Livlig debat blandt bibliotekscheferne

Skrevet af

Naja Bjørn Nielsen

11 april, 2016

Fra Bibliotekschefforeningens årsmøde den 11.-12. februar 2016:

DEBAT 1: BERMUDATREKANTEN
I Munkebjerg blev scenen sat under overskriften “Bermudatrekanten”. For er bibliotekerne i fare for at miste retningen og måske endda på vej til at forsvinde helt på uforklarlig vis i takt med den digitale udvikling og med nye opgaver?
En ny spørgeskemaundersøgelse udført af BCF blandt bibliotekslederne i DK viser, at en af de største udfordringer er, at kunne advokere for sin sag i det daglige. Hele årsmødet illustrerede på bedste vis den store udfordring, vi har med at forklare, hvad det moderne bibliotek er, skal og kan.
Vi mangler en stærk samlet fortælling, baseret på velformulerede beskrivelser af kerneopgaven – en elevatortale, der kan fænge udadtil, og give retning og basis for samarbejde indadtil.
BCF har noteret sig de mange gode input fra årsmødet og går nu i gang med at formulere det skarpe svar på spørgsmålet:
“Hvad vil vi mangle, hvis biblioteket forsvandt?”

DEBAT 2: eReolen.dk
Debatten gik ikke mere stille for sig, da BCF inviterede forlag og forfattere til at diskutere synspunkterne omkring eReolen. Man kan roligt konkludere, at der er
uenigheder!
Forlagsverdenen, sekunderet af nogle forfattere, opfatter tydeligvis bibliotekerne som kannibaler, der æder markedet for e-bøger. I deres optik burde bibliotekerne holde sig til at købe fysiske bøger. Det er deres kerneopgave. Holdningen var, at flere bøger på hylderne giver flere udlån (og i hvert fald flere penge til forlagene og til dels forfatterne). En enkelt debattør gik næsten så vidt som til at mene, at bibliotekerne burde forbydes at købe e-bøger, og at de penge, der er blevet brugt til det, passende kunne overføres direkte til forfatterne.
En enkelt forfatter skilte sig ud og argumenterede for, at forfatterne burde se positivt på forholdet mellem biblioteker og forfattere – uden om forlagene. En interessant vinkel.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...