Lidt tøvende kulturminister

Skrevet af

14. oktober, 2019

Ingen tvivl om at hjertet hos landets nye kulturminister Joy Mogensen (A) også banker for børn og læsning.

Det blev tydeligt i hendes meget personlige tale på Christiansborg høringen om en National Læsestrategi. Det mærkes dog ikke politisk endnu.
På høringen den 11. september 2019 talte ministeren varmt om bl.a. bøger, børn og læseglæde, læsningens betydning for den enkelte og læsekultur i familien. Det kom blot ikke til nogen form for en egentlig politisk kommentar og stillingtagen til strategien og dens realisering som sådan. 

Mærkværdigt nok kom ministeren ikke ind på de relativt beskedne, men dog gode danske kroner på 5.6 mio., som tidligere kulturminister, Mette Bock (LA), i april udlovede til biblioteker og læsning og som ikke er udmøntet endnu. Er de druknet i cigarkasserne? Uanset hvad, så fik den nye kulturminister lige nævnt, at ’hun hå-bede, at man kunne tale læsesatsindsats uden at tale om puljer’. Det på trods af at netop megen kommunal nyudvikling er opstået i spændet mellem centrale innovationspuljer og kommunale iværksættere, institutioner og andre virksomheder. I forlængelse af den megen medieomtale af finansministeriets regnedrenge og deres påståede, afgørende indflydelse på de enkelte ressortministeriers politik, gøren og laden, synes ministeren (og ministeriet?) lettere lammet og fastlåst.

■ Forhåbentlig vælger den ny socialdemokratiske kulturminister efter sin indkø-ringsfase at mobilisere den energi og viljekraft, hun har lagt for dagen i Roskildes borgmesterstol, og træder ind i gruppen af dynamiske danske kulturministre, der faktisk gjorde en forskel.

 

/HN

 

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...