Læring, kunst og kultur i Sønderborg

Skrevet af

Hellen Niegaard

17. december, 2013

Biblioteket i Multikulturhuset vurderes som så interessant, at det, da Fonden Realdania og Kulturstyrelsens fælles Modelprogram for folkebiblioteker for nylig uddelte priser, var en af de tre prismodtagere. Prisen var en heldags workshop ved Signal Arkitekter til hver af de tre modtagere.

Skønt det kommende Multikulturhus-projekt kun er i en indledende fase, ligger allerede nu en række ting fast omkring projektet. Det skal placeres ved Alssund, langs med Nørre Havnegade, som del af Sønderborg Kommunes nye store Byens Havn-kvarter på 55.000 m2. Tæt på den gamle bykerne, ved Christian X’s Bro, som binder Sønderborg sammen og lige over for Alsion med bl.a. Syddansk Universitet. Dets omfang bliver på ca. 5.500 m2 inkl. det gamle Ewers Pakhus på omkring 700 m2.

Alt det fremgår af den masterplan for området, som den verdenskendte arkitekt Frank Gehry i 2007 lavede for kommunen. Rammerne for planens indhold er siden blevet yderligere uddybet af en Designguide udarbejdet af Juul/Frost Arkitekter i 2010. Guiden skal sikre helhed og fungere som et værktøj for alle områdets bygherrer. Den anviser bl.a. designmæssige retningslinjer og kvalitetsmål, som områdets mange enkeltbyggerier, herunder Multikulturhuset, skal følge i forbindelse med realiseringen. 

Partnerskaber
Kommunen – og ikke mindst bibliotekernes leder, stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen – har allerede i nogen tid arbejdet med indhold i det nye Multikulturhus. Poul Valdemar Nielsen, direktør for Fonden Koncertsalen Alsion og tidligere også leder af kommunens Center for Kultur, som også skal bo i Multikulturhuset, er projektleder.  

Andre partnere og aktører i huset forventes at blive kommunens Kunstskole og Deutsche Bücherei Sonderburg, det selvejende lokale tyske bibliotek.

Derudover etableres et tæt samarbejde med den nærliggende nye Kunsthal. Partnerskaber og nye samarbejdsprojekter vil i det hele taget i langt højere grad end tilfældet er i dag karakterisere det kommende bibliotek og dets tilbud, fortæller Carsten Nicolaisen under en rundvisning på havnen i sommer.

Arealmæssigt har biblioteket brug for minimum 3.200 m2  i nettoareal, så reelt er der tale om en pæn del af multikulturhuset. I det tal indgår også en multisal og et udstillingsrum. Salen bliver i modsætning til Alsions koncertsal en intimscene med plads til max. 150 personer.

Et af de områder, hvor biblioteket forventer at kunne drage stor fordel af de nye samarbejdspartnere, er netop i forhold til det performative rum og til udstillinger. Her satses meget på et stærkt samarbejde med Kunstskolen på flere planer. Man skal kunne tilbyde helt anderledes professionel udstillingsvirksomhed end hidtil og trække på skolens specialister og kræfter som kuratorer. Netop det at hive en stribe nye kompetencer ind, er noget Sønderborg Bibliotek allerede i dag prioriterer og benytter sig af, fortæller Carsten Nicolaisen: “Hvor vi har haft svært ved at rekruttere nyuddannede fra IVA (Det Informationsvidenska­blige Akademi, tidligere Danmarks Biblioteksskole), så går det fint med både it- og mediefolk. De er ofte meget interesserede i at arbejde med os på biblioteket. Bl.a. fordi vi kan tilbyde dem et stort og nærværende publikum, nemlig vores store brugergrupper. Det aspekt tænker vi meget i, når vi rekrutterer i dag; vi har sågar en religionshistoriker, som f.eks. har haft øje for de store mængder af ‘ringridningsdokumenter’ biblioteket ligger inde med og for en digital inddatering og nyformidling af dem”.

Vision og rumprogram
Vision og rumprogram for Multikulturhuset er udarbejdet i 2011 i samarbejde med Rosan Bosch, kendt fra bl.a. Hjørring Bibliotek (2008), som hun designede sammen med Rune Fjord. Heraf fremgår det, at bibliotekets funktioner skal indrettes i overensstemmelse med de fire rum, anbefalet i 2010-rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet for udformning af fremtidens bibliotek.

