Kan man regne med tallene?

Skrevet af

11. april, 2022
Download hele magasinet som pdf:

“Færrest biblioteksbøger i København”, skrev onlinemediet Søndag Aften den 7. marts i et indslag om de store kommuners biblioteker, reducerede materialesamlinger og nedgang i udlån pr. indbygger. Jakob Heide Petersen, bibliotekschef i København, har en noget anden tilgang til udviklingen.

– Søndag Aften er selektive i deres brug af data. Man kunne således have valgt en anden overskrift: ”Materialeudgifterne i København 15% over landsgennemsnittet” (62 kr. pr. 1000 indbygger – landsgennemsnittet er 54 kr. ifølge Danmarks Statistik).

Hvordan kan det nu passe? Det skyldes, at Søndag Aften springer frem og tilbage mellem kategorierne bøger og materialer i opgørelserne af udlån og bestand, og så overser man, at en del af udlånet er flyttet på nettet, fordi materialerne har skiftet format. Man sammenligner f.eks. Københavns udlån af materialer i 2009 og 2020 uden at medregne digitale materialer. I 2009 udlånte Københavns biblioteker f.eks. 437.000 dvd’er. I 2020 var dette tal faldet til 43.000 dvd’er og 337.000 udlån på Filmstriben. Når man ikke har det sidste tal med, bliver opgørelserne misvisende.

Det er forhåbentlig også indlysende, at man generelt ikke behøver så stor en bestand af f.eks. digitale bøger, når en titel kan læses af mange brugere samtidigt. I det omfang en digital bog erstatter en fysisk, kan man således også reducere antallet af fysiske eksemplarer pr. titel.

Som artiklen bemærker, har København ubetinget landets største bogsamling, derfor behøver vi ikke at have så mange bøger pr. indbygger. Kigger man imidlertid på tilvæksten af bøger var den i 2020 på 167 bøger pr. 1000 indbygger, hvor landsgennemsnittet er 163.

■ Vi har med andre ord en stor samling for den enkelte borger, og vi køber flere bøger end gennemsnittet, så samlingen er også nyere. Hvis man kigger på tilvæksten siden 2009, køber vi også flere bøger, end vi gjorde dengang, fremhæver Jakob Heide Petersen over for Danmarks Biblioteker.

Baggrund: ”Færrest biblioteksbøger i København”, skrev onlinemediet Søndag Aften 7. marts i år i et indslag om de store kommuners biblioteker, reducerede materialesamlinger og nedgang i udlån pr. indbygger. Indslaget omhandler udviklingen fra 2009 til 2020 og nævner bl.a. at ”København er nu den kommune som har færrest bøger på bibliotekerne i forhold til indbyggertallet. Udlånet rasler ned. I 2020 havde Københavns kommunes biblioteker 900.000 materialer på hylderne, heraf 835.000 bøger. Det er et voldsomt fald i forhold til i 2009, hvor kommunen havde i alt 1.700.000 materialer på hylderne, heraf 1.440.000 bøger.” En reduktion på hele 48% på et tiår modsat resten af landets reduktion på 32% i samme periode. Og i 2009 udlånte de københavnske biblioteker 4,5 million materialer, i 2020 var dette reduceret til 1,7 million materialer. I 2019, det seneste år før corona ramte biblioteksudlånet, var udlånet i København 2,5 million materialer. Fra 2009 til 2019 faldt udlånet med 44%. I resten af landet faldt udlånet i samme periode med 39%, skrev Søndag Aften. https://soendagaften.dk/2022/03/faerrest-biblioteksboeger-i-koebenhavn

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...