Kulturminister Mette Bock: Analyse af bibliotekernes rolle i 2018

Skrevet af

16. august, 2017

Udtalelsen bringes i artiklen “Skal biblioteker have fri adgang til at udlåne forlagenes e-bøger?” af journalist Torben Benner.

DB formand ser gerne analyse
Steen B. Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening og medlem af Aarhus byråd, hilser ministerens udmelding velkommen. Kulturministerens melding ligger helt i tråd med Steen B. Andersens holdning, og den debat om bibliotekernes opgaver i forhold til loven, som DB startede i 2016 under devisen “Kan det moderne bibliotek rummes i loven?”. Han siger:

– Bibliotekernes rolle og opgaver er under stadig udvikling. I nogle kommuner er man altid på forkant, andre ikke. Alle landets borgere har imidlertid ret til et tidssvarende bibliotekstilbud. Dertil behøves både national og kommunal opmærksomhed i form af en bred biblioteksdebat og naturligvis på sigt både en lovrevision og i alle tilfælde en ny national strategi. Den seneste er knap 10 år gammel.

– Folkebibliotekerne har fra deres start for 100 år siden og til i dag haft en væsentlig samfundsopgave i forhold til at understøtte borgernes behov for, brug af og adgang til læsning, viden og kulturoplevelser lokalt. Digitale eller fysiske. For at den rolle ikke skal udhules, skal rammerne for bibliotekernes virksomhed afspejle de opgaver, bibliotekerne har i dag herunder den digitale virkelighed, de skal løse dem i.

– Det behøver vi, kommunerne og staten, redskaber til som en ny strategi og lov. Om vi får det i relation til kulturministerens analyse i 2018, må tiden vise. Men en analyse er vigtig, og den debat vi vil få, er overordentlig vigtig til at skabe opmærksomhed om borgernes og kommunernes lokale åbne sted for personlig adgang til viden, kulturoplevelser, dialog og læring.

Demokratisk dialog og styrket folkeoplysning
Også på nordisk plan er biblioteksanalyser og lov på tegnebrættet i disse tider. I Norge gav man i den nye lovopdatering i 2013 specifikt folkebiblioteket en ny folkeoplysende rolle: “Folkebibliotek skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”. Lige nu arbejdes i Sverige med en større biblioteksudredning og ny national strategi i forlængelse af loven, der trådte i kraft 1. januar i 2014, inkl. en omverdensanalyse, så bibliotekerne rustes til den aktuelle samfundsudvikling. I den svenske 2014-lov betones bibliotekernes betydning for en demokratisk samfundsudvikling, og i formålsparagraffen understreges det, at al offentlig finansieret biblioteksvirksomhed skal fremme litteraturens stilling og interessen for dannelse, oplysning, uddannelse, forskning og kulturel virksomhed i Sverige.

Den demokratiske dimension er væsentlig at få styrket i relation til bibliotekets grundlæggende folkeoplysningsindsats, mener DB formanden:

– Det er vigtigt, at borgerne her i landet i et meget foranderligt og nogle gange uroligt Europa og en ditto verden, har et sted til regulær dialog om det danske samfund og dets muligheder og udfordringer som f.eks. Fake News lige nu.

  • I 2008 programsatte daværende kulturminister Brian Mikkelsen (C), inden han afløstes af partikollegaen Carina Christensen på posten, en granskning af bibliotekerne og deres formidling. Efter et par års drøftelser og forberedelser i regi af den daværende Styrelse for Bibliotek og Medier udsendte denne strategirapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet med en række udviklingsanbefalinger i marts 2010. Hvoraf stort set alle er blevet implementeret i landets folkebiblioteker.
  • Lov om biblioteksvirksomhed fra år 2000 er fremsynet ved, som en af verdens første, at sidestille adgang til viden via internettet og multimedier på linje med trykte materialer. Men den omfatter f.eks. ikke hele det opgavesæt, som hovedparten af landets kommuner har lagt over til bibliotekerne omkring borgerservice eller deres særlige indsats omkring integration.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...