Læser dit barn?

Skrevet af

Louise Agger Nexø

16 oktober, 2017

Danske børn læser mindre i fritiden end for syv år siden. Især piger har ændret deres læsevaner og læser mindre i fritiden. Til gengæld bruger de mere tid på nettet. Sådan lyder den måske vigtigste konklusion i den største undersøgelse af danske børns læsevaner, Børns læsning 2017, der nogensinde er lavet.

Faldet i tid brugt på læsning skyldes primært pigerne. I 2010 læste 68% af pigerne mindst flere gange om ugen, mens det var 53% af drengene. I 2017 er tallene faldet til henholdsvis 59% for pigerne og 52% for drengene.

I alt har 8.721 elever fra 3.-7. klasse fordelt på 110 forskellige grundskoler i hele landet deltaget i undersøgelsen. At børn læ-ser generelt mindre i fritiden, viser udviklingen fra 2010-2017 med et samlet fald på 5%. Børn bruger i dag mere tid på sociale medier og web-tekster end på at læse bøger. Ph.d. Stine Reinholdt Hansen fra Læremiddel.dk har sammen med Stig Toke Gissel og Morten Rasmus Puck stået for undersøgelsen, som matcher en  lignende, som Reinholdt Hansen gennemførte i 2010.
 

Om undersøgelsen
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Tænketanken, videncentret Læremiddel.dk, Nationalt Videncenter for Læsning og Københavns Biblioteker, og involverer desuden samarbejde med CB-bibliotekerne. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, DB’s Fond og af Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond.

Undersøgelsen af børns læse- og medievaner er en del af et større projekt En generation af stærke læsere: Greb til læselyst, der skal gøre bibliotekerne klogere på, hvordan børns læselyst stimuleres bedst. Og øge fokus på bibliotekernes betydning for børns læsekompetencer særligt i samarbejde med skolerne.

Hent undersøgelsen her:  http://llk.dk/0toli4.

Next Step – Kvalitativ opfølgning
Den nye kvantitative undersøgelse, Børns læsning 2017, er kun første skridt i projektet. Anden del er en kvalitativ undersøgelse, hvor vi dykker ned i de kvantitative findings og bl.a. undersøger, hvordan målgruppen oplever og bruger biblioteket i dag. Undersøgelsen gennemføres af Lærermiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning. Der udgives en samlet rapport primo 2018 med både de kvantitative og kvalitative resultater.

Viden- og praksisforløb
Sidste del af projektet handler om at få ny viden og indsigter ud at arbejde på bibliotekerne. Det sker med to sammenhængende workshops og et mellemliggende praksisbesøg, hvor kolleger fra forskellige biblioteker besøger hinanden og lærer af hinandens arbejde med børn og læsning. Hvert deltagende bibliotek kan sende 1-2 deltagere til forløbet, som kører i februar og marts 2018. Vil du deltage eller vide mere, send en mail til lan@fremtidensbiblioteker.dk.
 

Louise Agger Nexø, projektleder, Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...