Kultur og fritid: Velfærdens råstof. KL-Konference

Skrevet af

3. juni, 2011

Taler og indlæg fra salen viste med al tydelighed, hvad også værten, formand for KL’s børne- og Kulturudvalg og for Fredericias Kultudvalg Jane Findahl (F), opsummerede undervejs, at kultur og fritid er det hele: velfærdens råstof, kit og flødeskum – og “borgerne bliver bedre mennesker af at deltage i sådanne aktiviteter”, som Findahl formulerede det.
 
Konferencens fortjeneste var især, at den fik understreget kommunernes behov for nytænkning på en række områder. Ud over digitale løsninger handlede det om, hvordan nås og fastholdes de unge, hvordan skabes inkluderende aktiviteter for nydanskere, og ikke mindst hvordan kommunerne kan håndtere og planlægge tilbud på kultur- og fritidsområdet i en tid, hvor danskerne i stigende grad foretrækker individuel adhoc-aktivitet frem for traditionel foreningsdeltagelse. Frivillige og samarbejdet med dem fyldte en del. Fokus skal ikke være at spare medarbejdere men at skabe gode aktivitetsbetingelser for de mange, der driver idrætsforeningerne, og for andre engagerede borgere. Afbureaukratisér lød det generelt og i forhold til f.eks. unge og ungeprojekter lød devisen: – gi’ dem plads og gi’ slip!
 
Når det gælder prioritering, så sats på hverdagslivet og f.eks. biblioteker, på mangfoldigheden og f.eks. nye fusionssteder, mødesteder der løfter og vær digital, anbefalede fremtidsforsker Marianne Levinsen, der talte om, hvor borgeres og brugeres fritids- og kulturvaner bevæger sig hen.
 
At der behøves penge til området var ingen sådan set i tvivl om, selv om flere pegede på, at der er i tillæg til de sidste års kommunale nedskæringer formentlig er mere i vente. Enkelte pegede her på biblioteksområdet, mens andre igen afviste det ikke mindst efter sidste år, hvor bibliotekerne som bekendt bar hele nedskæringen på knap 2% på kulturområdet med et minus på ca. 102 mio. kroner og dermed lagde ryg til den opgradering og nytilførsel, som andre kulturområder fik på plus 8 mio. kroner jf. Danmarks Statistiks Budgettal). At den udvikling ikke er specielt hensigtsmæssigt, men snarere det modsatte, understregede økonom og forsker Trine Billes indlæg. Kulturinvesteringer betaler sig. Økonomisk udtrykte Hernings borgmester Lars Krarup (V) frustration over puljetyranniet. Det er oftest sådan, at de mange nyudviklingsprojekter fremdrives vha. statslige puljemidler, der så en dag hører op. Krarup så gerne en del afløst af statslige driftstilskud på området. Også kulturminister Per Stig Møller (C) blev spurgt til puljerne, men han understregede, til dem der mente, at fanden har skabt midlertidige puljer, at meningen med dem jo ikke er drift. Puljerne er ‘til det ekstra, vi vil være glade for at få i en periode’. Ministeren talte i øvrigt om værdierne, museernes organisering og breddeidrætten – og bakkede på et spørgsmål fra salen op om biblioteket som lokalt mødested.
 
Bibliotekerne som sådan var ikke et emne i sig selv, men blev taget op igen og igen som eksempler eller i debatten. Ingen tvivl om at landets kommunalpolitikere anerkender bibliotekets betydning og værdsætter dets indsats lokalt – som lokalt lærings-, kultur og mødested. Så meget, at ordstyrer og kulturdirektør i Næstved, Per B. Christensen, under andendagens panelsession, hvor tre politikere debatterede økonomi og prioriteringer, lidt pudsigt dekreterede, at der ikke skulle tales bibliotek, det var der talt nok om! Hvilket naturligvis betød, at biblioteket straks blev et tema. Nyborgs socialdemokratiske borgmester Erik Christensen (A) fandt, at biblioteket formentlig ikke kunne holdes uden for kommende besparelser og foreslog brugerbetaling for voksne, hvilket kategorisk blev afvist af Koldings Kulturudvalgsformand Marlene B. Lorentzen (B) sekunderet af Sønderborgs udvalgsformand Stephan Klein-schmidt (Slesvigsk Parti).
 
DesignCity Kolding, branding efter Kolding-modellen, var et af konferencens meget inspirerende indslag. Hvad kræver det og giver det at brande en by? Det kom borgmester Jørn Pedersen (V) og Ulrik Jørgensen, leder af House of Design med meget engagerede bud på.
Det handler om ikoner, symboler og spor og om alliancer mellem den offentlige, den private og uddannelsessektoren. Kolding profilerer sig på design i alle sammenhænge fra uddannelse, forskning til virksomhedsudvikling og sågar en designbørnehave. Byens kommende Nordic Synergi Park bliver en slags ‘Silicon-Valley område’ for design og specifikt for bæredygtig design.
Partnere er, fandt de begge, et meget centralt aspekt og derfor samarbejdes bl.a. med Trekantsområdets store kommuner for at få ‘international regionstyngde’ og med Syddansk Universitet (fotouddrag) om at skabe nye uddannelsestilbud inden for design, når en ny universitetsbygning (foto), tegnet af Henning Larsen Architects, står klar i 2013.

Se alle præsentationer på http://www.kl.dk/kf2011.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...