Kampvalg og gedigen politisk interesse for biblioteksdebatten

Skrevet af

13. februar, 2018

Nu har alle de danske kommuner fået nye byråd, hvilket betyder, at bibliotekerne rundt om i landet har fået nye arbejdsgivere. Men det betyder også, at Danmarks Biblioteksforening skal have nyt repræsentantskab og forretningsudvalg. Og at der skal være valg til formandspost og de to næstformænd på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 12. og 13. april i Herning.

Den første del af valget har vi netop afsluttet. DB har nemlig afholdt valgmøder i alle fem regioner, hvorfra der skal vælges fem byrådsmedlemmer pr. region. Det har været positivt at opleve interessen for biblioteksområdet på valgmøderne. Der var tale om bred politisk interesse – fra Liberal Alliance til DF, og der var deltagelse fra Hjørring til Ærø.

Det betød, at vi i fire af de fem regioner oplevede egentlige kampvalg mellem de opstillede kandidater. Et par steder var der også omfattende debat og en livlig og intens valghandling. Det tolker jeg som en stigende politisk interesse for bibliotekerne og den betydning, de har for kommunerne. Men jeg vælger også at tolke det som en opbakning til Danmarks Biblioteksforening som den fælles politiske stemme for kommunernes biblioteker. Vi har således samtidig i år oplevet, at to nye kommuner har meldt sig ind i foreningen netop med den begrundelse, at sammen er vi stærkest, når vi skal udvikle fremtidens biblioteker.

Der er nok at tage fat på netop nu. Fra det mere overordnede perspektiv og f.eks. kultur-ministerens kommende analyse af det moderne bibliotek til dagsaktuelle fænomener som bl.a. uro i nogle af de selvbetjente ubemandede bibliotekstimer.

Et element har været helt tydeligt på alle valgmøderne nemlig bibliotekernes rolle med hensyn til at understøtte læsning og til at skabe flere læsere. Altså det, at biblioteket skal skærpe lysten til at læse i en tid, hvor bogen er ude for stor konkurrence fra en masse andre og mere visuelle medier, og hvor Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye undersøgelse viser, at stadig færre af eleverne i 3-6. klasse læser i deres fritid. Derfor er der politisk fokus på bibliotekernes rolle i at styrke læsningen som al lærings moder, samtidig med at fritidslæsningen skærper evnen til fordybelse, som forudsætning for forståelse. Uanset om bogen er af papir eller digital.

Det klare politiske signal fra de regionale debatter er, at biblioteker skal styrke samarbejdet med forældre og skoler for at skabe mange flere lystlæsere blandt de unge. Ikke kun for samfundets, læringens og fordybelsens skyld, men også fordi det bare er fantastisk at læse den skønne litteratur.

Nu fortsætter anden runde af valget til repræsentantskabet. Valget i de fem regioner skal ifølge vedtægterne d’Hondtskes op og supplerende politiske repræsentanter findes. Og samtidig skal online valget af de faglige repræsentanter afsluttes. Det endelige resultat vil foreligge på topmødet.

På gensyn i Herning!

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 1, 2018.

 

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...