Læsekampagnen #barelæse indtager Instagram

Skrevet af

12. oktober, 2021

Mere end 1.600 fotos blev delt under hashtagget #barelæse i bibliotekernes nye sommerlæsekampagne. Evalueringen viser, at sociale medier og et bredt bibliotekssamarbejde kan være vejen frem i forhold til at skabe nye litteratursamtaler og mere interaktion med læserne.
S
ommeren over har det bugnet med skønne læsebilleder på Instagram, hvor læsere i hele Danmark har deltaget i bibliotekernes læsekampagne: #barelæse, der blev afholdt for første gang.

Kampagnen løb fra 10.juni til 8.august og bestod af en mængde formidlingsindhold samt en læsekonkurrence, der kårede tre vindere ud fra deres bedste læsestunder. Mere end 50 biblioteker fra hele landet deltog i kampagnen. På baggrund af kampagneevalueringen fremhæves her udvalgte pointer fra arbejdsgruppens udvikling og afvikling af kampagnen.

Læsekampagne med nationalt afsæt
Kampagnen #barelæse er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af Københavns Bibliotekers fælles digitale redaktion, Litteratursiden, eReolen, Centralbibliotekerne og Aarhus Internationale Litteraturfestival LiteratureXchange. Derudover blev der undervejs afholdt et åbent redaktionsmøde, hvor biblioteksmedarbejdere fra en lang række biblioteker fra hele landet deltog. Det efterfølgende kampagnemateriale blev delt via centralbibliotek.dk, og i udviklings- og konkurrenceperioden foregik løbende dialog og videndeling i en fælles Facebookgruppe.

Internt fra kollegaerne rundt om i landet har der været positiv feedback på måden at samarbejde på, det gennemarbejdede visuelle materiale bestående af fotos og grafik samt de gode tips og tricks, som arbejdsgruppen har delt undervejs, så bibliotekerne f.eks. kunne lave sine egne reels i Instagram. 

Kampagnekoncept med gennemslagskraft på SoMe
Formålet med kampagnen var først og fremmest at engagere læserne i at dele deres bedste læsestunder, hvor de end befandt sig i sommerlandet. Samtidig var det arbejdsgruppens ønske at afprøve en ny måde at samarbejde på og sætte retning for en ny national læsekampagne. Ved at skabe et fælles koncept og nye interne og eksterne samarbejdsrelationer samt et kampagnemateriale med en både tydelig og fleksibel ramme, der kunne versioneres lokalt, lykkedes det at skabe en synlig gennemslagskraft på digitale og sociale medier.

For at sikre en enkel og klar indgang for brugerne og i pressematerialet fungerede Litteratursiden.dk som overordnet hovedside eller landingsside for kampagnen, hvor man kunne læse mere om konkurrenceregler og finde inspiration til sommerens læs-ning. Det fælles indhold bestående af bl.a. en overordnet side om kampagnen og konkurrencen samt interviews med jurymedlemmerne kunne hentes lokalt via BPI, bibliotekernes interne delingsfunktion til web-indhold. Hertil kunne der bygges ovenpå med mere lokalt indhold, som så igen kunne deles, så endnu flere kunne få glæde af det. Bl.a. lavede Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne den humoristiske quizz-artikel ”Hvilken type sommerlæser er du?”, der blev delt og læst flittigt på tværs af landet.

Ambassadøreffekten giver opmærksomhed
Kendte navne i front for en kampagne er altid effektivt. Ved at få kendte medlemmer i konkurrencejuryen var ønsket både at skabe kampagneambassadører og inddrage forskellige og interessante fagligheder i forhold til læsning. Derfor faldt valget på Imran Rashid, læge og digital sundhedsekspert, Julie Rasmine Larsen, cand.mag., tekstforfatter og bogblogger under navnet Litfix, samt Anita Tejlgaard, bibliotekar i Københavns Biblioteker og Instagram fotograf.

Der har undervejs været positiv respons fra forlag, der gerne ville sponsorere bogpræmier til læserne, samt fra bogbloggere og andre på sociale medier, der har fundet #barelæse-konceptet inspirerende og sjovt at deltage i.

