Kulturen i valgkampen

Skrevet af

Per Nyeng

13. oktober, 2014

Sverige. I en valgkamp, der har været domineret af spørgsmål som skole og uddannelse, sundhedsvæsen, miljø, beskæftigelse og flygtninge- og indvandrerpolitik, har kulturelle anliggender – ikke videre overraskende – været næsten fraværende i den offentlige debat og de politiske udspil op til det svenske riksdags- og kommunalvalg d. 14. september i år. Kulturen er ikke noget, man kan vinde et valg på, har holdningen åbenbart været hos de svenske partier. Dertil kommer så, at det ikke er på kulturområdet, de politiske vande skilles særlig meget. I den henseende er der ikke synderlig forskel på svenske og danske tilstande.

Det har dog ikke ført til fodslæbende resignation hos DB’s søsterorganisation, Svensk Biblioteksförening. I en henvendelse til de to statsministerkandidater, den hidtidige statsminister Fredrik Reinfeldt og Socialdemokraternas formand siden januar 2012, den tidlige formand for svensk Metall, Stefan Löfven, har foreningen opfordret til, at der i løbet af den kommende regeringsperiode udarbejdes en national strategi for, hvordan landets biblioteksvæsen skal udvikles og borgernes fri og lige adgang til viden, information og kultur garanteres. Med Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke, en af Sveriges hidtil største sprintstjerner og tidligere tv-vært og generaldirektør for Ungdomsstyrelsen, som ny kulturminister, er der en vis sandsynlighed for, at dette ønske omsider opfyldes.

SB har også udarbejdet en guide, der kan bistå vælgerne med at finde det parti, de i kulturspørgsmål  er mest enige med, og som lægger størst vægt på dette område.

Endelig har SB helt konkret fremholdt, hvad der årligt skal til af ekstra midler, hvis bibliotekerne skal stå distancen. Nemlig 1,5 milliarder sv.kr. til bemanding af skolebibliotekerne, 592 mio. kr. til styrkelse af folkebibliotekernes bemanding, 125 mio. kr. til styrkelse af folkebibliotekernes materialebudgetter og 4 mio. kr. til arbejdet med at tilvejebringe en national biblioteksplan.

At dømme efter en enquete i Dagens Nyheter fire dage før valget udtrykker de fleste partier i øvrigt stor velvilje, når det gælder øgede statslige kulturbudgetter. Hvis ellers statsfinanserne  tillader det, som Socialdemokraterna understreger. Enkelte sætter ligefrem tal på. Miljöpartiet vil tildele kulturen én milliard kr. ekstra de kommende år og de forkætrede Sverigedemokraterna hele 2,2 milliarder. Mens Vänsterpartiet slår til lyd for, at 1 procent af statsbudgettet fremover skal gå til kultur. Til forskel fra i dag, hvor kulturen lægger beslag på 0,8% af statsfinanserne.

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...