Kan debatgrupper understøtte integrationen?

Skrevet af

Stefan Nüchel

10. februar, 2016

Der kommer fortsat flygtninge til Danmark, og der er en stigende interesse blandt frivillige for at hjælpe både flygtninge og indvandrere, så de får en større forståelse for og hurtigere bliver en del af det danske samfund. Vejle Bibliotekerne vil med et nyt projekt skabe rammerne for og igangsætte debatgrupper, hvor flygtninge og indvandrere kan møde hinanden, frivillige og biblioteksansatte. I Vejle har vi gode erfaringer med debatgrupper. Dels har vi i snart to år haft succes med Debatten for katten, hvor unge mødes med det ene formål at debattere med hinanden. Dels har vi besøgt Hamborg og lært af deres erfaringer med debatgrupper.

Afsæt, rammer og målsætning
Debatten for katten er i virkeligheden et enkelt koncept. Biblioteket lægger ramme til. De unge sørger for markedsføring via Facebook og udvælger selv de emner, de trækker op af hatten og debatterer. Jeg er udviklingskonsulent i Team Udvikling, CB & Kommunikation og deltager i debatten som ordstyrer. Erfaringerne herfra har vist os, at det at skabe rammen, understøtte debatten og give plads og tid skaber grobund for en god og sund debatkultur blandt unge.

I Hamborg har man dannet dialoggrupper på hovedbiblioteket Bücherhalle. En gruppe Vejle-ansatte har været på studietur for at høre om bibliotekets op mod 30 debatgrupper om ugen. Her deltager altid mindst to frivillige sammen med flygtninge og indvandrere. Eneste regler for debatten er, at den foregår på tysk, og at man ikke snakker politik og religion. Det er erfaringerne herfra, kombineret med et samarbejde mellem frivillige, organisationer som Venligboerne og Dansk Røde Kors samt ansatte på biblioteket, vi vil bruge til at sætte de nye debatgrupper i gang.

Målet er at danne indtil flere debatgrupper, både større og mindre. Dels for at engagere flygtninge og indvandrere i dialog med hinanden og med frivillige og ansatte, dels for at give en forståelse for måden vi tænker demokrati og dialog på og sætte fokus på danske samfundsforhold.

Røde Kors centret i Jelling har i flere år huset flygtninge, og senest har Børkop fået 100 nye flygtninge til byen. Det er blandt andet her vi vil starte.

100 Resilient Cities
Vejle Bibliotekernes debatprojekt ligger fint i tråd med Vejle Kommunes deltagelse i det internationale 100 Resilient Cities projekt, som modtager støtte fra Rockefeller Foundation.

Kommunens deltagelse i netværket betyder, at vi skal samarbejde med byer som Rio de Janeiro, Rotterdam, Rom, Durban, Los Angeles, London og New York om at udvikle byers robusthed og elasticitet overfor både pludselige katastrofer og langsomt udviklede trusler.

For Vejles vedkommende vil bibliotekets nye debatgrupper være et vigtigt bidrag i kommunens indsats omkring flygtninge såvel som indvandrere. Som Lilli Mortensen, Vejle Bibliotekernes konstituerede bibliotekschef, formulerer det: “Målet med dette nye bynetværk er at skabe mere modstandsdygtige byer. Alt i alt håber vi med det og med debatprojektet at kunne bidrage til at skabe resiliente, robuste flygtninge og indvandrere.” Læs mere om 100 Resilient Cities på

Se resilient.vejle.dk/Resilient-Vejle.aspx

Stefan Nüchel er udviklingskonsulent ved VejleBibliotekerne.

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...