Library Spirit?

Skrevet af

10. februar, 2016

Irans nyere historie er præget af skiftende relationer til Vesten både økonomisk og kulturelt. Et yderpunkt er den sidste Shah, Rezas, vestligt inspirerede sekularisering og modernisering af offentlige institutioner. På den anden side det totalitære islamiske præstestyre med Khomeini i spidsen, der satte ind efter afsættelsen af shahen i 1979. I shahens tid studerende i ti tusindvis af persere i udlandet. De vendte tilbage og moderniserede landet. I dag lider de fleste iranske institutioner under konsekvenserne af den isolation, landet har været udsat for under vestens sanktioner og præget af den systematiske islamisering.

Hvis man som vestlig besøgende i dag slentrer rundt i parkerne i Isfahan, Shiraz eller andre store iranske byer, kan man næsten ikke undgå at blive tiltalt af iranske borgere. De vil snakke, de vil høre, hvad man mener om Iran, de vil fortælle ‘at de elsker Vesten'. Og de vil fotograferes sammen med vesterlændinge. Parkerne er byernes fælles dagligstuer. De er skyggefulde, smukke og fyldt med en forunderlig venlig atmosfære. Folk læser, mødes, snakker. Vigtigt er det at forstå, at som folk er de persere og ikke arabere. Og det er de skarpt bevidste om. Der er 60 procent af befolkningen i Iran, der har en højere uddannelse. Videnstraditionen er stærk. Der er omkring 50 statslige og hundredevis af private universiteter. De har alle biblioteker. Bibliotekerne er et klart eksempel på et veludviklet system, der for en umiddelbar betragtning ligner de tilsvarende vestlige institutioner.

Vis-à-vis en af de mest populære parker i Isfahan ligger for eksempel Central Library of Isfahan. Det er stort, virker ganske moderne med mange pc-udstyrede arbejdspladser, et børnebibliotek, regulære læsesale og endda behagelige siddepladser. Og tilsyneladende et bredt udbud af medier. Der er også et digitalt bibliotek, som der reklameres offensivt for. Biblioteket er hovedbibliotek for et filialsystem med 16 filialer. Et af bibliotekets succeser er en byttecentral for lærebøger og andre materialer. Systemet er enkelt: du afleverer en bog og får en med dig. Biblioteket bruger ressourcer på at registrere, hvad de har og gøre det tilgængeligt. Ordningens popularitet afspejler en mangelsituation.

Jeg besøger biblioteket uden aftale. Men kun et øjeblik efter at jeg har passeret receptionsskranken, er jeg åbenbart registreret som vestlig besøgende. Og overbibliotekaren står foran mig og spørger, hvad han kan gøre for mig. Jeg præ-senterer mig som professionelt interesseret og giver ham mit kort. Han stiller ingen spørgsmål, men tilbyder en hurtig guidet tour. Den tager ca. 10 minutter. Der er kun få brugere. Jeg beder om tilladelse til at fotografere, får ikke nej, men er ikke i tvivl om afslaget. Jeg bliver ikke alene fulgt til dørs, jeg bliver fulgt helt ud af biblioteket.

På vej over i parken tænker jeg, at et steds ånd kan have helt afgørende betydning. Men jeg bliver hurtigt grebet af parkens anderledes venlige ånd og de mange engelsktalende henvendelser, jeg straks får fra tilfældige studerende, der sidder og læser under de skyggefulde træer: ‘Hello. What do you think of Isfahan?’

 

jensthorhauge.dk, scandinavianalliancegroup.com

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...