Lektier online

Skrevet af

14. februar, 2012

2011 har været et banebrydende år for Lektier Online. Projektets træge start i 2010 har taget revanche i 2011, hvor Lektier Online, der ledes af Statsbiblioteket, for alvor har vokset sig ud af sin pilotprojektsfære. Hver aften får 40-60 elever i 6.-10. klasse hjælp til lektierne i op til 45 min. på lektier-online.dk. 5.600 har oprettet brugerprofil på sitet og en stab på 140 frivillige, engagerede lektiehjælpere er tilknyttet projektet. De skiftes til at sidde klar ved pc’en hver aften fra kl. 17-20, for at være med til at få udsatte unge i Danmark til at opleve mere succes med lektierne.

En af folkeskolens store udfordringer i disse år er at løfte fagligheden hos især de tosprogede børn. Ifølge seneste PISA undersøgelse er det stadig 2 ud af 5 elever, der mangler de basale færdigheder, der er nødvendige for at tage en ungdomsuddannelse. Mange af disse elever har brug for støtte og opbakning til lektiearbejdet, og det er langtfra alle, der kan få den nødvendige hjælp derhjemme. Lektier Online er et bibliotekstilbud til unge, der har brug for hjælp til at få mere struktur på læringsprocessen, og imødekommer behovet for mange gentagelser. Eleverne synes, det er blevet både nemmere og sjovere at lave lektier, efter de er blevet brugere af lektier-online.dk. Brugerundersøgelser viser, at eleverne har oplevelsen af, at de klarer sig betydeligt bedre i skolen, takket være lektiehjælpernes opbakning og tålmodighed.

Lektier Online – et efterspurgt alternativ
Analysevirksomheden ALS Research har for nylig færdiggjort en evaluering af projekt Lektier Online 2009 til 2011. En af evalueringens hovedkonklusioner viser, at Lektier Online i høj grad dækker et reelt samfundsbehov, idet lektier-online.dk tilbyder en efterspurgt mulighed for anonymitet og uforpligtende lektiehjælp. Målgruppen hilser biblioteksservicen velkommen som et alternativ til skolen og de fysiske lektiecaféers tilgang til læring,
idet brugerne oplever, at lektier-online.dk er et frirum, der er med til at facilitere en læringsproces, som ellers ikke havde fundet sted.

Ny bevilling frem til 2014
Lektier Online har modtaget bevilling fra satspuljen 2012 og er dermed sikret videreførelse som biblioteksservice frem til 2014. “Med videreførelsen vil der også ske en videre udbredelse, så endnu flere unge skoleelever kan få gavn af lektiehjælpen. Men de tre år skal også bruges på at skabe forretningsmæssig bæredygtighed for Lektier Online som blivende biblioteksservice” udtaler Flemming Munch, Statsbiblioteket, der er ansvarlig for projektet

En offensiv biblioteksservice
Kulturminister Uffe Elbæk har i forbindelse med offentliggørelse af satspuljebevillingen til Lektier Online peget på, at projektet er en offensiv biblioteksservice: “Bogstart og Lektier Online er to originale eksempler på, hvordan biblioteket rækker ud mod befolkningen og tilbyder helt nye oplevelser og måder at lære på. Styrkelse af små børns sprog og stimuleringen af unges lyst til at lære er vigtige samfundsopgaver, og biblioteket viser sig her fra en offensiv og opsøgende vinkel. Det betyder rigtig meget for regeringen, at vi kan fortsætte denne indsats og give endnu flere småbørnsfamilier og skoleelever mulighed for at bruge tilbuddene.”

Klar med nye tiltag i 2012
Nu da Lektier Online er sikret finansiering frem til og med 2014, kan projektet endelig kaste sig over realiseringen af de fremtidsvisioner og udviklingsmuligheder, der presser sig på. En udvidelse af fag og åbningstider ligger højt på brugernes ønskeliste. Desuden er det planen at åbne flere callcentre, så frivillige fra flere steder i landet kan blive lektiehjælpere, og både Det Kongelige Bibliotek samt flere private firmaer er interesseret i at indgå partnerskab med Lektier Online, bl.a. om dette.

Udover basisprojektet vil Statsbiblioteket i perioden arbejde på såvel en international udbredelse samt mulig udvikling af konceptet til andre målgrupper og formål, herunder indsatte i danske fængsler, gymnasieelever og VUC. Lektier Online har et stort potentiale, og der er mange spændende fremtidsperspektiver som biblioteksprojekt.

FAKTA
Lektier Online er et udviklingsprojekt finansieret af satspuljemidler frem til og med 2014. Projektet er forankret på Statsbiblioteket og i styregruppen sidder repræsentanter for Kulturstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Statsbiblioteket.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...