“Et hus med en særlig tiltrækning for unge og børnefamilier”, lyder en af visionerne for Multikulturhuset. Det skal med sine kulturinstitutioner og organisationer under ét tag – alle med fokus på læring, kunst og kultur – understøtte forskellige aktiviteter. Fra informationssøgning, foredrag, kurser, events, kreativt arbejde og eksperimenter til leg og en formidling, som “pirrer nysgerrigheden og udfordrer sindet med nye indtryk og sammenhænge”.

Kulturhuset skal være et naturligt ‘tredje sted’ og samlingssted for byens borgere, som på helt uformel vis danner ramme om dagligdagen og sætter lokalsamfundet i udvikling – en udviklingsdynamo for byen og regionen.

Fra ZEROVILLE til bogparadis
Carsten Nicolaisen nævner også andre elementer, som skal karakterisere det nye hovedbibliotek. Et er som nævnt formidling i samarbejde med eksterne partnere, og et andet er interaktive formidlingsformer. Til at illustrere dem begge fremhæver han Zeroville – et helt nyt element i biblioteket og bibliotekets bidrag til Sønderborg Kommunes miljøvision om at være CO2neutral i 2029. Et anderledes formidlingsunivers for ny viden om miljø og bæredygtighed og samtidig en interaktiv arena for fantasi og nye idéer, etableret i en familiekontekst som et samarbejde mellem hovedbiblioteket og ProjectZero. 

Et tredje element, og noget Sønderborgs stadsbibliotekar selv lægger stor vægt på i samtalen med Danmarks Biblioteker, bliver formentlig ‘bogbiblioteket’ – et paradis for elskere af den trykte bog. Og lyder det  altmodisch, så bliver det langt fra tilfældet. “Idéen bag det udspringer sådan set af flere forhold. Vore faste brugeres klare begejstring for bogen som medie og en voksende erkendelse af, at vi i vores iver og fokus på de digitale muligheder glemmer de fysiske bøger og overser den betydning, de fortsat har. Det skal ikke ses som bagstræberi eller forsigtigper-attituder. Men det er slående, at f.eks. Svendborg Bibliotek som vi ofte sammenligner os med, og som modsat mange andre biblioteker fortsat har bøger fra gulv til loft, også har højere udlånstal med baggrund i deres store bogsamling”. Den helt store udfordring består så i, uddyber stadsbibliotekaren, at nytænke bogbiblioteket – og at kombinere det med brugernes, foreløbigt stilfærdige, men klart voksende brug af bibliotekets e-bogsressourcer – bl.a. eReolen.dk og eBib.dk.

Endnu er det hele kun på idéplan, men lige om lidt tager man for alvor fat på at konkretisere projektet og analysere de mange muligheder nærmere; kommunen har netop valgt en bygherrerådgiver til det.

Designworkshop og proces
I juni i år afviklede biblioteket dels et større seminar, hvor personalet under vejledning af en af ophavsmændene til firerums-modellen, Dorte Skot-Hansen, forsker og institutleder ved IVA, arbejdede med netop denne model. Dels designworkshoppen med Signal Arkitekter. Også her arbejdede man med modellen som afsæt, men denne gang var de deltagende repræsentanter for alle bibliotekets interessentgrupper. Alt i alt en lærerig dag med spændende diskussioner om hvordan Multikulturhuset i samspil med brugerne kan skabe den bedst mulige ramme for læring, kunst og kultur, lyder skudsmålet for dette seminar.

Nu skal man så i gang med en idé- og forslagsfase og efterfølgende analysere det input, den giver. Derefter følger projekterings- og detaljeringsfasen, inden man når til udførelsesfasen. Ifølge byrådets vedtagelse og anlægsbudgettet skal Multikulturhuset åbne i 2017.

“Tre ting ser jeg og biblioteket meget frem til. At vi gennem vores analyser og brugerdialog når frem til konkrete bud på indhold og servicefunktioner. Dernæst at vi for alvor kan fortsætte den diskussion, vi så småt startede med Rosan Bosch om husets indretning og inventarets designmæssige og visionære udtryk, og endelig kommer så arbejdet med at få formuleret en ny, slagkraftig fælles kulturprofil”, siger Carsten Nicolaisen.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...