Kulturen i valgkampen

Skrevet af

Per Nyeng

13 oktober, 2014

Sverige. I en valgkamp, der har været domineret af spørgsmål som skole og uddannelse, sundhedsvæsen, miljø, beskæftigelse og flygtninge- og indvandrerpolitik, har kulturelle anliggender – ikke videre overraskende – været næsten fraværende i den offentlige debat og de politiske udspil op til det svenske riksdags- og kommunalvalg d. 14. september i år. Kulturen er ikke noget, man kan vinde et valg på, har holdningen åbenbart været hos de svenske partier. Dertil kommer så, at det ikke er på kulturområdet, de politiske vande skilles særlig meget. I den henseende er der ikke synderlig forskel på svenske og danske tilstande.

Det har dog ikke ført til fodslæbende resignation hos DB’s søsterorganisation, Svensk Biblioteksförening. I en henvendelse til de to statsministerkandidater, den hidtidige statsminister Fredrik Reinfeldt og Socialdemokraternas formand siden januar 2012, den tidlige formand for svensk Metall, Stefan Löfven, har foreningen opfordret til, at der i løbet af den kommende regeringsperiode udarbejdes en national strategi for, hvordan landets biblioteksvæsen skal udvikles og borgernes fri og lige adgang til viden, information og kultur garanteres. Med Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke, en af Sveriges hidtil største sprintstjerner og tidligere tv-vært og generaldirektør for Ungdomsstyrelsen, som ny kulturminister, er der en vis sandsynlighed for, at dette ønske omsider opfyldes.

SB har også udarbejdet en guide, der kan bistå vælgerne med at finde det parti, de i kulturspørgsmål  er mest enige med, og som lægger størst vægt på dette område.

Endelig har SB helt konkret fremholdt, hvad der årligt skal til af ekstra midler, hvis bibliotekerne skal stå distancen. Nemlig 1,5 milliarder sv.kr. til bemanding af skolebibliotekerne, 592 mio. kr. til styrkelse af folkebibliotekernes bemanding, 125 mio. kr. til styrkelse af folkebibliotekernes materialebudgetter og 4 mio. kr. til arbejdet med at tilvejebringe en national biblioteksplan.

At dømme efter en enquete i Dagens Nyheter fire dage før valget udtrykker de fleste partier i øvrigt stor velvilje, når det gælder øgede statslige kulturbudgetter. Hvis ellers statsfinanserne  tillader det, som Socialdemokraterna understreger. Enkelte sætter ligefrem tal på. Miljöpartiet vil tildele kulturen én milliard kr. ekstra de kommende år og de forkætrede Sverigedemokraterna hele 2,2 milliarder. Mens Vänsterpartiet slår til lyd for, at 1 procent af statsbudgettet fremover skal gå til kultur. Til forskel fra i dag, hvor kulturen lægger beslag på 0,8% af statsfinanserne.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...