Kampvalg til DBs Repræsentantskab

Skrevet af

Hellen Niegaard

23 april, 2014

At biblioteket både i sig selv, som videns- og kulturinstitution, men også som udviklingsfaktor vejer tungt i landets næststørste kommune, Aarhus, er velkendt. Interessen viser sig også i opbakningen til landets biblioteksforening og dennes virksomhed. Aarhus satte sig således denne gang på fire pladser. Med i alt tre kommunalpolitiske kandidater, fra tre forskellige partier, og dertil en repræsentant fra DBs professionelle medlemsskare, med en af kommunens bibliotekarer.

Se valgudtalelser o.a. på www.db.dk/ valg2014.

De nye kommunalpolitiske medlemmer – valggruppe A 
Vinteren faldt i år især i uge fem. Det afholdt dog ikke kommunalpolitikere landet over fra at deltage i valget til DBs Repræsentantskab. Der blev således afholdt valgmøder i de fem regionale valgkredse de første fire dage af uge 5 i år. På disse møder valgte foreningens valggruppe A, de politiske medlemmer, fem kandidater i hver valgkreds. På alle valgmøderne var der god opbakning og livlig debat – og kamp om de fem pladser.

Den samlede fordeling af disse femogtyve politiske mandater set i relation til kommunalvalgets landsresultat betyder, at der yderligere er indkaldt det maksimale antal tillægsmandater på 10.

De valgte kandidater er:
Anders Nørgaard (A), Favrskov, Anders W. Berthelsen (A), Odense, Anette Simoni (V), Køge, Anne Mette Knudsen Andersen (V), Esbjerg, Bjarne Kongsted (V), Holbæk, Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring, Cæcilie Lyndgaard Andersen (Ø), Aalborg, Dan Arnløv Jørgensen (C), Vejle, Dan Skjerning (A), Vejle, Evan Lynnerup (V), Roskilde, Frederik Pedersen (O), Slagelse, Frode Thule Jensen (V), Frederikshavn, Hanne Pigonska (V), Odsherred, Hans Skou (V), Aarhus, Helle Bak Andreasen (V), Jammerbugt, Inge Dines (A), Ikast-Brande, Inger Plauborg (V), Sønderborg, Jens Otto Madsen (Ø), Thisted, Kirstine Bille (F), Syddjurs, Knud N. Mathiesen (O), Aarhus, Lisbet Rosendal (V), Varde, Mads Duedahl (V), Aalborg, Michael Kjeldgaard (A), Odsherred, Nadja Maria Hageskov (C), Hørsholm, Ole S. Nielsen (O), Halsnæs, Peder Bisgaard (A), Hillerød, Poul Henrik Hedeboe (F), Frederikssund, Rabih Azad-Ahmad (B), Aarhus, Sabine Dedlow (A), Furesø, Samina Jasmin Shah (C), Viborg, Steen B. Andersen (A), Aarhus, Sven Bertelsen (T), Hjørring, Troels Christensen (I), Slagelse, Ulla Dræby (A), Gribskov, Poul Henrik Hedeboe (F), Frederikssund og Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund.

De nye medlemmer af valggruppe B 
Også blandt valggruppe Bs medlemmer var der tale om kampvalg til dens del af Repræsentantskabets pladser. Ved direkte elektronisk valg i perioden 15. januar til 15. februar 2014 blev denne del af valgproceduren gennemført. Hele 18 personer var opstillet som kandidater til de 12 pladser i Repræsentantskabet, som besættes af personlige medlemmer fra foreningens valggruppe B. Mens seks personer havde meddelt deres kandidatur til de fire pladser i Repræsentantskabet, som besættes af institutionsmedlemmer og brugerråd fra foreningens valggruppe B.

Hvor interessen for at stille op og deltage i DBs arbejde var stor både på den politiske og på den professionelle side, så var stemmeprocenterne på den sidste ikke noget at skrive hjem om. Med en stemmeprocent på vel under halvdelen. Og med 36,4 % af de i alt 283 personlige medlemmer, som var stemmeberettigede til valget, blev selve valget altså ikke det helt store tilløb. Samme tendens gjorde sig gældende for de fire andre pladser i valg-gruppe B. For kun omkring hver femte af de i alt 59 institutions- og brugerrådsmedlemmer mv. valgte denne gang at stemme.

De valgte kandidater har dog alle som én givet udtryk for stort engagement i bibliotekssagen og de 16 nye medlemmer af Repræsentantskabets valggruppe B er i valgt rækkefølge:
Kirsten Boelt, Aalborg Bibliotekerne, Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotekerne, Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotekerne, Kent Skov Andreasen, Odense Centralbibliotek, Sara Jørgensen, Herning Bibliotekerne, Peter Høybye, Roskilde Bibliotekerne, Pia Henriette Friis, Kolding Bibliotekerne, Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande Bibliotek og Kommune, Lone Hedelund, Gellerup Bibliotek, Aarhus Kommune, Hanne M. Sørensen, Biblioteket i Sønderborg, John Larsen, Odsherred Bibliotek, og Maria Sjøblom, Aalborg Bibliotekerne. Samt Meta Fuglsang, AOF Danmark, Anne-Sophie Lunding-Sørensen, Dansk Forfatterforening, Erland Kolding Nielsen, Det Kongelige Bibliotek og Claus Vesterager Pedersen, Roskilde Universitetsbibliotek. Desuden er Georg Buhl valgt for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg. Tilforordnet DB er desuden formanden for Kommunernes Skolebiblioteksforening, p.t. Liselotte Hillestrøm (A) fra Hedensted Kommune.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...