Kultur og Information indgår fusionsaftale med DM

Tine Segel, fmd. for FKI. Foto: Jakob Boserup.

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Forbundet KI indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 4. marts 2023.

Forbundets fremtid har været til debat flere gange de senere år f.eks. på generalforsamlingen i oktober 2021. Faldende medlemstal og bl.a. en udvikling, hvor mange med en biblioteksbaggrund ansættes uden for bibliotekssektoren og organiserer sig i andet regi, er baggrunden for en fusion.

”Fra hovedbestyrelsens side lægger vi vægt på, at vi sammen skal finde en vej, der sikrer medlemmerne en stærk organisation og faglig interessevaretagelse. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet at undersøge fordele og ulemper ved henholdsvis at være en selvstændig organisation, hvad det betyder at overveje at indgå i en reel fusion, eller om man kan udbygge endnu tættere samarbejder. Vi forpligter os på at gøre vores bedste i en fremtid, der er uvis”, lød det fra Tine Segel, KI formand, i forbindelse med generalforsamlingen. Efter et år med sonderinger og analyse af mulighederne godkendte en enig KI hovedbestyrelse den 30. november i år en fusionsaftale med DM, tidl. Dansk Magisterforening. Samtidig besluttede man at afholde ekstraordinær generalforsamling lørdag den 4. marts 2023 med efterfølgende urafstemning om fusionen.

Fusionsaftalen indeholder ’stærke faglige perspektiver for KI’erne med en styrkelse af kultur-, informations- og dataområdet med relevant fagkommunikation, arrangementer og interessevaretagelse’ samt vilkår omkring en overgangsfase. Tine Segel roser DM for stor lydhørhed i forhandlingerne og omkring aftalens delelementer. Nu følger medlemsmøder i december og januar. Stemmes der ja, kan man tage fat på planlægning af fusionen med henblik på ikraftræden fra 1. november 2023.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...