Liberating Libraries – Arkitekturmagasinet Twentyfirst nr. 2

Skrevet af

Elsebeth Tank

16 juni, 2014

Magasinet Twentyfirst kom op at stå i 2013 og erstatter Arkitektur DK dog med et  internationalt og et bredere fagligt fokus end dette. Det har i sit andet nummer fokus på bibliotekerne, som opfordres til at genopfinde sig selv i en digital tid.

“Liberating Libraries” er et vibrerende, veloplagt tema, der lægger ud med at fastslå bibliotekernes fremtidige berettigelse. Og ligeså klart tilkendegiver, at de offentlige biblioteker må genopfinde sig selv, til en ny digital æra. Begge dele er vi mange, der bliver opmuntret af at høre fra stemmer uden for den nære biblioteksfamilie.

Fiber til hele landet – nu
I magasinet kan man bl.a. hente en samlet, saglig fremstilling af de mange dilemmaer og muligheder, der ligger i elektronisk publicering og digitalisering, og få en belysning af, hvordan hele feltet vil påvirke den bibliotekspraksis, vi kender. Mere spændende er det, i hvert fald for undertegnede, at læse Bjarke Møllers artikel “The Need For Speed”, der overbevisende efterlyser stærkere, digital infrastruktur på den helt store klinge. Uden potente netværk, helt ud i den yderste afkrog, vil vi hverken kunne udnytte vel-ærdsteknologiens muligheder eller skaffe os nødvendig adgang til viden og mulighed for interaktion. “Danmark er”, skriver Møller, “ ikke længere en frontløber i det digitale kapløb, og vi kan ikke matche de bedste nationer…. Det danske landkort er fyldt med sorte huller, hvor der ikke findes fiber, og hvor borgerne må nøjes med ADSL forbindelser, der er bundet op på 130 år gamle kobberledninger og derfor giver langsomme og ustabile hastigheder.” Det er jo forstemmende.

Den gode nyhed er, at det bare vil koste 20 mia. kr. at forsyne kongeriget med fibernet til en datatung virkelighed, og det er, konstaterer artiklen, “ikke en stor samfundsmæssig omkostning i forhold til alle de økonomiske gevinster, det vil give.” Det handler om at komme i gang, hvis vi fremover skal nærme os det svenske broderfolks position. Sverige har placeret sig i verdens spydspids sammen med Sydkorea og Singapore. Godt gået!

Utopien som metode
Det er også værd at bruge tid på et par essays af lettere filosofisk og arkitekturteoretisk tilsnit.  Først og fremmest en konstrueret e-mail korrespondance, hvor den britiske geograf, David Pinder, i 2011-2012 gæsteprofessor på RUC, forsvarer utopisk tænkning, som et middel til at forestille sig alternativer, der synes umulige i dag, men måske kan realiseres i morgen. “Utopien skal her opfattes mere som en metode end et konkret mål. En metode, der afdækker, hvad der mangler, og samtidig hvad der kunne blive virkelighed i fremtiden: det iboende potentiale, som er undertrykt af den nuværende samfundsopbygning.” Det er tankevækkende, at utopien tilsyneladende er blevet tabu i dag, hvor vi har så meget fokus på kreativitet og innovation. Må-ske vi kunne tone lidt ned på effektivisering og pragmatisme, og skrue op for forestillingsevnen. Derved kunne vi tage skridt til at skabe versioner af fremtiden, der ikke ligger lige for.

Indbydende miks
Magasinet på 112 sider byder i øvrigt på et forfriskende miks af artikler, essays, filmsynopser, forslag til app’s, der kan fremme et grønt og mere bæredygtigt, personligt liv samt præsentationer af nyere, signifikante biblioteks-cases. De fleste af bogens tekster findes både på dansk og engelsk, og understreger hermed publikationens internationale ambitioner. 

I fysisk fremtoning signalerer publikationen æstetisk omsorgsfuldhed med flot lay-out, mange gode billeder, finurlige tegninger og indiskutabel høj papirkvalitet. Det tilfører alt sammen ekstra læseglæde.

Biblioteksvagten.dk har gjort mig opmærksom på, at den kan læses på nettet. Adressen er: http://issuu.com/arkitektensforlag/docs/twentyfirst_2_samlet.

Elsebeth Tank – Fri agent for biblioteker, kultur- og uddannelsesmiljøer, etank.nu.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...