Kultur skal berige og udfordre – og udbredes til flere

Skrevet af

Paw Østergaard Jensen

7 april, 2021

En kulturpolitik skal have ambitioner, der rækker videre end sig selv og sit kulturelle ressortområde.
– Det er vigtigt at styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og desuden at forpligte til et samarbejde mellem kultur og andre velfærdsområder. Der er jo socialpolitik i alting.
Det lovbundne, forpligtende samarbejde mellem musikskolerne og folkeskolen, vi har i dag bør være et læringseksempel, der kan bredes ud.

Forskelsbehandle for at ligestille. Alt for mange bruger i dag ikke de forskellige offentlige og offentligt støttede kulturtilbud. Ikke-brugerne skal man have et særligt fokus på af mange grunde.
Det bør være enhver kulturpolitiks ambition at øge sammenhængskraften i et samfund, lokalt og på tværs af byer og regioner. At øge den fælles forståelse for andre befolkningsgrupper end ens eget sociale ophav og baggrund. Dét styrker demokratiet, hvilket også er en forudsætning for et velfungerende, trygt og stærkt velfærdssamfund.

– Vi skal med en kulturpolitik berige folks liv på mange måder og få flere til at bruge samfundets investering i kultur og kunst. Fordi vi har en samfundskontrakt om, at alle yder og alle nyder. Og fordi hvis flere end den halvdel, der i dag bruger biblioteket jævnligt, havde sin naturlige gang her, ville fake news f.eks. have en sværere gang på jorden. Den kritiske sans ville stige og reel information ville efterspørges. Hvis flere deltog i et fysisk debatmøde eller andet arrangement på biblioteket eller andet sted i kulturlandet og mødte mennesker, de ikke kendte i forvejen (som før og forhåbentligt efter corona), så ville tonen mellem mennesker blive mere respektfuld og lyttende. Vi ville på alle måder få et mere rummeligt, forstående og tolerant samfund.

Kultur og kunst skal også udfordre folk, give ‘aha oplevelser, der fører til at stå stærkere i sin overbevisning eller giver mod til at turde overveje sine holdninger og livssyn. Det er godt, når det sker i respekt for andre.

 

Paw Østergaard Jensen (A) er medlem af Albertslund Kommunalbestyrelse, samt formand for Socialudvalget og medlem af Økonomiudvalget. Og medlem af Danmarks BIblioteksforenings forretningsudvalg.
Indslaget er bragt i en "Ny kulturpolitik-Voxpop" Danmarks Biblioteker nr. 2, 2021. Tjek de øvrige indspark til en ny dansk kulturpolitik på kulturdebat.nu.

 

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...