Kunsten og os – Kultur & Identitet

Skrevet af

Martin Lundsgaard-Leth

18 oktober, 2011
Den kan ses som finkulturel, men er helt nødvendig og den giver os indsigt, nærvær og selvforståelse. Et par meget engagerende indlæg om kunstens betydning overlod ikke nogen i tvivl: kunstoplevelser som ballet og teater er vejen til idsigt og egen identitet. Anne Middelboe Christensen, uddannet dramaturg, teateranmelder ved dagbladet information og bl.a. forfatter til bogen "Sylfiden lever – om en af ballethistoriens mest elskede skikkelser" – lagde i sit oplæg “Scenekunsten sætter sig i kroppen” ud med et overordnet bud på kunstens lykkelige paradoks. Forstået derhen, at selvom kunsten er uden målbar nytteværdi er kunsten nødvendig, fordi kunsten er samfundets forsøg på selvfortolkning. De værdier, som ligger bagved den kunstneriske skaben er medfølelsen, medmenneskeligheden samt stræben efter ny (selv-) forståelse af den verden, vi er en del af.
 
Det særlige ved ‘live arts’ (teater, koncerter og oplæsning) er nærværet eller det, at opleve et menneske direkte. Prøv derfor at undgå “skærmens filter”, opfordrede Middelboe. Der går noget tabt, når vi ikke, med alle sanser, er tæt på scenen. Hun spurgte: Hvor svært det kan være, når “du har en krop, og jeg har en krop”? Teatret er et “sansebombardement” for øjet i form af scenografi, kostumer, lys, projektioner, video. Og for øret med stemmer, musik, lyd. For næsen med lugten i rummet – og for huden via varmen/kulden. Og endelig for stemningen med følelsen. Det er scenekunstens privilegium at være uden varemærke. Scenekunsten har i stedet uforudsigelighedens gave.
 
Anne Middelboe Christensen fremholdt, at biblioteket er et fri-rum, hvor man af “en overbærende bibliotekar”(som på Frederiksberg Bibliotek i Anne’s barndom) kan finde eller blive guidet frem til scenekunstens tekster, musik og film. Ikke mindst væsentligt i de lukningstruede mindre biblioteker, at der er bibliotekarer, der kommer en i møde med et “kan jeg hjælpe?”. Hun fandt, at bibliotekets lokaler også kan bruges til opførelse af live-forestillinger, koncerter og oplæsninger som en vigtig måde at få kunsten ud i landet på.
 
Anne Middelboe Christensen visualiserede i øvrigt meget sigende sit entusiastiske budskab om kroppen i scenekunsten med klip fra filmen West Side Story (1961) samt forskellige eksempler på ordløs dansekunst med blandt andre Kitt Johnsons i dansesoloen Rankefod (2005).
 
Herefter fulgte en stand-up lignende fortælling af Lars Romann Engel, der til daglig er teaterchef og instruktør ved HamletScenen i Helsingør. Engel gav på en ypperlig måde en regulær idéhistorisk gennemgang af Hamlet-skikkelsen. Hvorfor Shakespeares satte Hamlet på scenen i 1603, og hvorfor han stadig er god at reflektere sammen med i dag. Stykket Hamlet handler simpelthen om de spørgsmål, der fik særligt gode vækstbetingelser efter Martin Luthers opgør med den katolske kirke: Hvem er jeg? – Hvor kommer jeg fra? – Hvor er jeg på vej hen? Og HamletScenens vision er at skabe en scenekunst, der – med Shakespeare som ballast – på nye måder inviterer sit publikum til reflektion om egen/den menneskelige eksistens og identitet.
HamletScenen, der fungerer som et egnsteater med lokale tilskud, har til dato produceret Prins Hamlet om ‘fusions-familier’ og seksualitet til et ungt teaterpublikum, og Kong Hamlet (senior-identitet) til de modne teatergængere. Disse stykker opføres i hele landet, se mere på www.hamletscenen.dk.
 
Afslutningsvis kastede de to kunstformidlere sig ud i en medrivende samtale – med indspark fra salen – om kunstens uomtvistelige nødvendighed.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...