Kultur & Kunst til debat – Årsmøde 2012

Skrevet af

Martin Lundsgaard-Leth

26 juni, 2012

Direktør for Tivoli, Lars Liebst, lagde drillende ud med en antydning af, at kulturminister Uffe Elbæk måske ikke helt har fået fat på at skelne mellem kunst og kultur. I en kronik i dagbladet Politiken for nylig mener Lars Liebst således, at ministeren bruger et alt for bredt kulturbegreb i sin argumentation for, at kunsten skal være med til at løfte Danmark ud af den økonomiske krise.

Det mener Liebst ikke er vigtigt. Vigtigere er det at tale om, hvordan kunsten og kulturen kan være med til at hjælpe os igennem krisen. “Kunsten kan give os det stød, der får os til at tænke i nye baner og giver os oplevelser, der gør hverdagen rigere”. Liebst lader sig sekundere af det velkendte Frederik den VI citat om, at “nok er vi fattige, men vi behøver ikke være dumme tillige”.

Hvordan udvikler kunst og kultur sig i Danmark?
I sit indlæg på DBs Årsmøde gjorde Lars Liebst – som formand for Kunststøtteudvalget, der afsluttede sit arbejde i september 2011 – her et spring til i højere grad at tale om Statens Kunstråd og Statens Kunstfonds kriterier for tildeling af støtte. Afgørende for statens støtte er, at et kunstværk har kvalitet. Hvorvidt et kunstværk når ud til mange modtagere eller kan forstås af den udenforstående er mindre vigtigt. Kunsten i sig selv er med andre ord i centrum, hvilket “vist er en noget anden tankegang end den, I arbejder med inden for biblioteksverdenen, hvor det handler om at tilrettelægge tilbuddene, så informationer, viden og kunst når ud til brugerne!”.

Lars Liebst fortalte afslutningsvis om bestræbelserne på at samle ‘kludetæppet’ af de mange forskellige danske kunststøtteordninger i ét system. Et langt sejt træk, mente han, fordi mange af de berørte kunstnere og organisationsfolk forholder sig skeptisk til, hvad der ses som en centralisering i forhold til det nuværende mere demokratiske tostrengede system.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...