Kulturen er en hjørnesten, vi ikke kan undvære

Foto: Colourbox.dk.

Skrevet af

Hellen Niegaard

17 oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

I et nyt politisk udspil fra Dansk Industri slås et vægtigt slag for kulturoplevelser og kulturen som erhverv. “Nye kulturgenerationer i Danmark” udkom samtidig med DI Topmødet 22.september.

Under overskriften “Mere kultur til flere” pointerer DI, at ”Kulturen fornyer os, giver os perspektiv og præger os. Kulturen binder os sammen som samfund på tværs af sociale og økonomiske skel og på tværs af generationer. Derfor spiller kulturen naturligvis også en væsentlig rolle, når vi nu skal genrejses mentalt efter coronatidens afsavn…”.

Derfor bør der gøres en indsats for
at få alle med inkl. den tredjedel af danskerne,
som slet ikke prioriterer de fysiske kulturoplevelser som f.eks. teater, museer, stand-up mm. i deres hverdag,
bl.a. den del af befolkningen, der har grundskole
som højest fuldførte uddannelse, lyder det i udspillet.

DI vil bl.a. sikre ”- at vi får skabt nye kulturgenerationer. Vores børn skal have kulturen ind tidligt i barndommen og tage den med sig videre i livet – uanset hvilken uddannelsesvej de senere vælger.” Herefter peges på syv konkrete initiativer, nationale og lokale, som skal bringe kulturen ud til flere, bl.a. en pulje til børns og unges ekskursioner og kulturbesøg mv. samt forslag for at skabe bedre vilkår for kultur-institutionernes arbejde.

En DI-analyse bag udspillet peger på hvor god en forretning kultur er. ”Måler vi alene på bidraget fra teater, musik og kunst, samt offentlige og private museer og biblioteker i nationalregnskabet, står kulturerhvervene for en værdiskabelse på 22 mia. kr. og 36.000 jobs i dansk økonomi. Heraf står erhvervet selv for 16 mia. kr. og 28.000 personer i beskæftigelse, imens de resterende 6 mia. kr. og 8.000 jobs skabes gennem kulturerhvervenes køb af varer og ydelser hos underleverandører.” Hertil kommer, siges det, omsætning og job på caféer, restauranter, transport og f.eks. hoteller afledt af kulturaktiviteter.

Substansen bag kulturoplevelserne, kunsten selv, kunstnernes vilkår og produktion, omfattes imidlertid ikke direkte. Hvilket Claus Ankersen, forfatter og forperson for Danske Skønlitterære Forfattere, påpeger i en debatkommentar 3. oktober i Kulturmonitor.dk: ”Med sit nye kulturudspil har DI en pointe: Kulturen er en god forretning. Derfor er større investering i det skabende lag af kulturlivets økosystem også fundamentet for fortsat vækst i oplevelsesøkonomien. At støtte kunsten er således ikke ’fedt’ og ’flødeskum’, men sund fornuft og god forretning også selvom kunsten ikke er til for pengenes skyld.” Ankersen vælger derfor at se DI’s kulturudspil som en indledende øvelse og en kærkommen anledning til også at tale om, hvordan helt konkret satsning og samfundsinvestering er nødvendig for at styrke arbejdsvilkår og økonomi for skabende kunst og litteratur, grundlaget for kulturoplevelserne.

Også i Danmarks Biblioteksforening ser man med positive øjne på DI’s udspil. ”Hvor er det dejligt, at der er så mange, som nu for alvor beskæftiger sig med kulturen og dens betydning for samfundets udvikling. Vi ser det hos Dansk Industri, Dansk Erhverv, i Altinget, Kulturmonitor og sågar blandt politikere, der nævner det i skåltaler. Vi håber, det også bliver til fremtidig handling. Det er noget af det, vi arbejder på i Danmark Biblioteksforening – og det er faktisk også brændstoffet for den nye alliance Dansk Kulturliv. For uden handling bliver det kun til ord”, siger Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...