Litteratur hver dag – Herning bag stor kampagne

Skrevet af

9. april, 2018

Et æble om dagen holder som bekendt doktoren fra døren. Men hvad med litteraturen? I denne tid sundhedsanprises litteraturens egenskaber som middel til ikke bare større mental sundhed, men også til fællesskab, dannelse og bedre evne til at leve sig ind i andres tanker og følelser. Den nærliggende konklusion er: Alle bør møde litteraturen hver dag.

Stærke alliancer i litteraturbranchen
Der er mange gode erfaringer med litteraturformidling på danske biblioteker, men vi når ikke ud til alle. Ifølge Danmarks Statistik har folkebibliotekerne faldende udlånstal; i 2009 havde vi over 48 mio. udlån, mens vi havde 35,5 mio. udlån i alt i 2015. Bibliotekerne er derfor nødt til at gentænke organisering og formidling, hvis vi fortsat ønsker en relevant rolle som formidler og udlåner af litteratur.

Udfordringen er dog ikke kun bibliotekernes. At få flere til at læ-se mere bør være et kerneomdrejningspunkt – ikke bare for biblioteker, men også for forlag, forfattere og andre med litteraturen som deres business. Formår vi at stå sammen om at løfte den udfordring, må vi alt andet lige kunne nå længere ud end hver for sig.

Lotte Lykke Simonsen, Lindhardt & Ringhof, om samarbejdet: – Vi er meget glade for muligheden for samarbejdet med bibliotekerne. Bibliotekerne spiller en stor rolle i formidlingen af litteratur til både børn, unge og voksne. Man kan ikke blot vente på, at bøgerne bliver opdaget af sig selv. Litteratur skal formidles, og det kræver, at vi går sammen om opgaven – sammen skal vi gøre litteraturen levende og relevant og sørge for, at vi opsøger læseren, fremfor at læseren skal opsøge litteraturen. Vi har et fælles mål om at fremme litteraturen og læsningen. Sammen kan og skal vi tænke kreativt, være innovative og hele tiden have læseren og bogen i fokus.

Bibliotekerne har da også de seneste år haft fokus på at skabe stærke alliancer i litteraturbranchen – ofte i enkeltstående projekter. Erfaringen herfra er, at vi deler mange mærkesager, f.eks. øge læselysten, generering af nye målgrupper, digitalisering og litteratur som driver i social udvikling. Derfor ved vi, at der er grobund for et full-scale samarbejde om formidling af litteratur, for hermed at løfte niveauet og aktualisere formidlingen af litteratur.

1 dag og 50 muligheder
Hvordan kan vi på 1 dag skabe 50 muligheder, der bringer litteraturen tæt ind på livet af 5 mio. danskere? Med dette som udgangspunkt tog Herning Bibliotekerne i efteråret 2017 initiativ til at samle en lang række af litteraturens fremmeste aktører på workshoppen Litteratur hver dag. Her mødtes repræsentanter fra både biblioteker, forlag, forfattere og litteraturnetværk til et dialogmøde med det formål at afdække muligheder for nyskabende litteraturformidling. Deltagerne arbejdede gruppevis med, hvordan vi i et stærkere samarbejde kan gentænke litteraturformidlingen og finde konkrete svar på den fælles mission om at bringe litteraturen tæt ind på livet af alle danskere.

Resultatet var et udtrykt fælles ønske om et tættere samarbejde. Herunder enighed om at skabe en national kampagne, hvor vi kan gøre litteratur til noget, alle kan relatere sig til – “Læsning er for alle”.

Kampagnen har netop fået tildelt midler til projektmodning fra Slots- og Kulturstyrelsen, så der kan komme skub på udviklingen. Formålet med kampagnen er at bringe litteraturen ud i hele Danmark og ind i alle danskeres hjem, så lysten til at læse får en fast plads i danskernes hverdag. Sekundært at skabe stærkere samarbejdsrelationer mellem litteraturens aktører: Biblioteker, forlag, forfattere.

Pernille Schaltz, Herning Bibliotekerne, om projektet: – Med initiativet Litteratur hver dag ønsker vi at bringe litteraturen ind i alle folks stuer på tværs af Danmark og til både de helt små, de unge og de ældre. For os er det helt oplagt at gribe fat i forlagene i den forbindelse og invitere dem ind i litteraturformidlingen som fælles partners-in-crime. Både bibliotekernes og forlagenes eksistensberettigelse er netop litteratur og læselyst, og vores satsning på litteratur hver dag slår lige præcis dét fast som et fælles mål for fremtiden.

Formidlingsgreb og koncepter
Kampagnen skal formidle litteraturen bredt, så den bliver let tilgængelig for alle. Hertil skal der udvikles konkrete formidlingsgreb – hvormed litteraturen bliver aktualiseret og formidlet på nye måder. Projektgruppen vil afprøve minimum to testkoncepter, som hver skal bringe litteraturen ud til borgerne på nye og anderledes måder. Et testkoncept kan eksempelvis være en litteraturkampagne, hvor lysten til at læse formidles af kendte læseambassadører på sociale medier, et andet kan f.eks. være utraditionelle forfattermøder i byrummet, private hjem eller for større læsekredsforsamlinger. Intet er afprøvet – endnu. Projektets deltagere vil henover foråret mødes og i fællesskab sætte deres kreativitet i spil for at skabe rammerne og indholdet til to    testkoncepter, der kan danne grobund for et stærkt samarbejde om en national kampagne.

Lotte Garbers, seniorrådgiver og forfatter ved Gyldendal, om initiativet: – Traditionelt er parterne i branchen faktisk gode til at snakke sammen, men det handler oftest om rettigheder og penge. Vi skal være bedre til at snakke om det fælles tredje: Litteraturen. Som en størrelse, der næsten er stoflig, til at røre ved, til at begejstres over. Forleden så jeg en redaktør, der har lavet bøger i måske 30 år, kysse en forside, da den kom fra tryk, fordi den var så fin. Litteratur hver dag er et projekt, der for en gangs skyld ikke drejer sig om at sælge eller udlåne flere bøger, men formålet er så meget større: Alle parter har en aktie i at gøre litteraturen relevant, nærværende, tilgængelig og interessant i en ny verden, hvor mange af os nemt fristes til at vælge den hurtige og lette løsning, hvor indholdet kommer til os, uden at vi aktivt skal engagere os eller yde noget, som man skal med en bog. Litteratur hver dag er et perfekt projekt til at løfte den opgave. Vi skal vise vores begejstring for vores fælles tredje, for vi ved jo, at begejstring smitter.

Udover selve det direkte indhold i kampagnen ligger der et ønske om at bruge samarbejdet om kampagnen til generelt at fortætte relationerne imellem biblioteker, forlag og forfattere.

I projektmodningen samarbejder Herning Bibliotekerne med Gyldendal, Lindhardt og Ringhof, Litteratursiden.dk, Aalborg Bibliotekerne samt Odense Biblioteker og Borgerservice.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...