Kultur og Information indgår fusionsaftale med DM

Tine Segel, fmd. for FKI. Foto: Jakob Boserup.

Skrevet af

12. december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Forbundet KI indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 4. marts 2023.

Forbundets fremtid har været til debat flere gange de senere år f.eks. på generalforsamlingen i oktober 2021. Faldende medlemstal og bl.a. en udvikling, hvor mange med en biblioteksbaggrund ansættes uden for bibliotekssektoren og organiserer sig i andet regi, er baggrunden for en fusion.

”Fra hovedbestyrelsens side lægger vi vægt på, at vi sammen skal finde en vej, der sikrer medlemmerne en stærk organisation og faglig interessevaretagelse. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet at undersøge fordele og ulemper ved henholdsvis at være en selvstændig organisation, hvad det betyder at overveje at indgå i en reel fusion, eller om man kan udbygge endnu tættere samarbejder. Vi forpligter os på at gøre vores bedste i en fremtid, der er uvis”, lød det fra Tine Segel, KI formand, i forbindelse med generalforsamlingen. Efter et år med sonderinger og analyse af mulighederne godkendte en enig KI hovedbestyrelse den 30. november i år en fusionsaftale med DM, tidl. Dansk Magisterforening. Samtidig besluttede man at afholde ekstraordinær generalforsamling lørdag den 4. marts 2023 med efterfølgende urafstemning om fusionen.

Fusionsaftalen indeholder ’stærke faglige perspektiver for KI’erne med en styrkelse af kultur-, informations- og dataområdet med relevant fagkommunikation, arrangementer og interessevaretagelse’ samt vilkår omkring en overgangsfase. Tine Segel roser DM for stor lydhørhed i forhandlingerne og omkring aftalens delelementer. Nu følger medlemsmøder i december og januar. Stemmes der ja, kan man tage fat på planlægning af fusionen med henblik på ikraftræden fra 1. november 2023.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...