Kulturen er en hjørnesten, vi ikke kan undvære

Foto: Colourbox.dk.

Skrevet af

Hellen Niegaard

17. oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

I et nyt politisk udspil fra Dansk Industri slås et vægtigt slag for kulturoplevelser og kulturen som erhverv. “Nye kulturgenerationer i Danmark” udkom samtidig med DI Topmødet 22.september.

Under overskriften “Mere kultur til flere” pointerer DI, at ”Kulturen fornyer os, giver os perspektiv og præger os. Kulturen binder os sammen som samfund på tværs af sociale og økonomiske skel og på tværs af generationer. Derfor spiller kulturen naturligvis også en væsentlig rolle, når vi nu skal genrejses mentalt efter coronatidens afsavn…”.

Derfor bør der gøres en indsats for
at få alle med inkl. den tredjedel af danskerne,
som slet ikke prioriterer de fysiske kulturoplevelser som f.eks. teater, museer, stand-up mm. i deres hverdag,
bl.a. den del af befolkningen, der har grundskole
som højest fuldførte uddannelse, lyder det i udspillet.

DI vil bl.a. sikre ”- at vi får skabt nye kulturgenerationer. Vores børn skal have kulturen ind tidligt i barndommen og tage den med sig videre i livet – uanset hvilken uddannelsesvej de senere vælger.” Herefter peges på syv konkrete initiativer, nationale og lokale, som skal bringe kulturen ud til flere, bl.a. en pulje til børns og unges ekskursioner og kulturbesøg mv. samt forslag for at skabe bedre vilkår for kultur-institutionernes arbejde.

En DI-analyse bag udspillet peger på hvor god en forretning kultur er. ”Måler vi alene på bidraget fra teater, musik og kunst, samt offentlige og private museer og biblioteker i nationalregnskabet, står kulturerhvervene for en værdiskabelse på 22 mia. kr. og 36.000 jobs i dansk økonomi. Heraf står erhvervet selv for 16 mia. kr. og 28.000 personer i beskæftigelse, imens de resterende 6 mia. kr. og 8.000 jobs skabes gennem kulturerhvervenes køb af varer og ydelser hos underleverandører.” Hertil kommer, siges det, omsætning og job på caféer, restauranter, transport og f.eks. hoteller afledt af kulturaktiviteter.

Substansen bag kulturoplevelserne, kunsten selv, kunstnernes vilkår og produktion, omfattes imidlertid ikke direkte. Hvilket Claus Ankersen, forfatter og forperson for Danske Skønlitterære Forfattere, påpeger i en debatkommentar 3. oktober i Kulturmonitor.dk: ”Med sit nye kulturudspil har DI en pointe: Kulturen er en god forretning. Derfor er større investering i det skabende lag af kulturlivets økosystem også fundamentet for fortsat vækst i oplevelsesøkonomien. At støtte kunsten er således ikke ’fedt’ og ’flødeskum’, men sund fornuft og god forretning også selvom kunsten ikke er til for pengenes skyld.” Ankersen vælger derfor at se DI’s kulturudspil som en indledende øvelse og en kærkommen anledning til også at tale om, hvordan helt konkret satsning og samfundsinvestering er nødvendig for at styrke arbejdsvilkår og økonomi for skabende kunst og litteratur, grundlaget for kulturoplevelserne.

Også i Danmarks Biblioteksforening ser man med positive øjne på DI’s udspil. ”Hvor er det dejligt, at der er så mange, som nu for alvor beskæftiger sig med kulturen og dens betydning for samfundets udvikling. Vi ser det hos Dansk Industri, Dansk Erhverv, i Altinget, Kulturmonitor og sågar blandt politikere, der nævner det i skåltaler. Vi håber, det også bliver til fremtidig handling. Det er noget af det, vi arbejder på i Danmark Biblioteksforening – og det er faktisk også brændstoffet for den nye alliance Dansk Kulturliv. For uden handling bliver det kun til ord”, siger Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening.

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...