Livlig debat blandt bibliotekscheferne

Skrevet af

Naja Bjørn Nielsen

11 april, 2016

Fra Bibliotekschefforeningens årsmøde den 11.-12. februar 2016:

DEBAT 1: BERMUDATREKANTEN
I Munkebjerg blev scenen sat under overskriften “Bermudatrekanten”. For er bibliotekerne i fare for at miste retningen og måske endda på vej til at forsvinde helt på uforklarlig vis i takt med den digitale udvikling og med nye opgaver?
En ny spørgeskemaundersøgelse udført af BCF blandt bibliotekslederne i DK viser, at en af de største udfordringer er, at kunne advokere for sin sag i det daglige. Hele årsmødet illustrerede på bedste vis den store udfordring, vi har med at forklare, hvad det moderne bibliotek er, skal og kan.
Vi mangler en stærk samlet fortælling, baseret på velformulerede beskrivelser af kerneopgaven – en elevatortale, der kan fænge udadtil, og give retning og basis for samarbejde indadtil.
BCF har noteret sig de mange gode input fra årsmødet og går nu i gang med at formulere det skarpe svar på spørgsmålet:
“Hvad vil vi mangle, hvis biblioteket forsvandt?”

DEBAT 2: eReolen.dk
Debatten gik ikke mere stille for sig, da BCF inviterede forlag og forfattere til at diskutere synspunkterne omkring eReolen. Man kan roligt konkludere, at der er
uenigheder!
Forlagsverdenen, sekunderet af nogle forfattere, opfatter tydeligvis bibliotekerne som kannibaler, der æder markedet for e-bøger. I deres optik burde bibliotekerne holde sig til at købe fysiske bøger. Det er deres kerneopgave. Holdningen var, at flere bøger på hylderne giver flere udlån (og i hvert fald flere penge til forlagene og til dels forfatterne). En enkelt debattør gik næsten så vidt som til at mene, at bibliotekerne burde forbydes at købe e-bøger, og at de penge, der er blevet brugt til det, passende kunne overføres direkte til forfatterne.
En enkelt forfatter skilte sig ud og argumenterede for, at forfatterne burde se positivt på forholdet mellem biblioteker og forfattere – uden om forlagene. En interessant vinkel.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...