Lidt tøvende kulturminister

Skrevet af

Hellen Niegaard

14. oktober, 2019

Ingen tvivl om at hjertet hos landets nye kulturminister Joy Mogensen (A) også banker for børn og læsning.

Det blev tydeligt i hendes meget personlige tale på Christiansborg høringen om en National Læsestrategi. Det mærkes dog ikke politisk endnu.
På høringen den 11. september 2019 talte ministeren varmt om bl.a. bøger, børn og læseglæde, læsningens betydning for den enkelte og læsekultur i familien. Det kom blot ikke til nogen form for en egentlig politisk kommentar og stillingtagen til strategien og dens realisering som sådan. 

Mærkværdigt nok kom ministeren ikke ind på de relativt beskedne, men dog gode danske kroner på 5.6 mio., som tidligere kulturminister, Mette Bock (LA), i april udlovede til biblioteker og læsning og som ikke er udmøntet endnu. Er de druknet i cigarkasserne? Uanset hvad, så fik den nye kulturminister lige nævnt, at ’hun hå-bede, at man kunne tale læsesatsindsats uden at tale om puljer’. Det på trods af at netop megen kommunal nyudvikling er opstået i spændet mellem centrale innovationspuljer og kommunale iværksættere, institutioner og andre virksomheder. I forlængelse af den megen medieomtale af finansministeriets regnedrenge og deres påståede, afgørende indflydelse på de enkelte ressortministeriers politik, gøren og laden, synes ministeren (og ministeriet?) lettere lammet og fastlåst.

■ Forhåbentlig vælger den ny socialdemokratiske kulturminister efter sin indkø-ringsfase at mobilisere den energi og viljekraft, hun har lagt for dagen i Roskildes borgmesterstol, og træder ind i gruppen af dynamiske danske kulturministre, der faktisk gjorde en forskel.

 

/HN

 

 

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...