Kulturmøde på Mors 2016 i solskin

Skrevet af

Vita Andersen

14 oktober, 2016

Bibliotekerne var også med i år repræsenteret af Danmarks Biblioteksforening, Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland, Bibliotekschefforeningen, Bibliotekerne i Nordjylland, Morsø Folkebibliotek og Bibliotekarforbundet.

Kulturmødet giver gode muligheder for at få beslutningstagerne i tale og til at møde vores brugere. For det var hovedsageligt de erfarne kulturbrugere, man så på pladsen. Heldigvis iblandet masser af børn fra de lokale skoler og børneinstitutioner og unge udøvende, som enten mødte biblioteket for første gang eller fra en helt anden vinkel.

Æblehaven
Bibliotekerne har en fast base i Æblehaven, hvor Morsø Folkebibliotek skaber en oase under æbletræerne med retromøbler, dagens avis og saftige æbler til alle. I teltet var der børneaktiviteter, og i år stod Aalborg Bibliotekerne for et møde mellem lokale børn og lokale syriske flygtninge med æggespillet Serketî Hêkên og kuglespillet Miherkan under mottoet “Folkebiblioteket – dér hvor ALLE børn kan få lige adgang til verden”. Forfatterskoleelever fra Holstebro læste deres tekster højt og på Gasværksvej slammede unge fra Brønderslev Forfatterskole poetry. For de lidt ældre unge havde Demokratistafetten en lejr i Campen ved havnen og diskuterede ungekultur med bl.a. Bertel Haarder, mens de trådte i pedalerne.

Debatterne
Mødets to biblioteksdebatter tog udgangspunkt i den verserende debat om litteraturformidling og i biblioteket som ramme for børns skabertrang. Den første debat “Vi tager pulsen på biblioteket – svigter bibliotekerne litteraturen?” blev en fri og mangefacetteret omgang, der gav nogle faglige input i den ellers meget polariserede diskurs om bibliotekernes formidling af skønlitteraturen. Samtalen endte da også i forbrødring i forhold til ikke at grave grøfter mellem forlag, meningsdannere og biblioteker, men i stedet sammen gå ind i udviklingen af litteraturformidlingen. Men det er tydeligt, at vi som biblioteker skal råbe meget højere om alt det, vi gør for at formidle litteraturen.

Anden debat, “Biblioteket som ramme om børns skaberglæde”, rørte sig primært omkring bibliotekarernes arbejde med børnene omkring mestring, dannelse og det at indgå i fællesskaber. Når bibliotekaren er udfarende og fanger barnet ind i en aktivitet, har det en enorm betydning for barnets mod og lyst til at deltage og lære at mestre. Den digitale verden tiltrækker børnene, og det kræver voksne, der støtter dem i at udnytte alle de kreative muligheder der er. Helt konkret blev kodning, tegning, optræden, skrivning og fortælling fremhævet som de vigtigste felter, som bibliotekerne kan danne ramme om.

Ud over biblioteksdebatterne vil jeg fremhæve Dilemmaspillet torsdag aften. Clement Kjærsgaard havde inviteret partiernes kulturordførere ud på etiske isbaner, hvor det for os publikum var interessant at opleve, hvordan hver enkelt ordfører ræsonnerede, og hvor tydeligt det er, at erfaring tæller.

Rammer og smukt vejr
Under Kulturmødet var der styr på det organisatoriske, og de frivillige ydede en stor indsats med at guide og rydde op på de flyvende PR materialer i fredagens kuling og regn. Ellers var vejret fantastisk, og aftenerne som en dansk sommeraften skal være. Især var lysskulpturerne i den lille skov ved Brøndums en underfuld oplevelse – sådan må det have været engang for længe side at se gravhøjen stå på gloende pæle.

Musikprogrammet var præget af kvalitet hele vejen igennem med masser af klassisk, rytmisk, crossover og world. Men jeg savnede musikdebatter. Der kunne måske være grobund for at tage musikvinklen med fra bibliotekerne næste år, nu hvor der kører tre parallelle musikprojekter, der hver især kigger på forskellige udfordringer i forhold til fremtiden for musikken på folkebibliotekerne.

Alt i alt er Kulturmødet et overflødighedshorn af spændende debatter og kulturoplevelser, og der er masser af muligheder for at knytte nye forbindelser i sit netværk. Som jyde har det stor betydning at have et nationalt arrangement med gennemslags-kraft, der har hjemme i provinsen.
 

Vita Andersen er formidler og projektleder vedAalborg Bibliotekerne.

Se eller gense debatter fra Mors på http://kulturmoedet.dk/program2016.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...