Læse- og livsstilsændring på IBC Aabenraa

Skrevet af

Per Christiansen

13 april, 2015

Hvis man ikke er den store læser af skønlitteratur, kan det at begynde at læse, være en ligeså stor udfordring, der skal mestres, som hvis man af helbredsmæssige grunde tilrådes at begynde at dyrke motion. Især hvis man mest er sofa-typen, der aldrig har lukket døren op til et fitnesscenter eller en bog. I begge tilfælde kan man tale om, at man skal foretage en livsstilsændring.

Læsning med Unge i centrum
Aabenraa Kommune er en af de 12 modelkommuner i kulturministerens Danmark Læser-kampagne. Sammen med undervisningstilbuddet Unge i Centrum på IBC Aabenraa har kommunens læse-projekt skabt nye læsere hos en målgruppe, der er meget anderledes end den traditionelle biblioteksbruger. Projektets afsluttende undersøgelse viser, at 58% procent af kursisterne på Unge i Centrum oplever, at de har ændret læsevaner og læser mere skønlitteratur, samt at hele 75% siger, at de vil anbefale skønlitteratur til deres venner.

Unge i Centrum er et SU-berettiget uddannelsestilbud til unge mellem 18 og 29 år, der endnu ikke er kommet i gang med en uddannelse, eller som er begyndt på en uddannelse eller i en læreplads, og er droppet ud. En del af de unge har fået en svær start i livet. Der undervises på almen voksenundervisningsniveau (AVU), der er sammenlignelig med 8.-10. klasses niveau i folkeskolen. IBC Aabenraa har skabt undervisningstilbuddet Unge i Centrum på IBC Aabenraa i samarbejde med Jobcenter Aabenraa.

Skønlitteratur med et twist
I projektet har man gennemført en række utraditionelle aktiviteter omkring skønlitteraturen sammen med de unge for at skabe læseglæde og læselyst. Vi fravalgte bare at dele bøger ud som metode, da vi designede Aabenraas Danmark Læser-projekt. I stedet valgte vi at arbejde for at skabe gode relationer mellem forfattere, rappere, skuespillere, undervisere, bibliotekarer og de unge gennem spændende aktiviteter omkring skønlitteratur. Vi kalder det skønlitteratur med et twist inspireret af sundhedscoach Chris MacDonald. Det, der kendetegner Chris MacDonald, er, at han er en inspirerende formidler, og han har en evne til at formidle vigtige budskaber uden løftede pegefingre.

Det centrale i projektet har været, at de unge skulle opleve smittende begejstring fra forfattere, skuespillere, rappere, undervisere, bibliotekarer og andre unge. På samme måde, som når Chris MacDonald, i kraft af den han er og hans karisma, får danskere op af sofaen og i gang med at dyrke motion. Vi har med projektet visket tavlen ren for dårlige oplevelser og tidligere nederlag i skolen med hensyn til læsning af skønlitteratur, så de unge har kunnet starte på en frisk og begejstrende oplevelse med skønlitteratur.

Ambassadører, aktiviteter og fællesskab
Personale fra Aabenraa Bibliotekerne har sammen med undervisere og unge fra IBC’s Unge i Centrum dannet projektets arbejdsgruppe. Det har været afgørende for projektets succes, at de unge selv har været med i arbejdsgruppen. Det har skabt forankring, ejerskab og en masse engagerede ambassadører. Arbejdsgruppen har stået for detaljeplanlægning og gennemførsel af projektets 10 hovedaktiviteter.

Projektaktiviteterne har blandt andet været Litterært Orienteringsløb, Rap-værksted med de unge, hvor rapperen Oliver Ravn hjalp de unge med at skrive deres egen rap samt et to dages Skriveværksted for de unge, hvor forfatteren Robert Zola Christensen hjalp de unge i gang med at  skrive noveller. De unges noveller er blevet skrevet på en gammel bil, Novellebilen, og inde i bilen kan man synge på med de unges rap. Bilen kan efter projektperioden lånes af kommunens institutioner.

De unge har også sammen med undervisere og bibliotekspersonale været til spinning i et fitnesscenter, hvor en skuespiller samtidigt dramatiserede tekster af Rune T. Kidde. Mødet med forfattere og fælleslæsning med læseguide har sammen med 1,5 times læsning hver uge for alle også været vigtige aktiviteter.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...