Kampvalg til DBs Repræsentantskab

Skrevet af

23. april, 2014

At biblioteket både i sig selv, som videns- og kulturinstitution, men også som udviklingsfaktor vejer tungt i landets næststørste kommune, Aarhus, er velkendt. Interessen viser sig også i opbakningen til landets biblioteksforening og dennes virksomhed. Aarhus satte sig således denne gang på fire pladser. Med i alt tre kommunalpolitiske kandidater, fra tre forskellige partier, og dertil en repræsentant fra DBs professionelle medlemsskare, med en af kommunens bibliotekarer.

Se valgudtalelser o.a. på www.db.dk/ valg2014.

De nye kommunalpolitiske medlemmer – valggruppe A 
Vinteren faldt i år især i uge fem. Det afholdt dog ikke kommunalpolitikere landet over fra at deltage i valget til DBs Repræsentantskab. Der blev således afholdt valgmøder i de fem regionale valgkredse de første fire dage af uge 5 i år. På disse møder valgte foreningens valggruppe A, de politiske medlemmer, fem kandidater i hver valgkreds. På alle valgmøderne var der god opbakning og livlig debat – og kamp om de fem pladser.

Den samlede fordeling af disse femogtyve politiske mandater set i relation til kommunalvalgets landsresultat betyder, at der yderligere er indkaldt det maksimale antal tillægsmandater på 10.

De valgte kandidater er:
Anders Nørgaard (A), Favrskov, Anders W. Berthelsen (A), Odense, Anette Simoni (V), Køge, Anne Mette Knudsen Andersen (V), Esbjerg, Bjarne Kongsted (V), Holbæk, Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring, Cæcilie Lyndgaard Andersen (Ø), Aalborg, Dan Arnløv Jørgensen (C), Vejle, Dan Skjerning (A), Vejle, Evan Lynnerup (V), Roskilde, Frederik Pedersen (O), Slagelse, Frode Thule Jensen (V), Frederikshavn, Hanne Pigonska (V), Odsherred, Hans Skou (V), Aarhus, Helle Bak Andreasen (V), Jammerbugt, Inge Dines (A), Ikast-Brande, Inger Plauborg (V), Sønderborg, Jens Otto Madsen (Ø), Thisted, Kirstine Bille (F), Syddjurs, Knud N. Mathiesen (O), Aarhus, Lisbet Rosendal (V), Varde, Mads Duedahl (V), Aalborg, Michael Kjeldgaard (A), Odsherred, Nadja Maria Hageskov (C), Hørsholm, Ole S. Nielsen (O), Halsnæs, Peder Bisgaard (A), Hillerød, Poul Henrik Hedeboe (F), Frederikssund, Rabih Azad-Ahmad (B), Aarhus, Sabine Dedlow (A), Furesø, Samina Jasmin Shah (C), Viborg, Steen B. Andersen (A), Aarhus, Sven Bertelsen (T), Hjørring, Troels Christensen (I), Slagelse, Ulla Dræby (A), Gribskov, Poul Henrik Hedeboe (F), Frederikssund og Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund.

De nye medlemmer af valggruppe B 
Også blandt valggruppe Bs medlemmer var der tale om kampvalg til dens del af Repræsentantskabets pladser. Ved direkte elektronisk valg i perioden 15. januar til 15. februar 2014 blev denne del af valgproceduren gennemført. Hele 18 personer var opstillet som kandidater til de 12 pladser i Repræsentantskabet, som besættes af personlige medlemmer fra foreningens valggruppe B. Mens seks personer havde meddelt deres kandidatur til de fire pladser i Repræsentantskabet, som besættes af institutionsmedlemmer og brugerråd fra foreningens valggruppe B.

Hvor interessen for at stille op og deltage i DBs arbejde var stor både på den politiske og på den professionelle side, så var stemmeprocenterne på den sidste ikke noget at skrive hjem om. Med en stemmeprocent på vel under halvdelen. Og med 36,4 % af de i alt 283 personlige medlemmer, som var stemmeberettigede til valget, blev selve valget altså ikke det helt store tilløb. Samme tendens gjorde sig gældende for de fire andre pladser i valg-gruppe B. For kun omkring hver femte af de i alt 59 institutions- og brugerrådsmedlemmer mv. valgte denne gang at stemme.

De valgte kandidater har dog alle som én givet udtryk for stort engagement i bibliotekssagen og de 16 nye medlemmer af Repræsentantskabets valggruppe B er i valgt rækkefølge:
Kirsten Boelt, Aalborg Bibliotekerne, Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotekerne, Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotekerne, Kent Skov Andreasen, Odense Centralbibliotek, Sara Jørgensen, Herning Bibliotekerne, Peter Høybye, Roskilde Bibliotekerne, Pia Henriette Friis, Kolding Bibliotekerne, Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande Bibliotek og Kommune, Lone Hedelund, Gellerup Bibliotek, Aarhus Kommune, Hanne M. Sørensen, Biblioteket i Sønderborg, John Larsen, Odsherred Bibliotek, og Maria Sjøblom, Aalborg Bibliotekerne. Samt Meta Fuglsang, AOF Danmark, Anne-Sophie Lunding-Sørensen, Dansk Forfatterforening, Erland Kolding Nielsen, Det Kongelige Bibliotek og Claus Vesterager Pedersen, Roskilde Universitetsbibliotek. Desuden er Georg Buhl valgt for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg. Tilforordnet DB er desuden formanden for Kommunernes Skolebiblioteksforening, p.t. Liselotte Hillestrøm (A) fra Hedensted Kommune.

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...