Kampen om adgagen til eBøger. Set fra Seattle…

Skrevet af

9. december, 2019

Også i USA kæmper bibliotekerne på vegne af brugerne for at give fri og lige adgang til eBøger. For nylig har Mac-millan, et af de store forlag, iværksat et tiltag om, at biblioteker kun kan købe ét eksemplar af en eBogslicens de første otte uger efter udgivelsen.

Større bibliotekssystemer køber ofte flere hundrede eksemplarer af hver eBog, så frustrationen er udbredt. King County Library System, som ligger udenfor Seattle og har den højeste cirkulation af eBøger i USA, har netop besluttet at undlade indkøb fra Macmillan. Andre biblioteker vil følge.

American Library Association (ALA) har iværksat en modkampagne, #eBooksForAll, og har i skrivende stund indsam-let over 192.000 underskrifter imod beslutningen. ALA leverede i oktober en rapport til en senatshøring om de mange hindringer, forlagene stiller i vejen for bibliotekernes adgang til det digitale bogmarked i form af urimelige prissætninger, embargoer og direkte afvisning af salg til biblioteker.

Argumenterne er almenvellets interesse i et frit og åbent informationssamfund, bibliotekernes betydning for økonomisk udvikling og livslang læring, og et digitalt mediemiljø, hvor forlagenes praksis i stigende grad hæmmer amerikanernes ret til at læse, og hvad og hvordan de ønsker det – og dermed truer de fundamentale frihedsrettigheder fra First Amendment of the Constitution.

Bogmarkedet domineres af ”The Big Five” Peguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Hachette og Macmillan. De sidder på 80% af det traditionelle bogmarked og 50% af eBogsmarkedet og dikterer, hvilke eBøger bi-bliotekerne kan få adgang til gennem ‘grossister’ som Overdrive og hvilke licensmodeller, der gælder.

Den mest almindelige model er One-copy/One-user, der betyder, at når en bruger har ‘lånt’ eBogen, kan ingen andre få adgang.

En eBog-licens kan typisk indeholde 26 lån og en løbetid på to år til en pris, der kan være fem gange højere end for privatkøbere. Biblioteket skal genkøbe licensen, når de 26 lån er nået, eller når de to år er gået. Indtil for et par år siden var denne model enerådende, men så tillod HarperCollins Cost-per-circulation modellen, der tillader mange samtidige brugere. Bibliotekerne betaler så en aftalt pris per ‘udlån’. Det er dog kun et mindre udvalg samt bagkatalogen (tre år eller ældre), der er omfattet.

ROLF HAPEL er professor ved University of Washington’s Information School, Seattle.

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...