Kulturpris 2016 til Høeg & Ikast-Brande

Skrevet af

Hellen Niegaard

11. april, 2016

Torsdag den 17. marts kunne Steen B. Andersen, som formand for Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland, på foreningens generalforsamling på Herning Hovedbibliotek med stor glæde uddele regionens kulturpris til den verdenskendte danske forfatter Peter Høeg, Ikast-Brandes Bibliotek og Nørre-Snede Skole.

”Jeg er stolt over at kunne overrække prisen til jer for Mit rum for læring og oplevelser. Wow var min reaktion, første gang jeg hørte om projektet”, lød det bl.a. i formandens tale til årets prisvindere.

Prisen på 10.000 kroner fik treenigheden for projektet Mit rum for læring og oplevelser. ”Jeres indsats er banebrydende og nytænkende”, lød det fra formanden, der fandt projektet forbilledligt i sin komposition af lokale kræfter og et godt skolebibliotekssamarbejde. Og Peter Høeg for modigt at give sig i kast med 7. klasses unge – ikke altid ’lige den letteste årgang at arbejde med’.

Peter Høeg bor i Nørre-Snede og kastede sig med stort engagement ud i kommunens bibliotekssamarbejde med skolens 7. klasser. Resultaterne: Ikke alene har forløbet knyttet skolen og biblioteket tættere sammen, men nok så vigtigt har det givet ’eleverne fantastiske oplevelser med litteratur, som de vil bære med sig videre i livet’, lød det ved den festlige prisoverrækkelse.

”Det drejer sig om at lade bogen så at sige trænge ind i kroppe og hjertet og virke dér i stedet for udelukkende at gøre læsningen til et intellektuelt eller mentalt ærinde”, sagde Peter Høeg, der også fortalte, at det hele for ham var startet én dag, da han var på ’Martins bibliotek’ og de faldt i snak.

Såvel Kultur- og biblioteksleder Martin Lundsgaard-Leth som skoleleder Hans Erik Pedersen var glade for prisen og som Lundsgaard-Leth understregede ”Nu gælder det om at få de gode erfaringer bredere ud.”

Ikast-Brande projektet er en del af et større projekt omfattende samarbejde mellem biblioteker og skoler. Struer, Lemvig, Rebild, Thisted, Skive, Nyborg og Ikast-Brande samt Sydslesvig har deltaget.

Danmarks Biblioteksforening har siddet i følgegruppen for projektet, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingsmidler og af Danmarks Biblioteksforenings Fond til en studierejse til Finland, tidligere omtalt i bladet.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...