Mange biblioteker brøler højere end et enkelt

Skrevet af

11. april, 2016

Når mange biblioteker går sammen i et nationalt temasamarbejde, giver det bibliotekerne de muskler, der skal til for at indgå effektivt samarbejde med store nationale mediepartnere og andre eksterne samarbejdspartnere. Og det giver dem kræfter til at nå længere ud og til at råbe den almindelige dansker op af sofaen med topaktuelle debatskabende temaer.

Ud fra et ønske om at styrke koordination, ressourcer og effekt har udviklingsprojektet Model for temasamarbejde på de danske biblioteker i 2014-15 udviklet en model for, hvordan bibliotekerne kan arbejde sammen i et tværkommunalt samarbejde omkring formidling af udvalgte temaer. Aalborg Bibliotekerne har haft koordinatoropgaven og fortsætter som sådan efter projektafslutningen. Projektet er støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.

I projektet har bibliotekerne testet to fælles kampagner: “Ensomhed” i foråret 2015 og “Iværksætteri og innovation” i efter-året 2015. Samlet set har 56 biblioteker og 10 netmedier bakket op om kampagnerne, Danmarks Radio har været fast mediepartner og det prisvindende reklamebureau, Det nye sort, har leveret den grafiske identitet og pakke til begge kampagner.

Den dybe tallerken
De danske biblioteker har tradition for samarbejde, men har for første gang fået et professionelt samarbejde omkring temaer. Afsættet for begge projektkampagnerne og for kommende initiativer er, at bibliotekerne sammen udvikler idéer til aktiviteter til bibliotekernes forskellige formidlingskanaler: aktiviteter, det fysiske rum, skærme, web og sociale medier. Idéerne opsamles i et fælles inspirationskatalog, der også indeholder fælles tiltag, som f.eks. quizzer, udstillinger og filmklip.

På en fælles portal har bibliotekerne mulighed for at dele deres øvrige idéer og materiale, og her findes også en fælles grafisk pakke med bl.a. logo, grafik, billeder, tekster, skabeloner, plakater, flyers, lyd- og filmklip og vejledninger til at bruge materialerne. De nationale partnere har også ofte materiale, som deles på portalen. Alt sammen så bibliotekerne kan bruge og tilpasse det deres lokale kampagne.

På den måde udnytter bibliotekerne deres forskellige kompetencer og økonomiserer med bibliotekernes mere og mere knappe ressourcer.

“Ved at løfte i flok, kan man løfte opgaver, der er tungere end ellers. At arbejde på tværs af bibliotekerne med vægtige samarbejdspartnere har givet meget mere indhold i vores markeringer af, hvad der er på den nationale dagsorden. En fælles idégenerering, et fælles grafisk udtryk og fælles produktion af katalog og effekter, giver desuden et professionelt udtryk, som det enkelte bibliotek har svært ved at skabe selv – her hjælper vi hinanden videre," fortæller eksempelvis Iben Østerbye, formidlingschef ved Herning Bibliotekerne.

Nye måder at arbejde på
Kampagnerne har åbnet døre til nye idéer, nye netværk og samarbejdspartnere, men også nye og anderledes måder at arbejde med formidling på og ikke mindst nye brugergrupper.
Også for netmedierne har den nye måde at samarbejde på givet gevinst “For DBC har det været en kærkommen lejlighed til at sætte vores og bibliotekernes digitale indholdstjenester i spil i en fælles og specifik indsats for at synliggøre diversiteten i bibliotekernes tilbud”, siger samarbejdspartner Peter Danelund, produktchef hos DBC. “Det ser vi gerne meget mere af. Det ligger fint i tråd med det cross-promotion samarbejde, vi i DBC har med f.eks. eReolen og Litteratursiden. Vore tjenester anvendes af mange biblioteksbrugere hver dag, men gennem målrettede temasamarbejder er der ingen tvivl om, at vi når ud til nye målgrupper, som ikke i forvejen kender Faktalink, Forfatterweb og Filmstriben”.

Biblioteket som en attraktiv samarbejdspartner
Gennem temasamarbejdet er det lykkedes bibliotekerne at positionere sig som aktuelle og debatskabende på en måde, som andre institutioner i samfundet, ifølge brugerne, ikke har mulighed for. Det skyldes ikke mindst, at når bibliotekerne er mange sammen, bliver de en attraktiv samarbejdspartner for store nationale partnere.
Bibliotekerne har nogle helt unikke kvaliteter, som kampagnernes partnere nyder godt af. “DR samarbejder med bibliotekerne, fordi det giver mulighed for at komme ud blandt danskere i alle aldre på tværs af geografi, køn og uddannelsesniveau. Bibliotekerne har den lokale forankring og kan derfor tage debatten om et emne helt ind i nærmiljøet”, forklarer Line Nordbo Witzel, redaktør i DR Medier

Skal dit bibliotek være med?
Vi kører et tema om foråret og et tema om efteråret. Den næste kampagne, “Kvinde”, kører i uge 19-10 og lægger sig op af den internationale konference “Women Deliver”, som afholdes i København fra 16.-19. maj. Udover Women Deliver samarbejder bibliotekernes kampagne med Danmarks Radio, The Why Foundation, Dansk Industri, Sex og Samfund, Kvindemuseet og flere andre nationale partnere. 49 biblioteker er allerede med, heriblandt de seks centralbiblioteker, Aarhus og København og flere netmedier bakker op omkring kampagnen.

Er dit bibliotek endnu ikke tilmeldt kampagnen, kan det nås endnu. Send en mail til undertegnede national koordinator: sonja.nissen@aalborg.dk .

Se den praktiske og færdigudviklede model samt evaluering af projektet Model for temasamarbejde på de danske biblioteker på: http://centralbibliotek.dk/groups/temasamarbejde-på-de-danske-biblioteker.

 

Sonja Ibach Nissen, projektleder og koordinator ved Aalborg Bibliotekerne.

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...