KL giver kulturen og bibliotekerne mere plads

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

9 april, 2018

Oven på et kommunalvalg er det altid spændende at se, hvordan kommunerne konstituerer sig, og hvilke nye politikker de udformer. Det følger vi naturligvis nøje i Danmarks Biblioteksforening sammen med alle vores nyvalgte politikere og fagfolk, fordi vi jo også skal til at planlægge nye strategier og politikker i landsforeningen. På samme vis som man gør det i den store søsterorganisation KL – Kommunernes Landsforening.

Jeg er glad for, at man også i KL vælger at behandle kulturen i et nyt udvalg. Umiddelbart synes jeg, det er en stor fordel, at kulturen er kommet lidt væk fra børneområdet, fordi børneområdet har domineret dagsordenen i det gamle udvalg, fordi det er der, pengene bliver brugt, og derfor har den dagsorden overskygget kulturen og bibliotekernes store betydning i kommunerne. I hvert fald i forhold til hvor synlig kultur og biblioteker er i kommunernes dagligdag.

I bibliotekerne skal vi selvfølgelig fortsat arbejde i tæt kontakt med skolerne om at fremme læsning, men jeg tror også på, at det kan gøres via erhvervspolitiske tiltag. Som f.eks. i et målrettet samarbejde med landets forlag om opgaven. I det hele taget handler det i en kultur- og vidensinstitution som folkebiblioteket om at arbejde og tænke på tværs af alle områder. Det kræver dog også, at man har fokus på betydningen af de enkelte områder og anerkender kulturens egen iboende betydning, for at kunne se værdien af den i samarbejderne.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker står bag en samfundsanalyse, der fortæller, at læ-selyst giver bedre uddannelse og bedre erhvervsmuligheder fremover. Hvis vi skal have en innovativ befolkning, som skal kunne erobre fremtidens erhvervsliv og arbejdspladser, så spiller bibliotekerne ind, og sådanne erkendelser er vigtige.

Noget helt andet er, at bibliotekerne som lokalsamfundets fælles steder har en overordentlig stor betydning, når vi taler om udvikling af vores byrum. Biblioteket har som en af samfundets centrale institutioner på linje med skoler, sygehuse o.l. en central byplanmæssig funktion. Og tilfører med sine mange besøgende både liv og lokal identitet til vore kommuner. Derfor er jeg også rigtigt glad for at se, at man i KL har valgt at samle kultur-, erhverv- og planområderne under et udvalg. Jeg glæder mig også til samarbejdet med Leon Sebbelin (B), borgmester i Rebild, formand for det nu forhenværende Børne- og Kulturudvalg og formand for det nye udvalg.

I Danmarks Biblioteksforening arbejder vi frem mod Det Bibliotekspolitiske Topmøde. Her handler det netop også om at skabe netværk og samarbejde om at synliggøre kulturens og bibliotekernes værdi for samfund og det enkelte menneske, når ca. 450 kulturpolitikere og fagfolk mødes i Herning den 12. og 13. april.

Bibliotekerne er en magnet af viden, som tiltrækker mennesker og aktiviteter og skaber demokratisk deltagelse. Det skal de fortsat være, også når verden forandrer sig. Loven om biblioteksvirksomhed er fra 2000, en dengang fremsynet lov, men udviklingen fortsætter hastigt. Dét og meget andet skal vi debattere i Herning – sammen og med kulturminister Mette Bock.

Jeg glæder mig til debatten og til at møde både alle ‘de gamle’ og de nye kommunalpolitikere.

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 2, 2018.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...