Kultur og Information indgår fusionsaftale med DM

Tine Segel, fmd. for FKI. Foto: Jakob Boserup.

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Forbundet KI indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 4. marts 2023.

Forbundets fremtid har været til debat flere gange de senere år f.eks. på generalforsamlingen i oktober 2021. Faldende medlemstal og bl.a. en udvikling, hvor mange med en biblioteksbaggrund ansættes uden for bibliotekssektoren og organiserer sig i andet regi, er baggrunden for en fusion.

”Fra hovedbestyrelsens side lægger vi vægt på, at vi sammen skal finde en vej, der sikrer medlemmerne en stærk organisation og faglig interessevaretagelse. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet at undersøge fordele og ulemper ved henholdsvis at være en selvstændig organisation, hvad det betyder at overveje at indgå i en reel fusion, eller om man kan udbygge endnu tættere samarbejder. Vi forpligter os på at gøre vores bedste i en fremtid, der er uvis”, lød det fra Tine Segel, KI formand, i forbindelse med generalforsamlingen. Efter et år med sonderinger og analyse af mulighederne godkendte en enig KI hovedbestyrelse den 30. november i år en fusionsaftale med DM, tidl. Dansk Magisterforening. Samtidig besluttede man at afholde ekstraordinær generalforsamling lørdag den 4. marts 2023 med efterfølgende urafstemning om fusionen.

Fusionsaftalen indeholder ’stærke faglige perspektiver for KI’erne med en styrkelse af kultur-, informations- og dataområdet med relevant fagkommunikation, arrangementer og interessevaretagelse’ samt vilkår omkring en overgangsfase. Tine Segel roser DM for stor lydhørhed i forhandlingerne og omkring aftalens delelementer. Nu følger medlemsmøder i december og januar. Stemmes der ja, kan man tage fat på planlægning af fusionen med henblik på ikraftræden fra 1. november 2023.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...