legehus, der er små borde-bænkesæt, og de to endevægge er med tapet, der viser natur og skov. For hvad er mere naturligt end trække Jægersprisskovene ind i biblioteket?

Den sidste afdeling er vores røde afdeling for de større børn og unge. Her er der i en glastilbygning indrettet et område med borde og stole, så der er plads til en hel klasse. Biblioteket rummer også et mindre møderum og et stillerum – det sidste har eleverne taget virkelig godt imod.

IT og sammenlagte biblioteker

Vi havde indhentet erfaringer fra andre sammenlagte biblioteker, og vi kan konstatere, at man håndterer især udlån på forskellig vis alt efter udgangspunktet for sammenlægningen. Dette bekræftede os i, at det ikke var enkelt at lægge de to biblioteksbaser sammen, da de lå i hver deres ‘agency’. Vi skulle kun overtage selve udlånssamlingen, så det var ikke muligt blot at overføre alt på en gang. Det viste sig, at det var dyrt, hvis det skulle gøres via systemleverandøren, og da vi alligevel skulle have hver bog i hånden, komme chip i og i en del tilfælde skifte stregkode, valgte vi at gøre det med håndkraft. Det tog tid, men var også en absolut nødvendig proces, da vi fik sorteret masser af bøger fra, som var forældede eller meget slidte. Vi havde dog foretaget en meget grundig kassation allerede sidste sommer.

Alle elever skulle desuden oprettes i folkebiblioteket. Lærere og elever kan stadig låne vha. de velkendte klasselister, men vi valgte også at lave lånerkort til alle eleverne, da de fungerer bedre, og desuden kan bruges til adgang i den selvbetjente åbningstid. Kortene blev lavet klassevis på forhånd, så de lå klar til afhentning. Vi var til møde både med skolebestyrelse og lærerråd, hvor vi fortalte om, hvordan det skulle foregå, om indretning mv. samt om bibliotekets tilbud om biblioteksintroduktioner. Det gav gevinst, for de første dage efter åbningen kom der rigtig mange klasser på besøg, fik hjælp til opgaveskrivning, blev vist rundt og fik lånerkort. Med hensyn til håndtering af lånerkort havde vi kommunens jurist med på råd, så alt gik korrekt til.

Nyt fællesskab og status

Skolen og biblioteket har netop med henblik på idéen om integreret løsning haft flere samarbejder i gang de seneste år. Blandt andet med projektet Læse-løft 10-13 år med inddragelse af frivillige til at styrke elevernes læsning i fritiden. Biblioteket har haft øje for denne udvikling og har derfor haft målrettet to vakante stillinger til Jægerspris.

Vi har knap fundet vores egne ben endnu i forhold til skolesamarbejdet, nye former for udlån etc., og så lukker vi på grund af corona i en periode. Det har været en travl tid med knappe deadlines og en flytning i etaper på grund af genbrug, og en skole som også var i fuld gang af finde sig selv efter en flytning. Folke-biblioteket får fremover ansvaret for skolebiblioteket (drift, indkøb, vagter, vejledning etc.), mens de øvrige PLC- opgaver fortsat ligger hos skolen.

■ Vi kan allerede nu sige, at både elever og folkebiblioteksbrugerne har taget godt mod det nye bibliotek og besøgt os flittigt. Vi glæder os derfor alle til, at det nye sted forhåbentlig snart kan åbne igen.

 

KIRSTINE LUNDSGAARD er bibliotekschef i Frederikssund Kommune.

 

FAKTA om projektet:
Totalentreprenør-hele projektet: 3 Byg
Indretning: Tegnestuen RUM
Leverandører: BCI Lammhults, P Svensson, Holmris Møbler og Bibliotheca

 

Artiklen er fra Danmarks Biblioteker nr. 2, 2020.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...