Kampvalg og gedigen politisk interesse for biblioteksdebatten

Skrevet af

13. februar, 2018

Nu har alle de danske kommuner fået nye byråd, hvilket betyder, at bibliotekerne rundt om i landet har fået nye arbejdsgivere. Men det betyder også, at Danmarks Biblioteksforening skal have nyt repræsentantskab og forretningsudvalg. Og at der skal være valg til formandspost og de to næstformænd på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 12. og 13. april i Herning.

Den første del af valget har vi netop afsluttet. DB har nemlig afholdt valgmøder i alle fem regioner, hvorfra der skal vælges fem byrådsmedlemmer pr. region. Det har været positivt at opleve interessen for biblioteksområdet på valgmøderne. Der var tale om bred politisk interesse – fra Liberal Alliance til DF, og der var deltagelse fra Hjørring til Ærø.

Det betød, at vi i fire af de fem regioner oplevede egentlige kampvalg mellem de opstillede kandidater. Et par steder var der også omfattende debat og en livlig og intens valghandling. Det tolker jeg som en stigende politisk interesse for bibliotekerne og den betydning, de har for kommunerne. Men jeg vælger også at tolke det som en opbakning til Danmarks Biblioteksforening som den fælles politiske stemme for kommunernes biblioteker. Vi har således samtidig i år oplevet, at to nye kommuner har meldt sig ind i foreningen netop med den begrundelse, at sammen er vi stærkest, når vi skal udvikle fremtidens biblioteker.

Der er nok at tage fat på netop nu. Fra det mere overordnede perspektiv og f.eks. kultur-ministerens kommende analyse af det moderne bibliotek til dagsaktuelle fænomener som bl.a. uro i nogle af de selvbetjente ubemandede bibliotekstimer.

Et element har været helt tydeligt på alle valgmøderne nemlig bibliotekernes rolle med hensyn til at understøtte læsning og til at skabe flere læsere. Altså det, at biblioteket skal skærpe lysten til at læse i en tid, hvor bogen er ude for stor konkurrence fra en masse andre og mere visuelle medier, og hvor Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye undersøgelse viser, at stadig færre af eleverne i 3-6. klasse læser i deres fritid. Derfor er der politisk fokus på bibliotekernes rolle i at styrke læsningen som al lærings moder, samtidig med at fritidslæsningen skærper evnen til fordybelse, som forudsætning for forståelse. Uanset om bogen er af papir eller digital.

Det klare politiske signal fra de regionale debatter er, at biblioteker skal styrke samarbejdet med forældre og skoler for at skabe mange flere lystlæsere blandt de unge. Ikke kun for samfundets, læringens og fordybelsens skyld, men også fordi det bare er fantastisk at læse den skønne litteratur.

Nu fortsætter anden runde af valget til repræsentantskabet. Valget i de fem regioner skal ifølge vedtægterne d’Hondtskes op og supplerende politiske repræsentanter findes. Og samtidig skal online valget af de faglige repræsentanter afsluttes. Det endelige resultat vil foreligge på topmødet.

På gensyn i Herning!

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 1, 2018.

 

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...