KulturRummet Thisted

Skrevet af

Thomas Mølvig

27 august, 2018

Anderledes kulturarena kombinerer nyt og gammelt og flere kulturinstitutioner omkring Christiansgave, Thisteds bypark. Arkitekt Thomas Mølvig har været forbi KulturRummet, der åbnede 30. juni 2018.

For en trofast bruger af biblioteket i Thisted er det skønt, at de smukke rum nu igen er åbnet op for offentligheden. Igennem to lange år har bøgerne, For kunsten og inventaret været opmagasineret på et lager, mens renoveringen stod på. Der har ganske enkelt manglet en vigtig brik i Thisteds kulturliv, og det mærker man jo på den hårde måde, når døren pludselig er låst i en lang periode.

Ved siden af biblioteket er der opført en ny musikskole, og de to bygninger er forbundet fysisk med en gangbro. Musik og litteratur er jo i forvejen tæt forbundne, og det er godt set, at de to funktioner vil berige hinanden i det daglige. Musikskolen underordner sig arkitektonisk biblioteket, og den mørke bygning ligger trukket en anelse tilbage. Til gengæld har facaden fået en hvid overdækket ‘søjleskov’ i form af 18 slanke stålsøjler, der giver en elegant lethed til helheden.

Byparken er bindeleddet
Biblioteket og Musikskolen er en del af KulturRummet, som er Thisted Kommunes nye store satsning. Arkitektkonkurrencen blev vundet af Kjaer og Richter i 2015, og de har forestået renovering og nybygning i tæt samarbejde med brugerne og kommunens kulturudvalg.

KulturRummet er ikke en ny bygning. Det er heller ikke en traditionel kommunal kulturinstitution. KulturRummet er en arena – en helt ny måde at tænke, formidle og arbejde med kultur, hvor kommunens institutioner samarbejder om at levere tidssvarende kulturformidling, mødefaciliteter, læring og mulighed for kreativ udfoldelse. Et unikt kendetegn ved KulturRummet er arbejdet med det grønne uderum i byens store park – Christiansgave – der inddrages som en naturlig del af de kulturelle aktiviteter.

Den fysiske ramme er på otte hektar og har omfattet en gennemgribende revitalisering og modernisering af Christiansgave, ungdomshuset URT, medborgerhuset Plantagehuset, Thisted Bibliotek og Thisted Musikskole.

Søndergaardrummet er en perle
Biblioteket i Thisted er et charmerende sted på flere måder. Bygningen blev indviet i 1938, og den er tegnet af arkitekten Jens Foged, som derved bragte Europas førende arkitekturstrømning – funktionalismen – til Thisted. Dog er hovedfacaden en klassisk symmetrisk tempelfront, som giver bygningen en vis monumentalitet.

Man ankommer ad en trappe, der fører direkte op til det store åbne hovedrum, som er overraskende lyst og enkelt. Rummet ‘ånder’ i takt med, at skyerne glider forbi solen. Det skyldes det store hvide glasloft, der nænsomt diffuserer lyset fra oven, og de høje slanke vinduer mod syd, der giver direkte solindfald i passende mængder.

På væggene over reolerne hænger maleren Jens Søndergaards store landskabsbilleder, der er skabt til rummet, og som har hængt her siden opførelsen af huset. Kombinationen af et velproportioneret offentligt rum og ægte kunst, som er tænkt ind fra begyndelsen, er en sjælden fin oplevelse.

Biblioteket er nu renoveret fra A-Z, og den mest markante ændring er en bred siddetrappe, der skaber en åben forbindelse til underetagen, hvor de fleste bøger og materialer er placeret.

Glasloftet er blevet fornyet, og det har givet meget mere lys i Søndergaardsalen. Desuden er disponeringen af siderummene ændret til en mere nutidig brug. Men grundlæggende er stemningen den samme og tak for det!

Musikskolen og ungdomshuset URT
Musikskolen er egentlig en meget regulær bygning i to etager. Her er ingen skæve vinkler eller runde trappeforløb. Alligevel fremstår den som en oplevelsesrig og sympatisk samling rum, der spiller fint sammen. Materialerne er afstemt efter hinanden, og alt er udført med det formål at skabe optimale betingelser for udfoldelse af musik, sang og performance.

Foyeren er dobbelthøj og giver direkte adgang til de to højloftede sale, der typisk kan bruges til koncerter og foredrag. Et stort antal øverum er placeret i fløjen, der vender mod syd, og her er også kontorerne med mødefaciliteter. Alt er lydtæt og akustisk gennemtænkt.

Ungdomshuset URT er også en nybygning. Det sorte hus ligger neden for byparken og erstatter det eksisterende nedslidte spillested, som blev revet ned. Her er der også etableret en uden-dørs scene i gårdrummet, og på nabogrunden ligger Danmarks ældste medborgerhus, Plantagehuset, der også er en del af KulturRummet.

Styrket kulturel profil
Det er tydeligt, at der er store ambitioner og forventninger om, at KulturRummet vil styrke Thys kulturelle profil. Biblioteks- og Musikskoleleder Thomas Maroti Antunes fortæller begejstret om projektet, der er en af de helt store kulturinvesteringer i Thisteds historie.

“I forhold til byens beskedne størrelse med 14.000 indbyggere, er det virkeligt noget, der kan mærkes, når man opgraderer kulturlivet for næsten 50 mio. kroner. Det handler ganske enkelt om synergieffekt og ikke mindst øget selvtillid, når vi f.eks. kan tilbyde optimale forhold for vækstlaget i dansk musik.”

Thomas Maroti Antunes ser sammenbindingen af musikskolen, biblioteket og ungdomshuset som en fantastisk mulighed for at bygge bro mellem kulturtilbud. Han lægger stor vægt på, at der er skabt et uformelt miljø, som appellerer til alle generationer.

“KulturRummet markerer en milepæl for kulturudviklingen i Thisted Kommune. Byggeriet skaber en visionær platform for inspiration, kreativitet og mangfoldighed i et levende lærings- og oplevelsesmiljø. Borgerne får mulighed for at opleve nogle unikke rammer og mødesteder til både social og faglig udfoldelse.”

Artiklen er udgivet i Danmarks Biblioteker nr 4, 2018.

 

KulturRummet kort
Ombygning af bibliotek samt opførelse af ny musikskole og spillestedet URT samt renovering af medborgerhuset Plantagehuset. Parkområdet Christiansgave binder det hele sammen, og her er bl.a. opført en mindre friluftsscene.

Projektet vandt 1. præmie i en projektkonkurrence fra 2015. Det samlede anlæg blev indviet 30. juni 2018. KulturRummet er realiseret med støtte fra A.P Møller Fonden (19,5 mio.) og Færchfonden (4,1 mio.).

Bygherre: Thisted Kommune

Arkitekt: Kjaer & Richter

Underrådgivere:

Ingeniør: A&I Rådgivende Ingeniører A/S

Landskabsarkitekt: Labland arkitekter

Arkitekt: Raabys Tegnestue

Omfang: 3.700 m2 – heraf 1.400 m2 nybyg og 2.300 m2 ombygning

Byggeår: 2016 – 2018

Anlægssum: Ca. 47 mio. kroner inkl. fondstilskud.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...