Kultur & Kunst til debat – Årsmøde 2012

Skrevet af

26. juni, 2012

Direktør for Tivoli, Lars Liebst, lagde drillende ud med en antydning af, at kulturminister Uffe Elbæk måske ikke helt har fået fat på at skelne mellem kunst og kultur. I en kronik i dagbladet Politiken for nylig mener Lars Liebst således, at ministeren bruger et alt for bredt kulturbegreb i sin argumentation for, at kunsten skal være med til at løfte Danmark ud af den økonomiske krise.

Det mener Liebst ikke er vigtigt. Vigtigere er det at tale om, hvordan kunsten og kulturen kan være med til at hjælpe os igennem krisen. “Kunsten kan give os det stød, der får os til at tænke i nye baner og giver os oplevelser, der gør hverdagen rigere”. Liebst lader sig sekundere af det velkendte Frederik den VI citat om, at “nok er vi fattige, men vi behøver ikke være dumme tillige”.

Hvordan udvikler kunst og kultur sig i Danmark?
I sit indlæg på DBs Årsmøde gjorde Lars Liebst – som formand for Kunststøtteudvalget, der afsluttede sit arbejde i september 2011 – her et spring til i højere grad at tale om Statens Kunstråd og Statens Kunstfonds kriterier for tildeling af støtte. Afgørende for statens støtte er, at et kunstværk har kvalitet. Hvorvidt et kunstværk når ud til mange modtagere eller kan forstås af den udenforstående er mindre vigtigt. Kunsten i sig selv er med andre ord i centrum, hvilket “vist er en noget anden tankegang end den, I arbejder med inden for biblioteksverdenen, hvor det handler om at tilrettelægge tilbuddene, så informationer, viden og kunst når ud til brugerne!”.

Lars Liebst fortalte afslutningsvis om bestræbelserne på at samle ‘kludetæppet’ af de mange forskellige danske kunststøtteordninger i ét system. Et langt sejt træk, mente han, fordi mange af de berørte kunstnere og organisationsfolk forholder sig skeptisk til, hvad der ses som en centralisering i forhold til det nuværende mere demokratiske tostrengede system.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...