Læselyst og fællesskaber. Alle skal med

Skrevet af

Nina From Jensen

13 august, 2020

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre er åben for ansøgninger. Frist 15. september.

Årets strategiske indsatsområde er Læselyst og læsefællesskaber for alle. Som noget nyt skal der indgås samarbejder med skabende kunstnere i udviklingsprojekterne. Ansøgningsfrist: tirsdag 15. september.

Fokus på læsning
Der er i disse år et stort fokus på læselyst, litteratur og læsefællesskaber i Danmark – både på landets folkebiblioteker, men også i Kulturministeriet. Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre er derfor i år også fokuseret på at understøtte videreudviklingen af bibliotekernes og læringscentrenes gode arbejde med læselyst.

Folkebibliotekerne er helt essentielle institutioner, når det handler om at stimulere læselyst, skabe fællesskaber og øget deltagelse blandt landets borgere. Der er allerede mange gode erfaringer og velunderbyggede metoder til, hvordan litteraturen og læselysten pirres hos både børn, unge og ældre på bibliotekerne, og nu er der med årets indsatsområde mulighed for at videreudvikle og afprøve nye metoder.

Alle skal med
Undersøgelser peger på, at læselysten fortsat er under pres. Danskeres læselyst er generelt under pres, og læsevaner ændrer sig med nye formater og formidlingskanaler. Bogens og litteraturens vilkår 2019 fra Bogpanelet viste, at 40% af danskerne ikke har læst skønlitteratur de seneste tre måneder. Udviklingen tegner også et mønster, hvor flere og flere danskerne læser med lavere hyppighed end hidtil. Derfor har årets indsatsområde Læ-selyst og læsefællesskaber for alle netop fokus på, at læselysten skal vækkes hos borgere i alle livets faser – også hos dem, der normalt ikke opsøger litteratur og læsning af sig selv.

Læselyst og fællesskaber – både analogt og digitalt
Corona-krisen har i høj grad sat blus under det digitale bibliotek og vist potentialet i både formidling, fællesskab, deltagelse og kulturelle oplevelser i den digitale verden. Der er derfor skabt mulighed for at søge tilskud til både fysiske og digitale udviklingsprojekter. 

Bibliotekerne kan med ansøgninger til puljen arbejde bredt med både formidlingsformatet og med læse- og litteraturbegrebet. De enkelte biblioteker kan dermed tilpasse udviklingsprojekterne og målrette de anvendte metoder til de grupper, der arbejdes med.

Sammen om at sætte skub i læselysten
Læselysten skal i de projekter, der søges tilskud til, stimuleres i et samarbejde mellem biblioteker og samtidig inddrage forfattere, kunstnere m.m. Inddragelsen af forfattere og kunstnere sker på baggrund af en opfordring fra Danmarks Biblioteksforening.

Formålet med inddragelsen er blandt andet, at landets biblioteker via projekterne kan bidrage til at afbøde nogle af konsekvenserne af corona-krisen for kulturlivets professionelle aktører. Samtidig giver tiltaget mulighed for, at faglighederne i samarbejde kan berige projekterne og arbejde innovativt med læselyst og litteraturformidling, som er en fælles kernesag.

Det er op til det enkelte projekt at vurdere, hvorvidt samarbejdet med forfattere og andre skal være enkeltstående formidlingsaktiviteter og arrangementer, eller om det skal være mere forpligtende samarbejder om eksempelvis konceptudvikling.

Formålet med indsatsområdet er at understøtte kulturel aktivitet og fællesskaber om litteratur og læsning. Puljen støtter både digitale og fysiske formidlings- og fællesskabsaktiviteter med udgangspunkt i læsning og litteratur.

 Læs mere om puljen og hvordan der søges tilskud på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kortlink.dk/slks/27mcb.

Artiklen er fra Danmarks Biblioteker nr. 4, 2020.
 

 NINA FROM JENSEN er konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...