Kom i gang – DBs Årsmøde 2013 om et stærkere samarbejde mellem skole og bibliotek

Skrevet af

Hellen Niegaard

6 januar, 2014

Partnerskaber, og de muligheder der ligger i dem, er et hovedindsatsområde for Danmarks Biblioteksforening, og netop det blev på årsmødet diskuteret og illustreret på forskellig vis men først og fremmest i debatmødet i Ørestad.
Interessen for et styrket samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker er helt klar og mere end 250 meldte sig til denne del af årsmødet, så selve mødet rykkede ud af skolens aktivitetssal over i dens gymnastiksal, hvor alle blev beordret i blå plastfutter aht. de fine gulve!

Helhedstænkning er flere ting
Nedbryd ‘særtankegang’ og tag udgangspunkt i borgerne, også når det gælder de yngre brugere som her i Ørestad Bibliotek, der er folke- og skolebibliotek på én gang og har én leder, en folkebibliotekar, lød det bl.a. under paneldebatten fra Susanne Møller (C), medlem af Københavns Borgerrepræsentation og repræsentant for Ørestad Bibliotek i det politiske panel og fortaler for det mest vidtgående samarbejde blandt de fire paneldeltagere.

Panelets anden kommunalpolitiker H.C. Jensen (B), formand for Kultur- og fritidsudvalget i Kolding, fortalte om kommunens igangværende projekt med etablering af nyt fællesbibliotek, dog med tostrenget ledelse, i forbindelse med Christiansfeld Skole i juni i år.

Hvad er målet?
Et langt tættere samarbejde end i dag er åbenlyst oplagt med vægt på udvikling og ikke på besparelser, selv om der gerne skal være et økonomisk rationale i det også, mente Anders Balle, Skolelederforeningens formand og oprindelig skoleleder i Ikast-Brande. Det vil styrke skolebiblioteket og få folkebiblioteket meget længere ud i forhold til alle eleverne. “Forinden er det derfor afgørende, at vi gør os klart og enes om, hvad målet er med et øget samarbejde”, understregede Anders Balle.

Jytte Bræmer, bibliotekschef i Fredericia og indtil februar i år næstformand i Bibliotekschefforeningen, var enig og opfordrede til at tage udgangspunkt i børnene. “Vi arbejder ud fra vidt forskellige vilkår, og vi skal enes om målet, før der sker noget”, sagde hun. “Formål og indhold og fælles indsats for it-dannelse, læsning og læselyst kræver, at man kommer væk fra de faglige tovtrækkerier, og at man som ledere tager nye briller på”, mente hun også.

Tænk anderledes
Kommentarer fra salen understregede efterfølgende, at nogen allerede er i gang, at der er erfaringer at trække på fra forsknings-bibliotekerne, og at fokus ikke kun skal være på kompetencer i selve biblioteket men også i forhold til undervisningen, hvor folkebibliotekerne f.eks. kan bidrage med viden i forhold til digitaliseringen og ophavsret. Nævnt blev det også, at forvaltningerne nogle steder kan bremse for helhedsløsninger.

Konklusionen var entydig: Formelle barrierer som lovgivning og sektortankegang skal ikke bremse samarbejdet og mulighederne for ad den vej at styrke begge biblioteksområder i et hug. Tænk anderledes, lød en af opfordringerne.

Christine Antorini, socialdemokratisk børne- og undervisningsminister, berømmede i mødets indledende videovelkomst inden paneldebatten skolebiblioteket for at være folkeskolens hjerte – og ministeren opfordrede til et øget samarbejde med folkebiblioteket lokalt.

Om Ørestad Bibliotek
Jakob Heide Petersen, ny biblioteksfaglig leder og chef for hovedbiblioteket i Københavns Kommune, gav sammen med bibliotekar Morten Findstrøm en introduktion til Københavns nyeste folkeskole i Ørestad City. En byskole i otte etager, tegnet af KHR Arkitekter og indviet i 2012. Kendetegnende for den er de mange karnapper, terrasser og små torve samt bygningsmæssig bæredygtighed.

Skolen vægter særlige læringsformer og arbejder i det hele taget med anderledes løsninger. Bl.a. i Ørestad Bibliotek. Et folke- og skolebibliotek i ét og under ledelse af én folkebibliotekar. Et usædvanligt behageligt biblioteksrum med alt det nyeste i it-faciliteter og et dejligt lege-, opholds- og arbejdsmiljø. Her bød kst. biblioteksleder Kirsten Egebo og resten af biblioteksteamet samtlige deltagere på et glas vin og andet lækkert efter paneldebatten.

Se ministerens video og video fra paneldebatten på https://www.db.dk/alt-om-årsmøde-2013.

Læs mere om Ørestad Bibliotek i Danmarks Biblioteker nr. 5, 2012 s. 8-12, www.db.dk.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...