Liberating Libraries – Arkitekturmagasinet Twentyfirst nr. 2

Skrevet af

16. juni, 2014

Magasinet Twentyfirst kom op at stå i 2013 og erstatter Arkitektur DK dog med et  internationalt og et bredere fagligt fokus end dette. Det har i sit andet nummer fokus på bibliotekerne, som opfordres til at genopfinde sig selv i en digital tid.

“Liberating Libraries” er et vibrerende, veloplagt tema, der lægger ud med at fastslå bibliotekernes fremtidige berettigelse. Og ligeså klart tilkendegiver, at de offentlige biblioteker må genopfinde sig selv, til en ny digital æra. Begge dele er vi mange, der bliver opmuntret af at høre fra stemmer uden for den nære biblioteksfamilie.

Fiber til hele landet – nu
I magasinet kan man bl.a. hente en samlet, saglig fremstilling af de mange dilemmaer og muligheder, der ligger i elektronisk publicering og digitalisering, og få en belysning af, hvordan hele feltet vil påvirke den bibliotekspraksis, vi kender. Mere spændende er det, i hvert fald for undertegnede, at læse Bjarke Møllers artikel “The Need For Speed”, der overbevisende efterlyser stærkere, digital infrastruktur på den helt store klinge. Uden potente netværk, helt ud i den yderste afkrog, vil vi hverken kunne udnytte vel-ærdsteknologiens muligheder eller skaffe os nødvendig adgang til viden og mulighed for interaktion. “Danmark er”, skriver Møller, “ ikke længere en frontløber i det digitale kapløb, og vi kan ikke matche de bedste nationer…. Det danske landkort er fyldt med sorte huller, hvor der ikke findes fiber, og hvor borgerne må nøjes med ADSL forbindelser, der er bundet op på 130 år gamle kobberledninger og derfor giver langsomme og ustabile hastigheder.” Det er jo forstemmende.

Den gode nyhed er, at det bare vil koste 20 mia. kr. at forsyne kongeriget med fibernet til en datatung virkelighed, og det er, konstaterer artiklen, “ikke en stor samfundsmæssig omkostning i forhold til alle de økonomiske gevinster, det vil give.” Det handler om at komme i gang, hvis vi fremover skal nærme os det svenske broderfolks position. Sverige har placeret sig i verdens spydspids sammen med Sydkorea og Singapore. Godt gået!

Utopien som metode
Det er også værd at bruge tid på et par essays af lettere filosofisk og arkitekturteoretisk tilsnit.  Først og fremmest en konstrueret e-mail korrespondance, hvor den britiske geograf, David Pinder, i 2011-2012 gæsteprofessor på RUC, forsvarer utopisk tænkning, som et middel til at forestille sig alternativer, der synes umulige i dag, men måske kan realiseres i morgen. “Utopien skal her opfattes mere som en metode end et konkret mål. En metode, der afdækker, hvad der mangler, og samtidig hvad der kunne blive virkelighed i fremtiden: det iboende potentiale, som er undertrykt af den nuværende samfundsopbygning.” Det er tankevækkende, at utopien tilsyneladende er blevet tabu i dag, hvor vi har så meget fokus på kreativitet og innovation. Må-ske vi kunne tone lidt ned på effektivisering og pragmatisme, og skrue op for forestillingsevnen. Derved kunne vi tage skridt til at skabe versioner af fremtiden, der ikke ligger lige for.

Indbydende miks
Magasinet på 112 sider byder i øvrigt på et forfriskende miks af artikler, essays, filmsynopser, forslag til app’s, der kan fremme et grønt og mere bæredygtigt, personligt liv samt præsentationer af nyere, signifikante biblioteks-cases. De fleste af bogens tekster findes både på dansk og engelsk, og understreger hermed publikationens internationale ambitioner. 

I fysisk fremtoning signalerer publikationen æstetisk omsorgsfuldhed med flot lay-out, mange gode billeder, finurlige tegninger og indiskutabel høj papirkvalitet. Det tilfører alt sammen ekstra læseglæde.

Biblioteksvagten.dk har gjort mig opmærksom på, at den kan læses på nettet. Adressen er: http://issuu.com/arkitektensforlag/docs/twentyfirst_2_samlet.

Elsebeth Tank – Fri agent for biblioteker, kultur- og uddannelsesmiljøer, etank.nu.

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

I 2015 blev den gamle kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent område nær bymidten og tæt på stationen – der står foran en ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...