Kan man regne med tallene?

Skrevet af

Hellen Niegaard

11 april, 2022
Download hele magasinet som pdf:

“Færrest biblioteksbøger i København”, skrev onlinemediet Søndag Aften den 7. marts i et indslag om de store kommuners biblioteker, reducerede materialesamlinger og nedgang i udlån pr. indbygger. Jakob Heide Petersen, bibliotekschef i København, har en noget anden tilgang til udviklingen.

– Søndag Aften er selektive i deres brug af data. Man kunne således have valgt en anden overskrift: ”Materialeudgifterne i København 15% over landsgennemsnittet” (62 kr. pr. 1000 indbygger – landsgennemsnittet er 54 kr. ifølge Danmarks Statistik).

Hvordan kan det nu passe? Det skyldes, at Søndag Aften springer frem og tilbage mellem kategorierne bøger og materialer i opgørelserne af udlån og bestand, og så overser man, at en del af udlånet er flyttet på nettet, fordi materialerne har skiftet format. Man sammenligner f.eks. Københavns udlån af materialer i 2009 og 2020 uden at medregne digitale materialer. I 2009 udlånte Københavns biblioteker f.eks. 437.000 dvd’er. I 2020 var dette tal faldet til 43.000 dvd’er og 337.000 udlån på Filmstriben. Når man ikke har det sidste tal med, bliver opgørelserne misvisende.

Det er forhåbentlig også indlysende, at man generelt ikke behøver så stor en bestand af f.eks. digitale bøger, når en titel kan læses af mange brugere samtidigt. I det omfang en digital bog erstatter en fysisk, kan man således også reducere antallet af fysiske eksemplarer pr. titel.

Som artiklen bemærker, har København ubetinget landets største bogsamling, derfor behøver vi ikke at have så mange bøger pr. indbygger. Kigger man imidlertid på tilvæksten af bøger var den i 2020 på 167 bøger pr. 1000 indbygger, hvor landsgennemsnittet er 163.

■ Vi har med andre ord en stor samling for den enkelte borger, og vi køber flere bøger end gennemsnittet, så samlingen er også nyere. Hvis man kigger på tilvæksten siden 2009, køber vi også flere bøger, end vi gjorde dengang, fremhæver Jakob Heide Petersen over for Danmarks Biblioteker.

Baggrund: ”Færrest biblioteksbøger i København”, skrev onlinemediet Søndag Aften 7. marts i år i et indslag om de store kommuners biblioteker, reducerede materialesamlinger og nedgang i udlån pr. indbygger. Indslaget omhandler udviklingen fra 2009 til 2020 og nævner bl.a. at ”København er nu den kommune som har færrest bøger på bibliotekerne i forhold til indbyggertallet. Udlånet rasler ned. I 2020 havde Københavns kommunes biblioteker 900.000 materialer på hylderne, heraf 835.000 bøger. Det er et voldsomt fald i forhold til i 2009, hvor kommunen havde i alt 1.700.000 materialer på hylderne, heraf 1.440.000 bøger.” En reduktion på hele 48% på et tiår modsat resten af landets reduktion på 32% i samme periode. Og i 2009 udlånte de københavnske biblioteker 4,5 million materialer, i 2020 var dette reduceret til 1,7 million materialer. I 2019, det seneste år før corona ramte biblioteksudlånet, var udlånet i København 2,5 million materialer. Fra 2009 til 2019 faldt udlånet med 44%. I resten af landet faldt udlånet i samme periode med 39%, skrev Søndag Aften. https://soendagaften.dk/2022/03/faerrest-biblioteksboeger-i-koebenhavn

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...