Kulturmøde på Mors 2016 i solskin

Skrevet af

14. oktober, 2016

Bibliotekerne var også med i år repræsenteret af Danmarks Biblioteksforening, Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland, Bibliotekschefforeningen, Bibliotekerne i Nordjylland, Morsø Folkebibliotek og Bibliotekarforbundet.

Kulturmødet giver gode muligheder for at få beslutningstagerne i tale og til at møde vores brugere. For det var hovedsageligt de erfarne kulturbrugere, man så på pladsen. Heldigvis iblandet masser af børn fra de lokale skoler og børneinstitutioner og unge udøvende, som enten mødte biblioteket for første gang eller fra en helt anden vinkel.

Æblehaven
Bibliotekerne har en fast base i Æblehaven, hvor Morsø Folkebibliotek skaber en oase under æbletræerne med retromøbler, dagens avis og saftige æbler til alle. I teltet var der børneaktiviteter, og i år stod Aalborg Bibliotekerne for et møde mellem lokale børn og lokale syriske flygtninge med æggespillet Serketî Hêkên og kuglespillet Miherkan under mottoet “Folkebiblioteket – dér hvor ALLE børn kan få lige adgang til verden”. Forfatterskoleelever fra Holstebro læste deres tekster højt og på Gasværksvej slammede unge fra Brønderslev Forfatterskole poetry. For de lidt ældre unge havde Demokratistafetten en lejr i Campen ved havnen og diskuterede ungekultur med bl.a. Bertel Haarder, mens de trådte i pedalerne.

Debatterne
Mødets to biblioteksdebatter tog udgangspunkt i den verserende debat om litteraturformidling og i biblioteket som ramme for børns skabertrang. Den første debat “Vi tager pulsen på biblioteket – svigter bibliotekerne litteraturen?” blev en fri og mangefacetteret omgang, der gav nogle faglige input i den ellers meget polariserede diskurs om bibliotekernes formidling af skønlitteraturen. Samtalen endte da også i forbrødring i forhold til ikke at grave grøfter mellem forlag, meningsdannere og biblioteker, men i stedet sammen gå ind i udviklingen af litteraturformidlingen. Men det er tydeligt, at vi som biblioteker skal råbe meget højere om alt det, vi gør for at formidle litteraturen.

Anden debat, “Biblioteket som ramme om børns skaberglæde”, rørte sig primært omkring bibliotekarernes arbejde med børnene omkring mestring, dannelse og det at indgå i fællesskaber. Når bibliotekaren er udfarende og fanger barnet ind i en aktivitet, har det en enorm betydning for barnets mod og lyst til at deltage og lære at mestre. Den digitale verden tiltrækker børnene, og det kræver voksne, der støtter dem i at udnytte alle de kreative muligheder der er. Helt konkret blev kodning, tegning, optræden, skrivning og fortælling fremhævet som de vigtigste felter, som bibliotekerne kan danne ramme om.

Ud over biblioteksdebatterne vil jeg fremhæve Dilemmaspillet torsdag aften. Clement Kjærsgaard havde inviteret partiernes kulturordførere ud på etiske isbaner, hvor det for os publikum var interessant at opleve, hvordan hver enkelt ordfører ræsonnerede, og hvor tydeligt det er, at erfaring tæller.

Rammer og smukt vejr
Under Kulturmødet var der styr på det organisatoriske, og de frivillige ydede en stor indsats med at guide og rydde op på de flyvende PR materialer i fredagens kuling og regn. Ellers var vejret fantastisk, og aftenerne som en dansk sommeraften skal være. Især var lysskulpturerne i den lille skov ved Brøndums en underfuld oplevelse – sådan må det have været engang for længe side at se gravhøjen stå på gloende pæle.

Musikprogrammet var præget af kvalitet hele vejen igennem med masser af klassisk, rytmisk, crossover og world. Men jeg savnede musikdebatter. Der kunne måske være grobund for at tage musikvinklen med fra bibliotekerne næste år, nu hvor der kører tre parallelle musikprojekter, der hver især kigger på forskellige udfordringer i forhold til fremtiden for musikken på folkebibliotekerne.

Alt i alt er Kulturmødet et overflødighedshorn af spændende debatter og kulturoplevelser, og der er masser af muligheder for at knytte nye forbindelser i sit netværk. Som jyde har det stor betydning at have et nationalt arrangement med gennemslags-kraft, der har hjemme i provinsen.
 

Vita Andersen er formidler og projektleder vedAalborg Bibliotekerne.

Se eller gense debatter fra Mors på http://kulturmoedet.dk/program2016.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

I 2015 blev den gamle kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent område nær bymidten og tæt på stationen – der står foran en ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...