Kulturen i valgkampen

Skrevet af

13. oktober, 2014

Sverige. I en valgkamp, der har været domineret af spørgsmål som skole og uddannelse, sundhedsvæsen, miljø, beskæftigelse og flygtninge- og indvandrerpolitik, har kulturelle anliggender – ikke videre overraskende – været næsten fraværende i den offentlige debat og de politiske udspil op til det svenske riksdags- og kommunalvalg d. 14. september i år. Kulturen er ikke noget, man kan vinde et valg på, har holdningen åbenbart været hos de svenske partier. Dertil kommer så, at det ikke er på kulturområdet, de politiske vande skilles særlig meget. I den henseende er der ikke synderlig forskel på svenske og danske tilstande.

Det har dog ikke ført til fodslæbende resignation hos DB’s søsterorganisation, Svensk Biblioteksförening. I en henvendelse til de to statsministerkandidater, den hidtidige statsminister Fredrik Reinfeldt og Socialdemokraternas formand siden januar 2012, den tidlige formand for svensk Metall, Stefan Löfven, har foreningen opfordret til, at der i løbet af den kommende regeringsperiode udarbejdes en national strategi for, hvordan landets biblioteksvæsen skal udvikles og borgernes fri og lige adgang til viden, information og kultur garanteres. Med Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke, en af Sveriges hidtil største sprintstjerner og tidligere tv-vært og generaldirektør for Ungdomsstyrelsen, som ny kulturminister, er der en vis sandsynlighed for, at dette ønske omsider opfyldes.

SB har også udarbejdet en guide, der kan bistå vælgerne med at finde det parti, de i kulturspørgsmål  er mest enige med, og som lægger størst vægt på dette område.

Endelig har SB helt konkret fremholdt, hvad der årligt skal til af ekstra midler, hvis bibliotekerne skal stå distancen. Nemlig 1,5 milliarder sv.kr. til bemanding af skolebibliotekerne, 592 mio. kr. til styrkelse af folkebibliotekernes bemanding, 125 mio. kr. til styrkelse af folkebibliotekernes materialebudgetter og 4 mio. kr. til arbejdet med at tilvejebringe en national biblioteksplan.

At dømme efter en enquete i Dagens Nyheter fire dage før valget udtrykker de fleste partier i øvrigt stor velvilje, når det gælder øgede statslige kulturbudgetter. Hvis ellers statsfinanserne  tillader det, som Socialdemokraterna understreger. Enkelte sætter ligefrem tal på. Miljöpartiet vil tildele kulturen én milliard kr. ekstra de kommende år og de forkætrede Sverigedemokraterna hele 2,2 milliarder. Mens Vänsterpartiet slår til lyd for, at 1 procent af statsbudgettet fremover skal gå til kultur. Til forskel fra i dag, hvor kulturen lægger beslag på 0,8% af statsfinanserne.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...