Litteraturens magiske hovedstad

Skrevet af

Per Nyeng

23 april, 2014

Biblioteket som et dampskib, lyder titlen på billedet oven for (udsnit) af den tjekkiske kunstner Vaclav Stajeh. Hentet fra det pragtværk – Prague city of literature – der med forfatteren Pavel Mandys som pennefører i 2012 blev udgivet af det store, centrale folkebibliotek i Prag i anledning af bibliotekets 120 års jubilæum. Veloplagt, uhyre informativt og stringent opridses hele det litterære kredsløb og den tjekkiske litteraturs udvikling fra de første middelalderskrifter og frem til dagens situation, hvor den trykte bog som bærer af litteratur har fået følgeskab af de elektroniske medier, og hvor også Tjekkiet i takt med globaliseringen i stadigt større omfang oversvømmes af engelsksproget litteratur. Noget der slår negativt ind på salget af tjekkisk litteratur.

Også flere af de biblioteker og andre institutioner, tidsskrifter og forlag, som gør sig gældende på området, omtales. Ligesom et helt afsnit vies de caféer og værtshuse, hvor litteraturens håndgangne kvinder og mænd – udøvende som formidlende eller bare medlemmer af den læsende offentlighed – gennem tiderne har slået et slag for poesien, fiktionen og det frie ord.

Og frem for alt præsenteres en vrimmel af forfattere, hvoraf flere allerede optrådte på den litterære og kulturpolitiske scene dengang mellem 1918 og 1938, hvor Tjekkoslovakiet udgjorde en demokratisk ø i et Central- og Østeuropa plaget og domineret af brutale diktaturer. Eller – som den tidligere amerikanske udenrigsminister Madeleine Albright skriver i sine memoirer Vinter i Prag – et fyrtårn for human regeringsførelse indtil det blev slukket af Hitler. Forfattere med  tilknytning til det Prag, den surrealistiske bannerfører André Breton efter et besøg kaldte det gamle Europas magiske hovedstad. Fra prosaisterne Karel Capek og Jaroslav Hasek til lyrikerne Vitezslav Nezval og Jaroslav Seifert (Nobelprisen i litteratur i 1984).

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...