Kultur og fritid: Velfærdens råstof. KL-Konference

Skrevet af

Hellen Niegaard

3. juni, 2011

Taler og indlæg fra salen viste med al tydelighed, hvad også værten, formand for KL’s børne- og Kulturudvalg og for Fredericias Kultudvalg Jane Findahl (F), opsummerede undervejs, at kultur og fritid er det hele: velfærdens råstof, kit og flødeskum – og “borgerne bliver bedre mennesker af at deltage i sådanne aktiviteter”, som Findahl formulerede det.
 
Konferencens fortjeneste var især, at den fik understreget kommunernes behov for nytænkning på en række områder. Ud over digitale løsninger handlede det om, hvordan nås og fastholdes de unge, hvordan skabes inkluderende aktiviteter for nydanskere, og ikke mindst hvordan kommunerne kan håndtere og planlægge tilbud på kultur- og fritidsområdet i en tid, hvor danskerne i stigende grad foretrækker individuel adhoc-aktivitet frem for traditionel foreningsdeltagelse. Frivillige og samarbejdet med dem fyldte en del. Fokus skal ikke være at spare medarbejdere men at skabe gode aktivitetsbetingelser for de mange, der driver idrætsforeningerne, og for andre engagerede borgere. Afbureaukratisér lød det generelt og i forhold til f.eks. unge og ungeprojekter lød devisen: – gi’ dem plads og gi’ slip!
 
Når det gælder prioritering, så sats på hverdagslivet og f.eks. biblioteker, på mangfoldigheden og f.eks. nye fusionssteder, mødesteder der løfter og vær digital, anbefalede fremtidsforsker Marianne Levinsen, der talte om, hvor borgeres og brugeres fritids- og kulturvaner bevæger sig hen.
 
At der behøves penge til området var ingen sådan set i tvivl om, selv om flere pegede på, at der er i tillæg til de sidste års kommunale nedskæringer formentlig er mere i vente. Enkelte pegede her på biblioteksområdet, mens andre igen afviste det ikke mindst efter sidste år, hvor bibliotekerne som bekendt bar hele nedskæringen på knap 2% på kulturområdet med et minus på ca. 102 mio. kroner og dermed lagde ryg til den opgradering og nytilførsel, som andre kulturområder fik på plus 8 mio. kroner jf. Danmarks Statistiks Budgettal). At den udvikling ikke er specielt hensigtsmæssigt, men snarere det modsatte, understregede økonom og forsker Trine Billes indlæg. Kulturinvesteringer betaler sig. Økonomisk udtrykte Hernings borgmester Lars Krarup (V) frustration over puljetyranniet. Det er oftest sådan, at de mange nyudviklingsprojekter fremdrives vha. statslige puljemidler, der så en dag hører op. Krarup så gerne en del afløst af statslige driftstilskud på området. Også kulturminister Per Stig Møller (C) blev spurgt til puljerne, men han understregede, til dem der mente, at fanden har skabt midlertidige puljer, at meningen med dem jo ikke er drift. Puljerne er ‘til det ekstra, vi vil være glade for at få i en periode’. Ministeren talte i øvrigt om værdierne, museernes organisering og breddeidrætten – og bakkede på et spørgsmål fra salen op om biblioteket som lokalt mødested.
 
Bibliotekerne som sådan var ikke et emne i sig selv, men blev taget op igen og igen som eksempler eller i debatten. Ingen tvivl om at landets kommunalpolitikere anerkender bibliotekets betydning og værdsætter dets indsats lokalt – som lokalt lærings-, kultur og mødested. Så meget, at ordstyrer og kulturdirektør i Næstved, Per B. Christensen, under andendagens panelsession, hvor tre politikere debatterede økonomi og prioriteringer, lidt pudsigt dekreterede, at der ikke skulle tales bibliotek, det var der talt nok om! Hvilket naturligvis betød, at biblioteket straks blev et tema. Nyborgs socialdemokratiske borgmester Erik Christensen (A) fandt, at biblioteket formentlig ikke kunne holdes uden for kommende besparelser og foreslog brugerbetaling for voksne, hvilket kategorisk blev afvist af Koldings Kulturudvalgsformand Marlene B. Lorentzen (B) sekunderet af Sønderborgs udvalgsformand Stephan Klein-schmidt (Slesvigsk Parti).
 
DesignCity Kolding, branding efter Kolding-modellen, var et af konferencens meget inspirerende indslag. Hvad kræver det og giver det at brande en by? Det kom borgmester Jørn Pedersen (V) og Ulrik Jørgensen, leder af House of Design med meget engagerede bud på.
Det handler om ikoner, symboler og spor og om alliancer mellem den offentlige, den private og uddannelsessektoren. Kolding profilerer sig på design i alle sammenhænge fra uddannelse, forskning til virksomhedsudvikling og sågar en designbørnehave. Byens kommende Nordic Synergi Park bliver en slags ‘Silicon-Valley område’ for design og specifikt for bæredygtig design.
Partnere er, fandt de begge, et meget centralt aspekt og derfor samarbejdes bl.a. med Trekantsområdets store kommuner for at få ‘international regionstyngde’ og med Syddansk Universitet (fotouddrag) om at skabe nye uddannelsestilbud inden for design, når en ny universitetsbygning (foto), tegnet af Henning Larsen Architects, står klar i 2013.

Se alle præsentationer på http://www.kl.dk/kf2011.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...