Læser dit barn?

Skrevet af

16. oktober, 2017

Danske børn læser mindre i fritiden end for syv år siden. Især piger har ændret deres læsevaner og læser mindre i fritiden. Til gengæld bruger de mere tid på nettet. Sådan lyder den måske vigtigste konklusion i den største undersøgelse af danske børns læsevaner, Børns læsning 2017, der nogensinde er lavet.

Faldet i tid brugt på læsning skyldes primært pigerne. I 2010 læste 68% af pigerne mindst flere gange om ugen, mens det var 53% af drengene. I 2017 er tallene faldet til henholdsvis 59% for pigerne og 52% for drengene.

I alt har 8.721 elever fra 3.-7. klasse fordelt på 110 forskellige grundskoler i hele landet deltaget i undersøgelsen. At børn læ-ser generelt mindre i fritiden, viser udviklingen fra 2010-2017 med et samlet fald på 5%. Børn bruger i dag mere tid på sociale medier og web-tekster end på at læse bøger. Ph.d. Stine Reinholdt Hansen fra Læremiddel.dk har sammen med Stig Toke Gissel og Morten Rasmus Puck stået for undersøgelsen, som matcher en  lignende, som Reinholdt Hansen gennemførte i 2010.
 

Om undersøgelsen
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Tænketanken, videncentret Læremiddel.dk, Nationalt Videncenter for Læsning og Københavns Biblioteker, og involverer desuden samarbejde med CB-bibliotekerne. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, DB’s Fond og af Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond.

Undersøgelsen af børns læse- og medievaner er en del af et større projekt En generation af stærke læsere: Greb til læselyst, der skal gøre bibliotekerne klogere på, hvordan børns læselyst stimuleres bedst. Og øge fokus på bibliotekernes betydning for børns læsekompetencer særligt i samarbejde med skolerne.

Hent undersøgelsen her:  http://llk.dk/0toli4.

Next Step – Kvalitativ opfølgning
Den nye kvantitative undersøgelse, Børns læsning 2017, er kun første skridt i projektet. Anden del er en kvalitativ undersøgelse, hvor vi dykker ned i de kvantitative findings og bl.a. undersøger, hvordan målgruppen oplever og bruger biblioteket i dag. Undersøgelsen gennemføres af Lærermiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning. Der udgives en samlet rapport primo 2018 med både de kvantitative og kvalitative resultater.

Viden- og praksisforløb
Sidste del af projektet handler om at få ny viden og indsigter ud at arbejde på bibliotekerne. Det sker med to sammenhængende workshops og et mellemliggende praksisbesøg, hvor kolleger fra forskellige biblioteker besøger hinanden og lærer af hinandens arbejde med børn og læsning. Hvert deltagende bibliotek kan sende 1-2 deltagere til forløbet, som kører i februar og marts 2018. Vil du deltage eller vide mere, send en mail til lan@fremtidensbiblioteker.dk.
 

Louise Agger Nexø, projektleder, Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...