Lidt tøvende kulturminister

Skrevet af

Hellen Niegaard

14 oktober, 2019

Ingen tvivl om at hjertet hos landets nye kulturminister Joy Mogensen (A) også banker for børn og læsning.

Det blev tydeligt i hendes meget personlige tale på Christiansborg høringen om en National Læsestrategi. Det mærkes dog ikke politisk endnu.
På høringen den 11. september 2019 talte ministeren varmt om bl.a. bøger, børn og læseglæde, læsningens betydning for den enkelte og læsekultur i familien. Det kom blot ikke til nogen form for en egentlig politisk kommentar og stillingtagen til strategien og dens realisering som sådan. 

Mærkværdigt nok kom ministeren ikke ind på de relativt beskedne, men dog gode danske kroner på 5.6 mio., som tidligere kulturminister, Mette Bock (LA), i april udlovede til biblioteker og læsning og som ikke er udmøntet endnu. Er de druknet i cigarkasserne? Uanset hvad, så fik den nye kulturminister lige nævnt, at ’hun hå-bede, at man kunne tale læsesatsindsats uden at tale om puljer’. Det på trods af at netop megen kommunal nyudvikling er opstået i spændet mellem centrale innovationspuljer og kommunale iværksættere, institutioner og andre virksomheder. I forlængelse af den megen medieomtale af finansministeriets regnedrenge og deres påståede, afgørende indflydelse på de enkelte ressortministeriers politik, gøren og laden, synes ministeren (og ministeriet?) lettere lammet og fastlåst.

■ Forhåbentlig vælger den ny socialdemokratiske kulturminister efter sin indkø-ringsfase at mobilisere den energi og viljekraft, hun har lagt for dagen i Roskildes borgmesterstol, og træder ind i gruppen af dynamiske danske kulturministre, der faktisk gjorde en forskel.

 

/HN

 

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...