LEGO Fonden inviterer danske biblioteker med i kampagnen: Skab en verden med leg

Skrevet af

10. maj, 2022
Download hele magasinet som pdf:

 LEGO Fonden har store ambitioner for ny global kampagne, der sætter fokus på leg, som en naturlig del af børns læring. Sammen med biblioteker, museer og andre kultur- og uddannelsesinstitutioner vil LEGO Fonden sætte læring gennem leg på agendaen i Danmark og verden over.

Leg understøtter læring og giver børn nye færdigheder. LEGO-brandet kan i år fejre 90-års fødselsdag. Det skal markeres, men ikke blot med lys og lagkage. I stedet har LEGO Fonden valgt at igangsætte den globale, partnerdrevne kampagne “Skab en verden med leg”. Landets bibliotekerne inviteres med i kampagnen.

Kampagnen rulles ud globalt i løbet af foråret og foregår gennem initiativer i samarbejde med lokale partnere. Formålet med indsatsen er at øge viden om og opmærksomheden på at skabe læring gennem leg. Skab en verden med leg skal oplyse om, hvordan leg understøtter udvikling af børns færdigheder. Derudover ønsker LEGO Fonden at give børn og voksne flere konkrete muligheder for oplevelser med leg og læring sammen.

Frirum, leg og familietid
Familier kan have stor gavn af mere leg. De fleste familier kan nikke genkendende til en hverdag, der ikke altid er så harmonisk, som man kunne ønske sig. For mange bliver hverdagen et spørgsmål om at få alting til at gå op i en højere enhed. Det er helt naturligt, som vores samfund et indrettet i dag. Men det efterlader ikke meget frirum til leg og familietid.

Det vil LEGO Fonden gøre op med gennem den nye kampagne. For hvordan vil verden ikke se ud, hvis familier brugte mere tid på at lege sammen, eller hvis samfundet var indrettet ud fra en mere livlig og nysgerrig tilgang til læring. Tænk hvis regeringer satte læring gennem leg som et centralt element i uddannelse, sundhed, miljø og sociale forhold.

– Med vores nye kampagne vil LEGO Fonden bringe familier tættere sammen og hjælpe børn med at udvikle deres færdigheder gennem leg. Leg er en helt essentiel del af en sund og glad opvækst for børn. Derfor vil vi skabe en bevægelse, der skal bære budskaberne hjem til familierne, og med tiden sprede kommunikationen til landets mange kultur- og uddannelsesinstitutioner og ud i samfundet, fortæller Kristine Mørch, Program Leder hos LEGO Fonden.

Partnerskaber for en bæredygtig bevægelse af læring gennem leg
Skal Skab en verden med leg lykkes, kræves fokus og tilslutning fra alle dele af samfundet, som har en relation til børn og udvikling og som ønsker at støtte op om LEGO Fondens budskab.

Med initiativet vil LEGO Fonden i første omgang i kontakt og samarbejde med forældre og omsorgspersoner, med museer og biblioteker, med naboskabsgrupper og NGO’er og andre non-profitorganisationer rundt om i verden. Gennem partnerskaberne er det tanken at flette legende læring ind i forskellige sammenhænge og inspirere familier til at finde nye måder at passe leg ind i deres hverdag.

– De partnerskaber vi opbygger omkring Skab en verden med leg er grundstenen i vores initiativ og skal hjælpe med at bære vores budskaber ud i verden. Gennem kommunikation og aktiviteter fra partnerne hjælper de med at oplyse om, at leg er helt afgø-rende for at hjælpe børn med at vokse op og trives, forklarer Kristine Mørch.

Mange institutioner særligt i Danmark har allerede læring gennem leg som et vigtigt element af deres virke. Derfor er der også allerede indgået partnerskaber under indsatsen, blandt andet med Dokk1, Nationalmuseet og Københavns Professionshøjskole.

Med initiativet vil LEGO Fonden forsøge at få disse og flere andre institutioner med som fortalere for læring gennem leg for på den måde at sprede budskabet og skabe en bæredygtig bevægelse, der når langt ud i samfundet og rækker langt længere ud en LEGO Fonden selv har mulighed for.

Aktiviteter og inspiration til social, aktiv og meningsfuld læring
LEGO Fonden har produceret forskellige elementer, som kan bruges af partnerne i deres respektive indsatser. Der er blandt andet udviklet et manifest for Skab en verden med leg, et katalog over idéer til læring-gennem-leg-aktiviteter, en fælles hjemmeside med materialer og viden og en masse kommunikationsmaterialer. Partnerne er meget velkomne til selv at udvikle aktiviteter eller arrangementer, som kan støtte op om læring gennem leg, ligesom de kan finde inspiration i aktivitetskataloget, der byder på alt fra rejsende legebusser til skyggespil og skattejagter.

