Mange biblioteker brøler højere end et enkelt

Skrevet af

Sonja Ibach Nissen

11 april, 2016

Når mange biblioteker går sammen i et nationalt temasamarbejde, giver det bibliotekerne de muskler, der skal til for at indgå effektivt samarbejde med store nationale mediepartnere og andre eksterne samarbejdspartnere. Og det giver dem kræfter til at nå længere ud og til at råbe den almindelige dansker op af sofaen med topaktuelle debatskabende temaer.

Ud fra et ønske om at styrke koordination, ressourcer og effekt har udviklingsprojektet Model for temasamarbejde på de danske biblioteker i 2014-15 udviklet en model for, hvordan bibliotekerne kan arbejde sammen i et tværkommunalt samarbejde omkring formidling af udvalgte temaer. Aalborg Bibliotekerne har haft koordinatoropgaven og fortsætter som sådan efter projektafslutningen. Projektet er støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.

I projektet har bibliotekerne testet to fælles kampagner: “Ensomhed” i foråret 2015 og “Iværksætteri og innovation” i efter-året 2015. Samlet set har 56 biblioteker og 10 netmedier bakket op om kampagnerne, Danmarks Radio har været fast mediepartner og det prisvindende reklamebureau, Det nye sort, har leveret den grafiske identitet og pakke til begge kampagner.

Den dybe tallerken
De danske biblioteker har tradition for samarbejde, men har for første gang fået et professionelt samarbejde omkring temaer. Afsættet for begge projektkampagnerne og for kommende initiativer er, at bibliotekerne sammen udvikler idéer til aktiviteter til bibliotekernes forskellige formidlingskanaler: aktiviteter, det fysiske rum, skærme, web og sociale medier. Idéerne opsamles i et fælles inspirationskatalog, der også indeholder fælles tiltag, som f.eks. quizzer, udstillinger og filmklip.

På en fælles portal har bibliotekerne mulighed for at dele deres øvrige idéer og materiale, og her findes også en fælles grafisk pakke med bl.a. logo, grafik, billeder, tekster, skabeloner, plakater, flyers, lyd- og filmklip og vejledninger til at bruge materialerne. De nationale partnere har også ofte materiale, som deles på portalen. Alt sammen så bibliotekerne kan bruge og tilpasse det deres lokale kampagne.

På den måde udnytter bibliotekerne deres forskellige kompetencer og økonomiserer med bibliotekernes mere og mere knappe ressourcer.

“Ved at løfte i flok, kan man løfte opgaver, der er tungere end ellers. At arbejde på tværs af bibliotekerne med vægtige samarbejdspartnere har givet meget mere indhold i vores markeringer af, hvad der er på den nationale dagsorden. En fælles idégenerering, et fælles grafisk udtryk og fælles produktion af katalog og effekter, giver desuden et professionelt udtryk, som det enkelte bibliotek har svært ved at skabe selv – her hjælper vi hinanden videre," fortæller eksempelvis Iben Østerbye, formidlingschef ved Herning Bibliotekerne.

Nye måder at arbejde på
Kampagnerne har åbnet døre til nye idéer, nye netværk og samarbejdspartnere, men også nye og anderledes måder at arbejde med formidling på og ikke mindst nye brugergrupper.
Også for netmedierne har den nye måde at samarbejde på givet gevinst “For DBC har det været en kærkommen lejlighed til at sætte vores og bibliotekernes digitale indholdstjenester i spil i en fælles og specifik indsats for at synliggøre diversiteten i bibliotekernes tilbud”, siger samarbejdspartner Peter Danelund, produktchef hos DBC. “Det ser vi gerne meget mere af. Det ligger fint i tråd med det cross-promotion samarbejde, vi i DBC har med f.eks. eReolen og Litteratursiden. Vore tjenester anvendes af mange biblioteksbrugere hver dag, men gennem målrettede temasamarbejder er der ingen tvivl om, at vi når ud til nye målgrupper, som ikke i forvejen kender Faktalink, Forfatterweb og Filmstriben”.

Biblioteket som en attraktiv samarbejdspartner
Gennem temasamarbejdet er det lykkedes bibliotekerne at positionere sig som aktuelle og debatskabende på en måde, som andre institutioner i samfundet, ifølge brugerne, ikke har mulighed for. Det skyldes ikke mindst, at når bibliotekerne er mange sammen, bliver de en attraktiv samarbejdspartner for store nationale partnere.
Bibliotekerne har nogle helt unikke kvaliteter, som kampagnernes partnere nyder godt af. “DR samarbejder med bibliotekerne, fordi det giver mulighed for at komme ud blandt danskere i alle aldre på tværs af geografi, køn og uddannelsesniveau. Bibliotekerne har den lokale forankring og kan derfor tage debatten om et emne helt ind i nærmiljøet”, forklarer Line Nordbo Witzel, redaktør i DR Medier

Skal dit bibliotek være med?
Vi kører et tema om foråret og et tema om efteråret. Den næste kampagne, “Kvinde”, kører i uge 19-10 og lægger sig op af den internationale konference “Women Deliver”, som afholdes i København fra 16.-19. maj. Udover Women Deliver samarbejder bibliotekernes kampagne med Danmarks Radio, The Why Foundation, Dansk Industri, Sex og Samfund, Kvindemuseet og flere andre nationale partnere. 49 biblioteker er allerede med, heriblandt de seks centralbiblioteker, Aarhus og København og flere netmedier bakker op omkring kampagnen.

Er dit bibliotek endnu ikke tilmeldt kampagnen, kan det nås endnu. Send en mail til undertegnede national koordinator: sonja.nissen@aalborg.dk .

Se den praktiske og færdigudviklede model samt evaluering af projektet Model for temasamarbejde på de danske biblioteker på: http://centralbibliotek.dk/groups/temasamarbejde-på-de-danske-biblioteker.

 

Sonja Ibach Nissen, projektleder og koordinator ved Aalborg Bibliotekerne.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...