Hashtags som ringe i vandet
En Google-søgning viser 5.100 søgeresultater på #barelæse, og på Instagram blev det til i alt 1.687 taggede fotos samt en lang række Stories, Facebookopslag og artikler. Rundt om i landet har der desuden været fysiske udstillinger på enkelte biblioteker, samt presseomtaler i flere byer.

Bibliotekernes digitale formidling skal møde læserne der, hvor de er. Og det er ikke altid på vores egne platforme. Derfor var der fokus på at inddrage flere forskellige kanaler og sociale medier og forsøge at lade budskabet sprede sig som ringe i vandet. Instagram er et medie, der i særlig høj grad anvendes til at søge inspiration, og hvor der allerede deles masser af boganbefalinger og læseinspiration. Målet var at tappe ind i det eksisterende community og inspirere endnu flere til at tage del i læsefesten – og at opleve bibliotekerne som en kilde til inspiration.

Louise McHenry, SoMe-ansvarlig i Københavns Biblioteker, fortæller om valget af Instagram til kampagnen: “Vi ser, at Instagram i stigende grad er det sociale medie, hvor vi har størst succes med at skabe samtaler om litteratur og interaktion med læ-serne – særligt Stories og humoristiske Reels giver høj interaktion, nye følgere og positiv respons. Det var derfor vigtigt for os, at kampagnen også udnyttede nogle af de mange muligheder i Instagram Stories – og jeg ser, at der er et endnu større potentiale, som vi kan arbejde videre med.”

Aktivitet trods sommerferie
Det kan være svært at holde liv i de digitale kanaler over sommeren, og særligt på de sociale medier det kan koste på engagement og forringe algoritmen, hvis man holder pause for længe med at poste og være aktiv. Derfor var kampagnematerialet med fotos og andet visuelt materiale også tænkt som en hjælp til at sikre, at der var konkret indhold at dele på de lokale kanaler, men også fordi det var nemt at skabe sit eget lokale indhold med inspiration fra det fælles.

“Vi oplevede, at det var en stor fordel at have forberedt så meget formidlingsindhold til de sociale kanaler inden ferietiden satte ind og kollegaer på skift måtte tage SoMe-vagten. Der var derfor langt større aktivitet og visninger af indhold på vores kanaler i de to måneder kampagneperioden varede end de forudgående to måneder – og markant flere opslag, visninger og interaktioner end i samme periode året før”, siger Louise McHenry.

 #barelæse til næste sommer?
Selv om konkurrencen er slut for denne gang, deles der fortsat opslag på hashtagget på Instagram, hvor læseglæden lever videre. Håbet er at succesen med en fælles brugerengagerende læsekampagne for voksne kan videreudvikles og gentages næste sommer.

En vigtig læring er, at planlægning og intern kommunikation i god tid er afgørende. Men også eksternt skal der tid til at budskaber breder sig og nye digitale traditioner kan tage form. I evalueringen har en anonym blandt andet skrevet: “Vi opdagede for sent, at kampagnen var i gang. Vi ville gerne have været med. Synes, det var et super koncept, så det skal da fortsætte, så det for alvor kan sætte sig fast hos personale og brugere. Lidt ligesom #septemberbøger på Instagram.”

Christian Bache Randing er udviklingskonsulent på Gentofte Centralbibliotek og koordinator for indsatsen om at skabe nationale formidlingstiltag og læsekampagner for voksne og er klar til #barelæse 2022. Han forklarer: “En effektfuld læsekampagne bør være let afkodelig, engagere læsere og nå bredt ud på flere kanaler – alt sammen noget, vi så lykkedes med #barelæse-kampagnen. Sommeren er desuden et oplagt tidspunkt for bibliotekerne til at gå sammen om et fælles budskab, da mange borgere besøger både deres lokalbibliotek, bruger eReolen og måske også møder andre biblioteker rundt i sommerlandet. Vi ser, at der er mange interessante læringserfaringer at bygge videre på fra #barelæse og håber, at kunne arbejde videre med konceptet sammen med arbejdsgruppen og de øvrige centralbiblioteker om at komme endnu bredere ud med en fælles læsekampagne næste sommer.”

Se mere på litteratursiden.dk/barelaese og på Instagram under #barelæse

SIDSEL OVERBY HARTLEV, projektleder Københavns Hovedbibliotek.

 

 

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

I 2015 blev den gamle kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent område nær bymidten og tæt på stationen – der står foran en ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...