Kulturhuse i Vejle

Skrevet af

9. december, 2013

Kommune arbejder meget aktivt med sine kulturtilbud til borgere og foreninger. Ved kommunesammenlægningen besluttede man politisk, at ’der skulle være lys i de gamle rådhuse’, og at de skulle danne ramme om borgerservice og biblioteksfunktioner i kommunens større byer. En kulturhusstrategi blev derfor udarbejdet. Heri beskrives, hvordan husene skal fungere som ramme om kulturelle aktiviteter, være lokalsamfundets mødested og samtidig hvordan biblioteket aktivt skal være de enkelte byers og lokalområders katalysator ved at understøtte foreninger og andre aktiviteter.

Realisering af idéerne      
I Jelling var lokale kræfter før reformen i gang med at samle midler ind til et nyt kulturhus, og det initiativ blev sammen med bibliotek og borgerservice til Byens Hus, tegnet af RUM Arkitekter og indviet i 2010.

I Egtved og Børkop blev dele af de gamle rådhuse bygget om til formålet; Børkop skal dog udvides i 2013. I Give har kulturhusudviklingen først de seneste år taget fart, og nu er processen også dér ved at være afsluttet og første del af en toårig anlægsbevilling til et nyt Give Kulturhus er på 2014-budgettet.

Aktiviteter under udvikling
Med tiden er borgerservicefunktionen i byerne blevet ændret til en videobetjening, så husene er i dag primært kulturhuse med mange samarbejdspartnere og inklusiv bibliotek. I Egtved etableres nu i samarbejde med det lokale udviklingsråd et tilbud til iværksættere og mindre erhvervsdrivende om et kontorfællesskab. Det vil være muligt at leje et kontor med diverse faciliteter og benytte sig af biblioteket og dets mødelokaler. I Børkop er bl.a. Lokalhistorisk Arkiv og den lokale kunstforening rykket ind, og der skal derfor bygges en egentlig mødesal i forbindelse med kulturhuset.

Kulturelt kraftcenter
Også i Vejle By er der fokus på et muligt nyt kulturhus. Måske med afsæt i et samarbejde mellem musikskolen og biblioteket og flere andre samarbejdspartnere afhængigt af husets profil.

Lige nu arbejdes der med en Kulturhusanalyse, der har til formål at afklare behov og beskrive mulighederne for at skabe et sådant nyt, fleksibelt, kulturelt kraftcenter ved at samle relevante dele af Vejles kulturinstitutioner i en fælles bygning i Vejle. Analysen gennemføres med Kulturforvaltningen som tovholder og med repræsentanterfor kommunens øvrige forvaltninger i en arbejdsgruppe. Der er i løbet af 2013 afholdt to workshops, hvor interessenter har været inviteret ind for at udvikle og senere kvalificere arbejdet med analysen.

Politisk er det vedtaget, at der skal arbejdes videre med analysen i 2014. I den helt nye konstitueringsaftale for byrådet, står der, at: “Vi vil udvikle fremtidens bibliotek og arbejde for placering, der under­støtter hele bymidtens udvikling”.

Årsmøde i marts 2014
Vi ser frem til at fortælle mere om det hele for alle interesserede, når Vejle i dagene 27.-28. marts er værtsby for Danmarks Biblioteksforenings store årsmøde og de mange deltagere: nyvalgte politikere, fag- og forvaltningsfolk med mange flere.

På gensyn i Vejle!

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

I 2015 blev den gamle kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent område nær bymidten og tæt på stationen – der står foran en ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...