Liv i både små og store byer – også i fremtiden. Kulturperronen 2

Skrevet af

Peter Hansen

15 november, 2012

Da Norddjurs Kommune blev skabt med kommunalreformen i 2007, måtte der udvikles en biblioteksplan. Den skulle kunne servicere de knap 38.000 indbyggere og samle deres hidtil meget forskellige biblioteksstrukturer. Mens Sønderhald tidligere kun blev betjent af bogbusser, havde Rougsø både bogbusservice og et bibliotek i Ørsted. Nørre Djurs havde hele fem små biblioteker, mens Grenå Kommune både drev byens store bibliotek og en lille filial på Anholt. Hvordan skulle en samlet plan nu se ud?

Tidsånden gik mod centralisering, men i Norddjurs Biblioteker valgte vi at bibeholde modellen med flere mindre enheder, så kommunen nu dækkes af både et hovedbibliotek i Grenå og tre særdeles levende lokalbiblioteker i Ørsted, Ørum og Auning. Men hvorfor bevare så forholdsvist mange små filialer?

Fordi det er vores klare vision, at biblioteket ikke bare skal være en udlånscentral. Det skal være et mødested og et samlingssted for kommunens kulturliv. For at opnå det, må vi være til stede i selve lokalsamfundene – tæt på brugere, foreninger og byens ildsjæle – og det er det nye bibliotek i Auning et godt eksempel på.

Lokale kræfter sikrede Kulturperronen succes
Ved kommunesammenlægningen var Auning med sine 3.000 indbyggere den nye kommunes næststørste by, og samtidig havde den intet bibliotek. Det var en af grundene til, at det nyeste bibliotek kom til at ligge i Auning – en anden var, at vi fik mulighed for at bygge på den tidligere stationsplads, som havde stået tom i årevis, og som med sin centrale placering var fantastisk velegnet som kulturelt samlingssted.

Som sagt var den lokale forankring vigtig, og heldigvis spillede byen med. Auning havde på det tidspunkt ikke et hus med plads til kulturelle aktiviteter, klubmøder osv., så lokale foreninger og ildsjæle var ivrige efter at tage del i processen op til indvielsen af den nye Kulturperronen og biblioteket i 2008.

Det har helt sikkert været medvirkende til, at biblioteket i Auning i dag bliver brugt utrolig meget til både møder, kurser og kulturarrangementer. Kulturperronen er blevet en dynamisk hybrid mellem bibliotek, kulturhus og borgerservice.

Fremtiden byder på flere oplevelser…
I denne måned udkom en helt ny brugerundersøgelse fra Norddjurs Kommunes Kultur- og Udviklingsafdeling. Her blev vi glade for at læse, at “især bibliotekerne fremhæves af respondenterne som arnesteder for det lokale sammenhold”… og at “det at skabe kulturelle samlingspunkter i de lokale samfund er et eksempel til efterfølgelse.”

Også i fremtiden satser vi målrettet på fællesskab og oplevelser. Vi har rigtig mange arrangementer; vi har udliciteret materialevalg og klargøring for at skabe tid til formidlingsdelen. Til de mangeartede formidlingsopgaver ansætter vi personale med forskellige kompetencer og baggrund. Men i det hele taget er alle medarbejdere ved Norddjurs Biblioteker engageret i at udvikle nye services, klubber, arrangementer og undervisningsprogrammer.

Alle fire biblioteker: Grenaa, Auning, Ørsted og Ørum har i dag tilbud om udvidet åbningstid med selvbetjening. Tiderne varierer og er tilpasset de lokale forhold de enkelte steder, ydertidspunkterne er kl. 7-22. Det samlede udlån var i 2011 på 453.000 og dertil kommer onlinebesøg og brug af onlinetjenester som bl.a. PallesGavebod, Netlydborg, eReolen, Filmstriben, Bibzoom og eKurser.nu.

Alt sammen: Tæt på brugerne med ‘Åbne Biblioteker’.

Se mere på https://norddjursbib.dk . 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...