Kampen om adgagen til eBøger. Set fra Seattle…

Skrevet af

9. december, 2019

Også i USA kæmper bibliotekerne på vegne af brugerne for at give fri og lige adgang til eBøger. For nylig har Mac-millan, et af de store forlag, iværksat et tiltag om, at biblioteker kun kan købe ét eksemplar af en eBogslicens de første otte uger efter udgivelsen.

Større bibliotekssystemer køber ofte flere hundrede eksemplarer af hver eBog, så frustrationen er udbredt. King County Library System, som ligger udenfor Seattle og har den højeste cirkulation af eBøger i USA, har netop besluttet at undlade indkøb fra Macmillan. Andre biblioteker vil følge.

American Library Association (ALA) har iværksat en modkampagne, #eBooksForAll, og har i skrivende stund indsam-let over 192.000 underskrifter imod beslutningen. ALA leverede i oktober en rapport til en senatshøring om de mange hindringer, forlagene stiller i vejen for bibliotekernes adgang til det digitale bogmarked i form af urimelige prissætninger, embargoer og direkte afvisning af salg til biblioteker.

Argumenterne er almenvellets interesse i et frit og åbent informationssamfund, bibliotekernes betydning for økonomisk udvikling og livslang læring, og et digitalt mediemiljø, hvor forlagenes praksis i stigende grad hæmmer amerikanernes ret til at læse, og hvad og hvordan de ønsker det – og dermed truer de fundamentale frihedsrettigheder fra First Amendment of the Constitution.

Bogmarkedet domineres af ”The Big Five” Peguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Hachette og Macmillan. De sidder på 80% af det traditionelle bogmarked og 50% af eBogsmarkedet og dikterer, hvilke eBøger bi-bliotekerne kan få adgang til gennem ‘grossister’ som Overdrive og hvilke licensmodeller, der gælder.

Den mest almindelige model er One-copy/One-user, der betyder, at når en bruger har ‘lånt’ eBogen, kan ingen andre få adgang.

En eBog-licens kan typisk indeholde 26 lån og en løbetid på to år til en pris, der kan være fem gange højere end for privatkøbere. Biblioteket skal genkøbe licensen, når de 26 lån er nået, eller når de to år er gået. Indtil for et par år siden var denne model enerådende, men så tillod HarperCollins Cost-per-circulation modellen, der tillader mange samtidige brugere. Bibliotekerne betaler så en aftalt pris per ‘udlån’. Det er dog kun et mindre udvalg samt bagkatalogen (tre år eller ældre), der er omfattet.

ROLF HAPEL er professor ved University of Washington’s Information School, Seattle.

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...