Jan Trøjborg: Inddrag biblioteket som borgernes IT-vejleder og på anden vis

Skrevet af

Hellen Niegaard

17 november, 2011

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har som mål, at offentlige myndigheders kommunikation med borgerne og omvendt skal ske digitalt fra 2015. KL’s formand Jan Trøjborg (A), også borgmester i Horsens, mener, siger han til Danmarks Biblioteker, at kommunerne generelt set kan blive bedre til og med fordel kan inddrage bibliotekernes ekspertise i indsatsen for at nå målet om, at alle borgere skal gå på det digitale rådhus frem for at ringe eller møde personligt op fra 2015.

I Horsens har biblioteket gode erfaringer med at formidle viden om adgang til det offentlige på nettet. Om bibliotekets indsats i denne forbindelse siger Jan Trøjborg til Danmarks Biblioteker: "Det er vigtigt, at kommunen bistår de borgere, som har vanskeligt ved at kommunikere med offentlige myndigheder, både når vanskelighederne består i at gennemskue de digitale systemer, men også når udfordringen består i at orientere sig i et stadig mere kompliceret samfund. her ser jeg som borgmester en vigtig opgave i at styrke bibliotekets rolle som borgernes vejleder. Biblioteket har allerede påtaget sig en stor opgave med kurser og vejledning i brug af NemID, digital postkasse og i det hele taget kommunikation med offentlige myndigheder.”

Jan Trøjborg ser også andre muligheder for biblioteket til mere aktivt at spille sammen med kommunen og få løst konkrete opgaver. På spørgsmålet om hvilke, svarer borgmesteren: “Udover bibliotekets kerneopgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, kan jeg se, at bibliotekerne kan understøtte kommunale politikker på en række områder. F.eks. i integrationen af tosprogede børn i det danske samfund, hvor biblioteket spiller en vigtig rolle bl.a. i Bogstartsprojektet. I målet om at gøre flere unge og voksne til selvhjulpne samfundsborgere ligger der en stor opgave i at inkludere f.eks. læsesvage og udsatte samfundsgrupper, og her kan biblioteket være en vigtig medspiller for kommunen.”

I Horsens Kommune har biblioteket vist sig som en stærk og motiverende partner i formidling af viden om det offentlige på nettet. Og kommunen ønsker at trække endnu mere på biblioteket i 2012 og fremover. På dets kompetencer som praktisk instruktør i informationssøgning o.l.
I forliget omkring kommunens Budgetaftale for 2012, vedtaget i september i år, indgår der bl.a., at der udarbejdes et forslag til politisk behandling om den fremadrettede organisering af borgerserviceopgaverne, hvor bibliotekets rolle som borgernes vejleder styrkes. I forbindelse med overvejelserne om, hvilke borgerserviceopgaver, som med fordel kan overføres til biblioteket, indgår alle almene borgerserviceopgaver og ikke kun opgaver, som i dag er placeret i borgerservice på rådhuset. “Mange politikere har set det potentiale, der er på bibliotekerne mht. at undgå et digitalt B-hold!”, siger Lisbeth Christensen, bibliotekschef i Horsens.

Kommunen har lige godt 80.000 indbyggere og fastholder sit aktivitetsniveau i 2012, hvor biblioteksbudgettet er fremskrevet med KL’s fremskrivningsprocent.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...