Kulturtemaer med en rød tråd

Skrevet af

28. marts, 2017

Slagelse Bibliotekerne har de seneste årtier prioriteret udvikling af kulturelle arrangementer højt. Siden 2014 har biblioteket fokuseret særligt på at give borgerne en tydelig tråd i deres tilbud gennem temaer.

Formålet er at styrke borgerne i at mestre deres hverdag, engagere dem i deres lokalsamfund og ikke mindst at skabe relationer med hinanden på tværs af både geografi, generationer og uddannelsesbaggrund. Slagelse Bibliotekerne stræber efter, at arrangements-paletten indeholder elementer af både oplysning og inspiration ved at koordinere indsatserne i vekslende temaer gennem året. Derudover er effektiv borgerinddragelse et element, biblioteket hele tiden forsøger at blive bedre til.

Fokus på borgerinddragelse
I det aktuelle tema, Din Provins – anno 2017, har man eksempelvis inviteret borgerne til at fotografere og fortælle om deres eget lokalområde. Borgerne er blevet opfordret til at fange specielle og smukke motiver fra provinsen med kamera for derefter at sende dem ind til os. Borgerne har i høj grad engageret sig i at tage en imponerende mængde billeder, som Slagelse Bibliotekerne efterfølgende har brugt i en omfattende udstilling på Slagelse, Skælskør og Korsør bibliotekerne. Udover at få synliggjort hvor borgerne ser det særlige, unikke og smukke ved deres provins, har det også været særdeles belønnende at inkludere borgerne i selve produktionen af Fang din provins-udstillingen.

Tanker og billeder fra provinsen
Som supplement til udstillingen har vi desuden været glade for at kunne præsentere temahæftet DIN PROVINS – tanker og billeder fra provinsen. Heri har fremtrædende personer med tilknytning til Slagelse Kommune og provinsen, bl.a. Cecilie Frøkjær & Jens Blendstrup, bidraget med refleksioner om, hvad provinsen har betydet for dem. Ønsket med dette hæfte har været at tage pulsen på Slagelse Kommune og sætte et flervinklet fokus på provinsen på både godt og ondt. Vi kan glædeligt konkludere, at brugerne har taget meget godt imod temaet og dertilhørende arrangementer, udstillinger og ikke mindst temahæftet, som vi på baggrund af stor efterspørgsel har været nødt til at sende til genoptryk. Der har desuden været foredrag med bl.a. kommunalforsker Roger Buch og forfatter Knud Romer, ligesom der har været afholdt paneldiskussion med lokale projektledere og politikere som startskud til det kommende kommunalvalg.

Uddrag fra provinsfortælling af Cecilie Frøkjær
“Slagelse. Hjem – engang. Men stadig hjemme. Jeg kigger ud på nybyggeri, som jeg forestiller mig huser pendlere, der har købt lige op af banelegemet af den grund. På denne her perron hentede jeg kærester og efterskolevenner og vinkede farvel igen efter alt for korte weekender. Her stod jeg selv på tog i alle retninger.
Vi forlader perronen og krydser broen over vejen, der gik mellem min folkeskole og mit hjem. Engang skrev en veninde og jeg navne med kridt på muren lige under skinnerne. Hver gang jeg er i byen og kører under broen, tænker jeg på, om det stadig står skrevet. Og at jeg skal huske at tjekke ved lejlighed. Sådan tænker jeg på 33. år. Det er godt at have steder, man har lyst til at vende tilbage til.”

Uddrag fra provinsfortælling af Jens Blendstrup
“Overfor københavnere siger jeg her er billigt at bo. Overfor naturelskere siger jeg det er pga. havet. Overfor havnearbejdere siger jeg det er pga. alle de gamle kraner og skibe. Og overfor folk der er bange for terror siger jeg her er fredeligt (..). Korsør er anderledes. Mere rå. Det er en pendlerby. Men jeg holder meget af egnen. Jeg kan godt li dialekter. Og jeg kan godt li at bo lidt på afstand af det hele. Ikke for langt borte, for guds skyld. Men lidt. På den måde er der altid en rejse, der skal overstås før jeg er fremme i det de kalder centrum. Det passer mig fint. Så kan jeg komme ind med 4 toget, og være naiv og provinsagtig. Det giver også et frisk blik på hovedstaden. Men på en måde er provinsen jo også et centrum. Den er centrum i dit liv. Der du trækker vejret størstedelen af tiden. Der hvor du kan slappe af og føle dig hjemme. Og det er immervæk også noget.”

– Slagelse Bibliotekerne bruger i høj grad temaerne som springbræt til at tænke ud af boksen og prøve nye metoder og tankegange af, og udvikler løbende nye koncepter og tilgange til arrangementer – både selvstændigt og i samarbejde med det øvrige erhvervs- og kulturliv. Det har vist sig at være et effektivt tiltag, og biblioteket har haft stor succes med at indgå nye samarbejder. Det har blandt andet resulteret i topkarakterer, når bibliotekets brugere har evalueret arrangementerne.

BENJAMIN BROEN, Slagelse Bibliotekerne

 

Fakta om Slagelse Bibliotekerne
Kommunen har ca. 78.000 indbyggere, og Slagelse Bibliotekerne består i dag af tre betjente biblioteker i henholdsvis Slagelse, Skælskør og Korsør samt to bibliotekspunkter i Vemmelev og Dalmose Dagligbrugs.
I 2016 havde Slagelse Bibliotekerne knap 300.000 besøgende med et udlån på 600.000 fysiske materialer. Vi holdt i alt 175 arrangementer fordelt på 46 for børn og 129 for voksne.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...