Kampvalg og gedigen politisk interesse for biblioteksdebatten

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

13 februar, 2018

Nu har alle de danske kommuner fået nye byråd, hvilket betyder, at bibliotekerne rundt om i landet har fået nye arbejdsgivere. Men det betyder også, at Danmarks Biblioteksforening skal have nyt repræsentantskab og forretningsudvalg. Og at der skal være valg til formandspost og de to næstformænd på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 12. og 13. april i Herning.

Den første del af valget har vi netop afsluttet. DB har nemlig afholdt valgmøder i alle fem regioner, hvorfra der skal vælges fem byrådsmedlemmer pr. region. Det har været positivt at opleve interessen for biblioteksområdet på valgmøderne. Der var tale om bred politisk interesse – fra Liberal Alliance til DF, og der var deltagelse fra Hjørring til Ærø.

Det betød, at vi i fire af de fem regioner oplevede egentlige kampvalg mellem de opstillede kandidater. Et par steder var der også omfattende debat og en livlig og intens valghandling. Det tolker jeg som en stigende politisk interesse for bibliotekerne og den betydning, de har for kommunerne. Men jeg vælger også at tolke det som en opbakning til Danmarks Biblioteksforening som den fælles politiske stemme for kommunernes biblioteker. Vi har således samtidig i år oplevet, at to nye kommuner har meldt sig ind i foreningen netop med den begrundelse, at sammen er vi stærkest, når vi skal udvikle fremtidens biblioteker.

Der er nok at tage fat på netop nu. Fra det mere overordnede perspektiv og f.eks. kultur-ministerens kommende analyse af det moderne bibliotek til dagsaktuelle fænomener som bl.a. uro i nogle af de selvbetjente ubemandede bibliotekstimer.

Et element har været helt tydeligt på alle valgmøderne nemlig bibliotekernes rolle med hensyn til at understøtte læsning og til at skabe flere læsere. Altså det, at biblioteket skal skærpe lysten til at læse i en tid, hvor bogen er ude for stor konkurrence fra en masse andre og mere visuelle medier, og hvor Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye undersøgelse viser, at stadig færre af eleverne i 3-6. klasse læser i deres fritid. Derfor er der politisk fokus på bibliotekernes rolle i at styrke læsningen som al lærings moder, samtidig med at fritidslæsningen skærper evnen til fordybelse, som forudsætning for forståelse. Uanset om bogen er af papir eller digital.

Det klare politiske signal fra de regionale debatter er, at biblioteker skal styrke samarbejdet med forældre og skoler for at skabe mange flere lystlæsere blandt de unge. Ikke kun for samfundets, læringens og fordybelsens skyld, men også fordi det bare er fantastisk at læse den skønne litteratur.

Nu fortsætter anden runde af valget til repræsentantskabet. Valget i de fem regioner skal ifølge vedtægterne d’Hondtskes op og supplerende politiske repræsentanter findes. Og samtidig skal online valget af de faglige repræsentanter afsluttes. Det endelige resultat vil foreligge på topmødet.

På gensyn i Herning!

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 1, 2018.

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...