Mange biblioteker brøler højere end et enkelt

Skrevet af

11. april, 2016

Når mange biblioteker går sammen i et nationalt temasamarbejde, giver det bibliotekerne de muskler, der skal til for at indgå effektivt samarbejde med store nationale mediepartnere og andre eksterne samarbejdspartnere. Og det giver dem kræfter til at nå længere ud og til at råbe den almindelige dansker op af sofaen med topaktuelle debatskabende temaer.

Ud fra et ønske om at styrke koordination, ressourcer og effekt har udviklingsprojektet Model for temasamarbejde på de danske biblioteker i 2014-15 udviklet en model for, hvordan bibliotekerne kan arbejde sammen i et tværkommunalt samarbejde omkring formidling af udvalgte temaer. Aalborg Bibliotekerne har haft koordinatoropgaven og fortsætter som sådan efter projektafslutningen. Projektet er støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.

I projektet har bibliotekerne testet to fælles kampagner: “Ensomhed” i foråret 2015 og “Iværksætteri og innovation” i efter-året 2015. Samlet set har 56 biblioteker og 10 netmedier bakket op om kampagnerne, Danmarks Radio har været fast mediepartner og det prisvindende reklamebureau, Det nye sort, har leveret den grafiske identitet og pakke til begge kampagner.

Den dybe tallerken
De danske biblioteker har tradition for samarbejde, men har for første gang fået et professionelt samarbejde omkring temaer. Afsættet for begge projektkampagnerne og for kommende initiativer er, at bibliotekerne sammen udvikler idéer til aktiviteter til bibliotekernes forskellige formidlingskanaler: aktiviteter, det fysiske rum, skærme, web og sociale medier. Idéerne opsamles i et fælles inspirationskatalog, der også indeholder fælles tiltag, som f.eks. quizzer, udstillinger og filmklip.

På en fælles portal har bibliotekerne mulighed for at dele deres øvrige idéer og materiale, og her findes også en fælles grafisk pakke med bl.a. logo, grafik, billeder, tekster, skabeloner, plakater, flyers, lyd- og filmklip og vejledninger til at bruge materialerne. De nationale partnere har også ofte materiale, som deles på portalen. Alt sammen så bibliotekerne kan bruge og tilpasse det deres lokale kampagne.

På den måde udnytter bibliotekerne deres forskellige kompetencer og økonomiserer med bibliotekernes mere og mere knappe ressourcer.

“Ved at løfte i flok, kan man løfte opgaver, der er tungere end ellers. At arbejde på tværs af bibliotekerne med vægtige samarbejdspartnere har givet meget mere indhold i vores markeringer af, hvad der er på den nationale dagsorden. En fælles idégenerering, et fælles grafisk udtryk og fælles produktion af katalog og effekter, giver desuden et professionelt udtryk, som det enkelte bibliotek har svært ved at skabe selv – her hjælper vi hinanden videre," fortæller eksempelvis Iben Østerbye, formidlingschef ved Herning Bibliotekerne.

Nye måder at arbejde på
Kampagnerne har åbnet døre til nye idéer, nye netværk og samarbejdspartnere, men også nye og anderledes måder at arbejde med formidling på og ikke mindst nye brugergrupper.
Også for netmedierne har den nye måde at samarbejde på givet gevinst “For DBC har det været en kærkommen lejlighed til at sætte vores og bibliotekernes digitale indholdstjenester i spil i en fælles og specifik indsats for at synliggøre diversiteten i bibliotekernes tilbud”, siger samarbejdspartner Peter Danelund, produktchef hos DBC. “Det ser vi gerne meget mere af. Det ligger fint i tråd med det cross-promotion samarbejde, vi i DBC har med f.eks. eReolen og Litteratursiden. Vore tjenester anvendes af mange biblioteksbrugere hver dag, men gennem målrettede temasamarbejder er der ingen tvivl om, at vi når ud til nye målgrupper, som ikke i forvejen kender Faktalink, Forfatterweb og Filmstriben”.

Biblioteket som en attraktiv samarbejdspartner
Gennem temasamarbejdet er det lykkedes bibliotekerne at positionere sig som aktuelle og debatskabende på en måde, som andre institutioner i samfundet, ifølge brugerne, ikke har mulighed for. Det skyldes ikke mindst, at når bibliotekerne er mange sammen, bliver de en attraktiv samarbejdspartner for store nationale partnere.
Bibliotekerne har nogle helt unikke kvaliteter, som kampagnernes partnere nyder godt af. “DR samarbejder med bibliotekerne, fordi det giver mulighed for at komme ud blandt danskere i alle aldre på tværs af geografi, køn og uddannelsesniveau. Bibliotekerne har den lokale forankring og kan derfor tage debatten om et emne helt ind i nærmiljøet”, forklarer Line Nordbo Witzel, redaktør i DR Medier

Skal dit bibliotek være med?
Vi kører et tema om foråret og et tema om efteråret. Den næste kampagne, “Kvinde”, kører i uge 19-10 og lægger sig op af den internationale konference “Women Deliver”, som afholdes i København fra 16.-19. maj. Udover Women Deliver samarbejder bibliotekernes kampagne med Danmarks Radio, The Why Foundation, Dansk Industri, Sex og Samfund, Kvindemuseet og flere andre nationale partnere. 49 biblioteker er allerede med, heriblandt de seks centralbiblioteker, Aarhus og København og flere netmedier bakker op omkring kampagnen.

Er dit bibliotek endnu ikke tilmeldt kampagnen, kan det nås endnu. Send en mail til undertegnede national koordinator: sonja.nissen@aalborg.dk .

Se den praktiske og færdigudviklede model samt evaluering af projektet Model for temasamarbejde på de danske biblioteker på: http://centralbibliotek.dk/groups/temasamarbejde-på-de-danske-biblioteker.

 

Sonja Ibach Nissen, projektleder og koordinator ved Aalborg Bibliotekerne.

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

I 2015 blev den gamle kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent område nær bymidten og tæt på stationen – der står foran en ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...