Læsetimerne – en oase midt i kaos

Skrevet af

Lisbeth Bjørn Hansen

15 juni, 2012

Efter at have læst med en gruppe brugere af Den blå café under Socialpsykiatrisk Afdeling i Ikast, som en del af projektet Læselysten voks(n)er, kan vi se tilbage på rigtig mange gode stunder omkring fælles læseoplevelser.

Hele 12 gange, i perioden fra november 2011 til slutningen af februar 2012, har jeg læst med læsegruppen på Den blå café. Caféen besøges af mange forskellige mennesker, der alle har det til fælles, at hverdagene kan blive vanskelige at overskue og håndtere bl.a. på grund af angst, depression og lignende symptomer. Hver gang er jeg mødt op til det fælles kaffebord, som alle læsetimerne er indledt med, med en vis spænding. Hvor mange kommer der i dag? Hvordan vil de tage mod den valgte historie? Bliver det en god oplevelse for os alle osv.?

Metoden er altid den samme. Rummet indrettes med blomster samt et pænt antal fyrfadslys – til at give den rette stemning. Historien er kopieret til alle, så alle kan læse med, hvis de ønsker det. Fortællingen er gennemsnitligt på 10 sider.
Historien læses højt i et roligt tempo. Af hensyn til den ofte svigtende koncentration gør vi et ophold for ca. hver halve side og taler om, dels hvad vi lige har læst – og dels den deraf følgende association – som ofte giver anledning til at bringe forhold til debat, som fylder meget i tankerne hos de enkelte deltagere lige nu.

Stemningen har været god, tillidsfuld, og åben. Ikke fordi vi udelukkende har drøftet positive emner; tværtimod – flere har undervejs givet luft for mange af deres følelser – både positive og negative. Det har langt fra altid været historiens indhold, der har haft fokus, men derimod har den været igangsætter af en debat. Ofte har jeg oplevet, at det har virket forløsende, og læsegruppemedlemmerne har vist en glæde over at blive lyttet til.

Alt er acceptabelt: lige fra at man melder ud, at der er så meget kaos i ens hoved, at man blot deltager for hyggens skyld, men ikke kan bidrage med noget – til at man slapper så meget af, at man falder i søvn, eller at man kun kan deltage, hvis man holder en mobiltelefon i hånden.
At opleve at andre bekræfter, at de kan føle på samme måde som en selv, giver en god fornemmelse af ikke at være den eneste i verden med lige dette problem. Læsestunden varer en times tid, og vi giver os altid god tid, så alle kan komme til orde, og alle føler, at de bliver taget alvorligt.

Ud over at læsegruppens deltagere har givet udtryk for, at de – ofte mod forventning – har fået en god læseoplevelse, så har der samtidig hersket en stemning af tilfredshed med, at de i løbet af læsestunden oplever forhold, de kan håndtere. Modsat så mange andre ting i deres tilværelse, som de er nødt til at give op overfor. – Ingen tvivl om, at læsetimerne har givet en oase midt i deres til tider kaotiske liv.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...