Kan debatgrupper understøtte integrationen?

Skrevet af

10. februar, 2016

Der kommer fortsat flygtninge til Danmark, og der er en stigende interesse blandt frivillige for at hjælpe både flygtninge og indvandrere, så de får en større forståelse for og hurtigere bliver en del af det danske samfund. Vejle Bibliotekerne vil med et nyt projekt skabe rammerne for og igangsætte debatgrupper, hvor flygtninge og indvandrere kan møde hinanden, frivillige og biblioteksansatte. I Vejle har vi gode erfaringer med debatgrupper. Dels har vi i snart to år haft succes med Debatten for katten, hvor unge mødes med det ene formål at debattere med hinanden. Dels har vi besøgt Hamborg og lært af deres erfaringer med debatgrupper.

Afsæt, rammer og målsætning
Debatten for katten er i virkeligheden et enkelt koncept. Biblioteket lægger ramme til. De unge sørger for markedsføring via Facebook og udvælger selv de emner, de trækker op af hatten og debatterer. Jeg er udviklingskonsulent i Team Udvikling, CB & Kommunikation og deltager i debatten som ordstyrer. Erfaringerne herfra har vist os, at det at skabe rammen, understøtte debatten og give plads og tid skaber grobund for en god og sund debatkultur blandt unge.

I Hamborg har man dannet dialoggrupper på hovedbiblioteket Bücherhalle. En gruppe Vejle-ansatte har været på studietur for at høre om bibliotekets op mod 30 debatgrupper om ugen. Her deltager altid mindst to frivillige sammen med flygtninge og indvandrere. Eneste regler for debatten er, at den foregår på tysk, og at man ikke snakker politik og religion. Det er erfaringerne herfra, kombineret med et samarbejde mellem frivillige, organisationer som Venligboerne og Dansk Røde Kors samt ansatte på biblioteket, vi vil bruge til at sætte de nye debatgrupper i gang.

Målet er at danne indtil flere debatgrupper, både større og mindre. Dels for at engagere flygtninge og indvandrere i dialog med hinanden og med frivillige og ansatte, dels for at give en forståelse for måden vi tænker demokrati og dialog på og sætte fokus på danske samfundsforhold.

Røde Kors centret i Jelling har i flere år huset flygtninge, og senest har Børkop fået 100 nye flygtninge til byen. Det er blandt andet her vi vil starte.

100 Resilient Cities
Vejle Bibliotekernes debatprojekt ligger fint i tråd med Vejle Kommunes deltagelse i det internationale 100 Resilient Cities projekt, som modtager støtte fra Rockefeller Foundation.

Kommunens deltagelse i netværket betyder, at vi skal samarbejde med byer som Rio de Janeiro, Rotterdam, Rom, Durban, Los Angeles, London og New York om at udvikle byers robusthed og elasticitet overfor både pludselige katastrofer og langsomt udviklede trusler.

For Vejles vedkommende vil bibliotekets nye debatgrupper være et vigtigt bidrag i kommunens indsats omkring flygtninge såvel som indvandrere. Som Lilli Mortensen, Vejle Bibliotekernes konstituerede bibliotekschef, formulerer det: “Målet med dette nye bynetværk er at skabe mere modstandsdygtige byer. Alt i alt håber vi med det og med debatprojektet at kunne bidrage til at skabe resiliente, robuste flygtninge og indvandrere.” Læs mere om 100 Resilient Cities på

Se resilient.vejle.dk/Resilient-Vejle.aspx

Stefan Nüchel er udviklingskonsulent ved VejleBibliotekerne.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...