Kultur & Kunst til debat – Årsmøde 2012

Skrevet af

Martin Lundsgaard-Leth

26 juni, 2012

Direktør for Tivoli, Lars Liebst, lagde drillende ud med en antydning af, at kulturminister Uffe Elbæk måske ikke helt har fået fat på at skelne mellem kunst og kultur. I en kronik i dagbladet Politiken for nylig mener Lars Liebst således, at ministeren bruger et alt for bredt kulturbegreb i sin argumentation for, at kunsten skal være med til at løfte Danmark ud af den økonomiske krise.

Det mener Liebst ikke er vigtigt. Vigtigere er det at tale om, hvordan kunsten og kulturen kan være med til at hjælpe os igennem krisen. “Kunsten kan give os det stød, der får os til at tænke i nye baner og giver os oplevelser, der gør hverdagen rigere”. Liebst lader sig sekundere af det velkendte Frederik den VI citat om, at “nok er vi fattige, men vi behøver ikke være dumme tillige”.

Hvordan udvikler kunst og kultur sig i Danmark?
I sit indlæg på DBs Årsmøde gjorde Lars Liebst – som formand for Kunststøtteudvalget, der afsluttede sit arbejde i september 2011 – her et spring til i højere grad at tale om Statens Kunstråd og Statens Kunstfonds kriterier for tildeling af støtte. Afgørende for statens støtte er, at et kunstværk har kvalitet. Hvorvidt et kunstværk når ud til mange modtagere eller kan forstås af den udenforstående er mindre vigtigt. Kunsten i sig selv er med andre ord i centrum, hvilket “vist er en noget anden tankegang end den, I arbejder med inden for biblioteksverdenen, hvor det handler om at tilrettelægge tilbuddene, så informationer, viden og kunst når ud til brugerne!”.

Lars Liebst fortalte afslutningsvis om bestræbelserne på at samle ‘kludetæppet’ af de mange forskellige danske kunststøtteordninger i ét system. Et langt sejt træk, mente han, fordi mange af de berørte kunstnere og organisationsfolk forholder sig skeptisk til, hvad der ses som en centralisering i forhold til det nuværende mere demokratiske tostrengede system.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...