Formålet med at skabe en masse aktiviteter på eksempelvis biblioteker og museer er at inspirere familierne til at fortsætte legen derhjemme. Aktiviteterne bidrager samtidig med øget selvtillid både hos børn og forældre eller omsorgspersoner, da det engagerer dem i sociale og meningsfulde aktiviteter sammen som familie. Derudover skal det være sjovt, så familierne får lyst til at skabe mere tid i hverdagen til legende læring.

Biblioteker – en unik mulighed for at bringe leg til lokalsamfundet
At kunne inspirere og aktivere de enkelte familier til mere læring gennem leg i hverdagen kræver et særligt engagement og forankring i lokalsamfundet. En styrke som især landets mange biblioteker besidder. Og ordene leg og læring er langt fra nye i biblioteksverdenen. At afholde legende begivenheder for nabolaget er derfor ikke fremmed for biblioteker, som altid har stået for at give muligheder til lokalsamfundet – også dem, som ikke selv har muligheder.

– I langt de fleste børneafdelinger på biblioteker er leg et vigtigt element. Der kan være alt fra oplæsning til teater og udklædning. Biblioteker har derfor mange års erfaring med at lave aktiviteter, der indebærer leg i en eller anden forstand. På den måde er Skab en verden med leg et helt naturligt initiativ at støtte op om fra langt de fleste bibliotekers side, fortæller Rolf Hapel, biblioteksspecialist og affiliate instructor hos Informationsskolen på University of Washington.

Ifølge Rolf Hapel er der på verdensplan over 400.000 folkebiblioteker. Fælles for dem er, at de har en social infrastruktur, som kan understøtte udvikling og nyt fokus i lokalsamfundet. Biblioteket er et fælles sted, hvor alle er velkomne uanset tro, holdning eller socialt lag. På den måde spiller læring gennem leg godt ind i de fleste bibliotekers ambition om at tilbyde kunstoplevelser og litteraturtilegnelser til alle dele af lokalsamfundet – også børnene.

Mange biblioteker har interesse i partnerskaber
Som Rolf Hapel forklarer, har mange biblioteker allerede lavet deres programmer for aktiviteter og arrangementer for foråret og sommeren. Derfor vil de muligvis først lave specifikke arrangementer i relation til Skab en verden med leg derefter. Dog er der ifølge Rolf Hapel allerede 214 biblioteker, som har tilmeldt sig en online workshop i april, hvor LEGO Fonden vil fortælle, hvorfor kampagnen er vigtig og giver inspiration til at udrulle initiativet i bibliotekssammenhæng.

– Leg har en unik værdi i sig selv. Leg kan ses som en livsytring på samme måde som andre litteratur- og kunstoplevelser. En måde for de yngste i samfundet at skabe mening og blive klogere på samfundet og livet. Leg som indlæringsform ­– og gerne i fællesskaber – er derfor meget relevant for bibliotekerne at tilbyde, uddyber Rolf Hapel.

Dokk1 bringer leg helt tæt ind på kroppen
Dokk1 er en af de første aktører i Danmark, som har indgået et partnerskab med LEGO Fonden omkring Skab en verden med leg. Dokk1 består af 19 biblioteker i Aarhus. Biblioteker, der alle har valgt at engagere sig i projektet.

– Vi er meget begejstret for initiativet fra LEGO Fonden. For os er leg helt essentielt for børns udvikling og den måde, vi er sammen som mennesker på. Derfor glæder vi os over i endnu højere grad at komme til at arbejde med stimulering af børnene gennem leg og læring i det fysiske rum, fortæller Marie Østergård, bibliotekschef i Aarhus Kommunes Biblioteker.

Skab en verden med leg bliver på Dokk1 startskuddet til en længere proces med mere leg. På biblioteket er der allerede planer om at skabe et årligt arrangement, der skal klæde borgere såvel som medarbejdere og hele Dokk1 på til leg. Der er ingen faste planer om aktiviteter endnu, men idéudviklingen er i fuld gang.

– Gennem samarbejdet med LEGO Fonden ønsker vi at få legen meget tættere ind på kroppen af vores besøgende og os selv. Vi har mange idéer og vil også benytte os af det netværk, vi får gennem partnerskabet. Det er utrolig spændende med vidensdeling, der går på tværs af landegrænser. Det er vi sikre på, der nok skal komme en masse gode initiativer ud af, forklarer Marie Østergård.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...