‘Jeg tror på det kommunale demokrati!’

Skrevet af

23. april, 2014

Et veldrevet og tidssvarende bibliotek, forudsætter ifølge alle tre panelister en ordentlig dialog og et godt samspil mellem kommunale politikere og bibliotek. 

“Det sker, at man som leder får et negativt syn på kommunalpolitik og ser politikere som modstandere. Jeg tror på det kommunale demokrati. På trods af de problemer det kan medføre”, indledte Annette Brøchner Lindgaard, bibliotekschef i Esbjerg og medlem af det afgående Repræsentantskab. Men hun erkendte også, at det kræver en stor indsats at få etableret biblioteket i politikernes bevidsthed. Man skal være udholdende og konstant præ­sentere dem for tanker og ideer, men omvendt kan bibliotekets ledelse blive beriget med perspektiver udefra. I Esbjerg har man rigtig gode erfaringer med at samarbejde via etablering af en særlig fælles platform – en lokal biblioteksbestyrelse.

Hvad med at omdøbe Danmarks Biblioteksforening til Danmarks Bibliotekers Forening, foreslog John Larsen, biblioteksleder i Odsherred og nyvalgt medlem af DBs Repræsentantskab. For bibliotekerne er, ifølge ham, ikke én samlet størrelse, som udvikler sig i den samme retning eller i det samme tempo. Dét er også afgørende at få forklaret politikerne: “Også politikere mindes deres barndoms bibliotek, og det er sandsynligvis deres mest opdaterede billede. En god strategi er at få fortalt en opdateret historie.” Og en historie der viser det enkelte biblioteks særlige vilkår og potentiale.

Selvom man som biblioteksleder ikke er politiker, så kan man ikke se bort fra, at bibliotekerne er en del af en politisk styret struktur. Jørgen Bartholdy fra Skanderborg Bibliotek understregede i sit indlæg, at det netop er ude i kommunerne, at det er muligt at komme i dialog med politikerne og bruge dem som sparringspartnere. “Politikerne skal involveres i forhold til visionerne. De har direkte kendskab til de muligheder, der findes. Vi taler ud i et tomt ekkorum, hvis det faglige ikke bliver udfoldet i samarbejde med andre.”

Hvad mener I om dét, der er allermest vigtigt – økonomien i en tid med ned-skæringer og voksende opgaver. Er vi biblioteksledere berøringsangste her, spurgte Lars Bornæs, bibliotekschef i Silkeborg og medlem af DBs Forretningsudvalg, panelet. Slet ikke, sagde Bartholdy, og han pointerede bl.a., at når han ikke selv havde haft besparelser men budgetøgning i år, så handlede det om flere ting. Først og fremmest om en god dialog med politikerne om opgaverne – kig ikke så meget på pengene men på hvad et godt bibliotek betyder, sagde han. Han fortalte også, at han i flere år konsekvent havde flyttet penge fra personalekonti bl.a. som led i automatisering.

Rolf Hapel, forvaltningschef for Borgerservice & Biblioteker i Aarhus, slog på betydningen af at italesætte den ramme, som biblioteket fungerer i samfundsmæssigt set. Vi er selv nødt til aktivt at definere ledelsesrummet, for vi er i benhård konkurrence med andre væsentlige områder f.eks. ældreområdet, sport og andre kulturområder m.v. Vi får ingenting, hvis ikke vi offensivt går ind i budgetmæssige ‘håndgemæng’, mente Hapel. 

Lad os ikke stirre os blinde på totalbudgettet, opfordrede Ravinder Kaur-Petersen, biblioteks-chef i Ballerup og nyvalgt medlem af Repræsentantskabet. Se på muligheder og på hvad, der sker i løbet af året, sagde hun og slog et slag for tillægsbevillinger. Hun opfordrede også til, at der arbejdes mere med veje til at tydeliggøre betydningen af bibliotekets indsats, herunder med at påvise effekten af bibliotekets service over for politikerne.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...