Kulturen er en hjørnesten, vi ikke kan undvære

Foto: Colourbox.dk.

Skrevet af

17. oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

I et nyt politisk udspil fra Dansk Industri slås et vægtigt slag for kulturoplevelser og kulturen som erhverv. “Nye kulturgenerationer i Danmark” udkom samtidig med DI Topmødet 22.september.

Under overskriften “Mere kultur til flere” pointerer DI, at ”Kulturen fornyer os, giver os perspektiv og præger os. Kulturen binder os sammen som samfund på tværs af sociale og økonomiske skel og på tværs af generationer. Derfor spiller kulturen naturligvis også en væsentlig rolle, når vi nu skal genrejses mentalt efter coronatidens afsavn…”.

Derfor bør der gøres en indsats for
at få alle med inkl. den tredjedel af danskerne,
som slet ikke prioriterer de fysiske kulturoplevelser som f.eks. teater, museer, stand-up mm. i deres hverdag,
bl.a. den del af befolkningen, der har grundskole
som højest fuldførte uddannelse, lyder det i udspillet.

DI vil bl.a. sikre ”- at vi får skabt nye kulturgenerationer. Vores børn skal have kulturen ind tidligt i barndommen og tage den med sig videre i livet – uanset hvilken uddannelsesvej de senere vælger.” Herefter peges på syv konkrete initiativer, nationale og lokale, som skal bringe kulturen ud til flere, bl.a. en pulje til børns og unges ekskursioner og kulturbesøg mv. samt forslag for at skabe bedre vilkår for kultur-institutionernes arbejde.

En DI-analyse bag udspillet peger på hvor god en forretning kultur er. ”Måler vi alene på bidraget fra teater, musik og kunst, samt offentlige og private museer og biblioteker i nationalregnskabet, står kulturerhvervene for en værdiskabelse på 22 mia. kr. og 36.000 jobs i dansk økonomi. Heraf står erhvervet selv for 16 mia. kr. og 28.000 personer i beskæftigelse, imens de resterende 6 mia. kr. og 8.000 jobs skabes gennem kulturerhvervenes køb af varer og ydelser hos underleverandører.” Hertil kommer, siges det, omsætning og job på caféer, restauranter, transport og f.eks. hoteller afledt af kulturaktiviteter.

Substansen bag kulturoplevelserne, kunsten selv, kunstnernes vilkår og produktion, omfattes imidlertid ikke direkte. Hvilket Claus Ankersen, forfatter og forperson for Danske Skønlitterære Forfattere, påpeger i en debatkommentar 3. oktober i Kulturmonitor.dk: ”Med sit nye kulturudspil har DI en pointe: Kulturen er en god forretning. Derfor er større investering i det skabende lag af kulturlivets økosystem også fundamentet for fortsat vækst i oplevelsesøkonomien. At støtte kunsten er således ikke ’fedt’ og ’flødeskum’, men sund fornuft og god forretning også selvom kunsten ikke er til for pengenes skyld.” Ankersen vælger derfor at se DI’s kulturudspil som en indledende øvelse og en kærkommen anledning til også at tale om, hvordan helt konkret satsning og samfundsinvestering er nødvendig for at styrke arbejdsvilkår og økonomi for skabende kunst og litteratur, grundlaget for kulturoplevelserne.

Også i Danmarks Biblioteksforening ser man med positive øjne på DI’s udspil. ”Hvor er det dejligt, at der er så mange, som nu for alvor beskæftiger sig med kulturen og dens betydning for samfundets udvikling. Vi ser det hos Dansk Industri, Dansk Erhverv, i Altinget, Kulturmonitor og sågar blandt politikere, der nævner det i skåltaler. Vi håber, det også bliver til fremtidig handling. Det er noget af det, vi arbejder på i Danmark Biblioteksforening – og det er faktisk også brændstoffet for den nye alliance Dansk Kulturliv. For uden handling bliver det kun til ord”, siger Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...