Magisk Drage skal hjælpe 5.000 børn med læsevanskeligheder

Skrevet af

Mark Benfeldt Kjær

16 august, 2017

For børn med læsevanskeligheder som ordblindhed kan det være svært at finde motivation til og glæde ved at læse bøger. Når man læser langsommere end klassekammeraterne, kan det blive en sur pligt med meget få succesoplevelser.

Derfor har Nota, landets nationale bibliotek for mennesker med synshandicap eller læsevanskeligheder under Kulturministeriet, startet et samarbejde med firmaet bag app’en Maneno, der kombinerer læsning med spil, så barnet belønnes for at læse minimum et kvarter dagligt.

Nota: Vigtigt at børn motiveres
Brug af Nota kræver medlemskab og biblioteket har stor medlemstilgang af børn fra 12-årsalderen, det skyldes blandt andet den nationale ordblindetest. På Nota er man glad for at have endnu et redskab til at ramme det yngre publikum, der er mest modtagelig over for at lære at læse. Troen på, at børn kan blive  bedre til at læse, når de får succesoplevelser, er baggrunden for app’en. “Vi indgik samarbejdet omkring app’en for at tilbyde børn et værktøj, der er både sjovt og lærerigt, så det stimulerer børn til at læse mere, end de ellers ville gøre”, forklarer Michael Wright, direktør for Nota.

Dragen vokser, når barnet læser
Maneno er en app udviklet til iPad, hvor børn kan læse fra et bibliotek af populære bøger. Barnet har en ‘læsedrage’, som vokser fra et lille æg til en stor drage i takt med, at barnet læser. Barnet optjener samtidig point til at forbedre og ændre dragen, og konceptet er delvist inspireret af de japanske Tamagotchier, der var populære for tyve år siden.

App’en indeholder også værktøjer, der gør læsningen nemmere. Dels ved muligheder for oplæsning af svære sætninger, fremhævning af ord og opdeling af lange ord. På den måde holdes både børn med og uden læsevanskeligheder i hånden, så de ikke går i stå i bøgerne. Samtidig måler Maneno også brugerens læseniveau, så den ikke anbefaler bøger, der er for nemme eller svære for barnet.

Min datter læser det dobbelte
Der er nu blevet lavet et pilotprojekt blandt Nota-medlemmer., Her fik 200 8-12-årige medlemmer en mulighed for at afprøve app’en. Hele 70% af forældrene i projektet oplevede, at deres børn blev mere motiverede til at læse, og 61% af forældrene tror, at deres børn vil blive ved med at bruge det dagligt.

“For en pige, der ikke synes, det er det sjoveste at tage sin læsebog frem hver dag, så er det virkelig godt fundet på med en virtuel verden, som jo bare virker på børn. Hun læste ikke kun det anbefalede kvarter, men ofte det dobbelte. Hun sagde, at når man skal passe dragen hver dag, så vil man jo læse mere, og da hun er let ordblind, satte hun stor pris på at kunne få læst ord op ved at klikke på dem. Og så er det godt, at der er et bredt udvalg af bøger”, siger Birgitte Enkebølle Zachariassen, hvis datter på 10 år går i fjerde klasse og er en af de 200 personer, der har afprøvet Maneno hver dag i en måned,

  • Maneno har p.t. 6.700 brugere og får 1.500 flere hver måned p.t. Firmaet bag Maneno, Knowl’ge, blev stiftet i 2015 og har modtaget 500.000 kr. via Innobooster-forløb, og 1 million fra Undervisningsministeriet. Se maneno.dk. Adgang til app’en er gratis for brugere af Nota, men kan købes af alle via App Store.
  • Bliv medlem af Nota – nota.dk/om-nota/bliv-medlem.Nota har p.t. over 125.000 medlemmer og havde over 2 mio. udlån i 2016. Læs mere på Nota.dk.

 

OBS Notas lydbøger kan nu høres offline i ny app: Notas medlemmer med for eksempel ordblindhed og synshandicap kan fremover høre lydbøger fra Nota på en ny app, også når de er offline. Appen kan hentes i App Store og Google Play og er gratis. App’en i sig selv udvider Notas bibliotek, så medlemmerne kan høre lydbøger offline. Den er udviklet til Notas medlemmer, som har brug for en god tilgængelighed på forskellige måder. Og medlemmerne har taget godt imod muligheden. I den første uge har mere end hvert tredje aktive medlem downloadet appen.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...