KL udspil: Udnyt folkebibliotekernes potentialer

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 februar, 2021

KL udsender borgmesterbrev og opfordrer til lokal debat om bibliotekerne og deres rolle i kommunen.

Biblioteket er et stærkt omdrejningspunkt i lokalsamfundet – ikke blot for litteratur, oplysning, dannelse og kulturel aktivitet, men som et sted, der skaber sammenhængskraft og grobund for udvikling, fastslås det i oplægget fra KL udsendt til landets kommuner den 21. januar.

I en tid præget af forandringer, opbrud og kriser har biblioteket en unik position og betydning for oplevelsen af nærhed og fællesskaber mellem mennesker, for vores tænkning og vores kulturliv – og i sidste ende vores demokrati. Med et stærkt bibliotek har kommunerne mulighed for at engagere og understøtte dannelsen hos borgerne, udvikle bæredygtige lokalsamfund og styrke demokratiet.

Biblioteket har alle forudsætninger for at understøtte en række af FN’s Verdensmål, som mange kommuner allerede arbejder med – særligt fokus på sundhed og trivsel (verdensmål 3), kvalitetsuddannelse og livslang læring (verdensmål 4) samt fokus på bæredygtige byer og lokalsamfund (verdensmål 11), præciseres det også i oplægget.

Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen (A), også kulturudvalgsformand i Aarhus Kommune, er glad for KL’s udspil, som biblioteksforeningen har deltaget i formulering af sammen med flere kommuner og Biblioteks-chefforeningen. Særligt hæfter Steen Bording Andersen sig ved, at KL understreger, at biblioteket kan bidrage aktivt til arbejdet med en række af de store samfundsmæssige udfordringer, vi står over for. Ensomheden har bredt sig under co-rona-nedlukningen, mistrivslen blandt børn og unge synes stigende, og vores informationssamfund flyder over med fake news ligesom behovet for digitale kompetencer til at begå sig i en stadig mere digital verden kun vokser.

Dét kræver politiske svar fra kommunerne, og derfor er det rigtigt positivt, at KL med oplægget Udnyt folkebibliotekernes potentialer vil kickstarte den lokale debat om bibliotekernes opgaver og rolle i tværgående løsninger på bl.a. de nævnte udfordringer og f.eks. i gennemførelse af en række af FN’s 2030 verdensmål lokalt. Det er i den forbindelse særdeles vigtigt, at KL anbefaler, at hele kommunalbestyrelsen – og ikke alene kulturudvalget – tager debatten og dermed får et styrket ejerskab til og sætter politisk retning for de lokale folkebiblioteker.

Tråden tages op af Danmarks Biblioteksforening, der indbyder til bred politisk debat under hovedoverskriften “Udnyt bibliotekets fulde potentiale, når kulturen genstarter Danmark” på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 8. april 2021.

                                                                                                                                                   

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...